Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Torsdag kl. 10:00 - Redeye livesänder högklassigt bioteknikevent!

Den 27 april kl. 10-12 kommer några av Sveriges främsta bioteknikföretag till våra lokaler i Stockholm. Vi livesänder och det finns även några exklusiva platser kvar. Eventet modereras av vår analytiker Klas Palin.

Elos Medtech - Stark inledning på nytt kalenderår

Elos Medtech presenterade utfallet för det första kvartalet där försäljning och EBIT kom in enligt våra förväntningar. Överlag är det en positiv tongång i rapporten där vi börjar se att synergiearbetet mellan dotterbolagen snart kommer ge resultat. Inför rapporten var vårt motiverade värde 150 kronor per aktie.

Senaste Bolagskommentarer

  • Neonode Inc
  • Elos Medtech
  • Invisio Communications
  • Spago Nanomedical
  • Hansa Medical
  • Enea
  • Photocat
  • Mr Green & Co
  • Elos Medtech
  • Xvivo Perfusion
Ledning
0.0
Ägarskap
0.0
Vinstutsikt
0.0
Lönsamhet
0.0
Finans.styrk.
0.0

On May 9, we expect Neonode to report Q1’17 sales and EBIT of USD 3.7 and -0.1 million. If the report came in at these levels it would mean a sales growth of 18 percent and a decrease in the operating loss from last year’s USD -1.3 million. We assume the approaching of break-even would lead to a significant, positive share price reaction as it would neutralize some of the stock market's distrust from previous missed targets etc.

Invisio - Q1 i linje med väntat

Orderboken stannade efter kvartalet på 149 MSEK; en bit under våra estimat (väntat 160 MSEK), vilket tyder på en fortsatt lugnare orderingång vad gäller småaffärer.

Spago Nanomedical Q1-rapport: Fortskrider mot kliniska studier

Under början av året har bolaget fortsatt arbetet kring SpagoPix (SN132D) inför kommande regulatoriska toxikologiska studier. En positiv utveckling i detta arbete, anser vi, ger stöd för att första kliniska studien ska kunna inledas i början av nästa år.

Hansa Medical: Q1-rapport visar på stegrande kostnader

Hansa Medical släppte i morse årets första kvartalsrapport där resultatet för Q1 uppgick till -45,0 (-20,0) miljoner kronor. Nettoomsättningen var 1,1 (0,6) miljoner kronor och rörelseresultatet -44,8 (-19,9) miljoner kronor. Kostnaderna var högre än våra förväntningar och kan även komma att öka i andra halvan av året då flera studier avses startas.

Enea Q1-kommentar: Svaga utsikter för Worldwide Software Sales överraskar

Det var länge sedan vi såg en resultatförsämring mot förra året även om detta som vi tidigare angett var helt väntat på vår sida. Att resultatförsämringen bara blev 1 MSEK jämfört mot våra estimat trots signifikant lägre försäljning beror på att vi antagit betydligt högre FoU-kostnader drivet av Qosmos.

Inför torsdagens rapport i Photocat

Vi räknar med en fortsatt rejäl tillväxt för Photocat under Q1, men ett rörelseresultat omkring minus 2 MDKK. Förhoppningsvis får vi även någon form av prognos eller kvantifierad målsättning för helåret. Delårsrapporten släpps på torsdag den 27 april. 

Mr Green: Q1 preview – revenue growth trend uptake continues

We believe the positive trend shift in top line growth will continue. The increased growth rate is an effect of previous strategic decisions and investments conducted by the company, something we previously discussed in detail in our research reports. The report will be released Friday 28th of April.

Elos Medtech: Våra förväntningar inför Q1

Elos Medtech rapporterar det första kvartalet imorgon, 26 april. Vårt primära fokus kommer att vara på marknadsklimatet för de olika segmenten, det arbete som genomförs för att återta förlorad produktion i USA och hur det går med arbetet att få in nya kunder.
 

Xvivo Perfusion falls short of high Q1 expectations

Total sales in Q1 failed to meet our expectations, but sales related to warm perfusion (excl. durable goods) continued to witness strong growth. The gross margin was higher than expected, but higher operating expenses still resulted in an EBIT below our forecast. 
 

Pledpharma: Närmar sig start av första Aladote-studie

Morgonens rapport bekräftar en hög aktivitet i att förbereda kommande kliniska studier, en förklaring bakom de ökande rörelsekostnaderna. Närmaste betydande händelse i utvecklingen av projekten förväntar vi oss är att inleda studie med produktkandidat Aladote, vilket borde kunna ske redan under innevarande kvartal. 

Addnode Group – Solid performance expected in Q1

We expect to see a small rise in sales and increasing margins. Q1 will be the last quarter with Staffan Hanstorp as the CEO as Johan Andersson, previously CFO, now takes the helm. Staffan will take on a more strategic role as Chairmen of the Board.

AVTECH: One step closer to the big vision

The collaboration project with Met Office, EasyJet and the airport at Gatwick in London is a great opportunity to prove AVTECH’s competitive advantage in time based operations. It will also prove AVTECH as a solution in the eco system between aircrafts and airports which is one of the company’s biggest visions.
 

Leverans på hög nivå får SyntheticMR att lyfta

SyntheticMR presenterade en stark rapport för det första kvartalet som var över våra förväntningar på alla plan. Det framgångsrika samarbetet med GE Healthcare driver försäljningsutvecklingen framåt i en snabb takt samtidigt som dagens co-marketing avtal successivt förbättras.

Networks godkänt i Ericssons Q1-rapport

Efter de stora engångskostnaderna som annonserade i slutet på mars kom kvartalsrapporten in med lite blandade signaler. Positivt var att det justerade resultatet inom Networks var bättre än förväntat och att bruttomarginalen var stabil. På nedsidan återfanns de övriga två segmenten IT&Cloud och Media som kom in sämre än förväntat.

Targovax: Odramatisk rapport, data vid ASCO nästa hållpunkt

Dagens Q1’17-rapport innehöll inga större överraskningar, men positivt är att kostnaderna under perioden blev något lägre än vad vi räknat med och tidigare kommunicerad tidsplan förblir intakt. I denna rapportkommentar går vi igenom vad som hänt i bolaget under det första kvartalet samt vad vi väntar oss framöver.

Tillväxt till attraktivt pris i Genovis

Förbättrad närvaro på den asiatiska marknaden, utökad kundbas och tillväxt bland befintliga kunder gör att Genovis kan bibehålla en hög tillväxt under många år framöver. Tillsammans med de höga bruttomarginalerna bidrar det till en hävstång i affärsmodellen. Vi har justerat upp våra estimat under hela prognosperioden och höjer vårt Base case ordentligt till 5,2 från 2,9 kronor per aktie. Aktien handlas nu strax över vårt nya Bear case scenario, vilket skapar en fördelaktig risk/reward.
 

Orexo: I väntan på Godot

Den svaga marknadsandelsutvecklingen för Zubsolv och en allmänt nyhetsfattig period har satt djupa spår i aktien som backat med nästan 26 procent i år. Stabilisering av den fallande marknadsandelen och tydlighet kring nya framtida produkter krävs för att börja återvinna intresse och förtroende från investerare. I ett mer positivt scenario når Orexo även en uppgörelse med Actavis i pågående patenttvister.
 

Imint: Expecting an exciting 2017

2017 is an important year for Imint since this year will show the success of Imints products and business model. The coming quarters will give us indications of Imints competitive edge and ability to get paid for the Vidhance features. We expect an inflection point in 2018 as Imint’s Vidhance package is incorporated in a growing number of mobile devices.
 

Bredband2 inför Q1'17

Förväntningarna på privatsidan är fortsatt höga där en stark tillväxt väntas samtidigt som vi är mer försiktiga sett till företagssidan. Likt de senaste kvartalen håller vi ett extra öga på bruttomarginalen och utvecklingen på företagssidan.

DGC One: Inför Q1 2017

Vi väntar oss en tillväxt på 12,0 procent och något sämre rörelsemarginal i jämförelse med motsvarande kvartal ifjol. Den stora affären under kvartalet gäller det utökade avtalet med Bambora värt cirka 25 MSEK över fyra år. DGC offentliggör sin rapport för det första kvartalet 2017 den 27 april klockan 12.30.

Kunder i fokus inför Q1-rapporten i SyntheticMR

Vi förväntar oss att Q1-rapporten den 25 april blir betydligt bättre än Q1 2016, men svagare än föregående kvartal. Vårt främsta fokus kommer att riktas mot hur bearbetningen av nya kunder går och framförallt vad gäller avtalet med Philips och Siemens.

Formpipe Q1: Steady growth in recurring revenues

The most positive takeaway is that the report showed better margins than last year without any major license deals. The improved margins is explained by a steady growth in recurring revenues.

Eurocine Vaccines: Närmar sig patent i USA

Eurocine Vaccines kommunicerade under morgonen att bolaget erhållit en “Notice of Allowance” gällande patentansökan för Immunose FLU i USA. Detta ser vi som en av de viktigaste parametrarna när bolaget ska ut och förhandla med potentiella partners, inte minst för att USA är den största marknaden för influensa vaccin. Även om patentprocessen inte är klar ger det starka indikationer för att patentet kommer godkännas.