OMXS30 Analys

Analys

Närmar sig Alzinova en utlicensiering av Alz-201?

Alzinova har sedan tidigare två samarbetsavtal/ utvärderingsavtal med två olika amerikanska Big Pharma. Om man läser de två senaste PM som är helt färska finns formuleringar av text om avtal som visar det på allvar börjar närma sig.4

Taurus erhåller GRAS godkännande!

Taurus Energy meddelade idag marknaden att man nu erhållit positivt utlåtande från den expertpanel som varit inkallad i USA för att bedömma huruvida Taurus jäststam Xyloferm kan godkännas för GRAS (Generally Recognized At Safe). Länk: ...

5 spännande aktier!

Analys

Oncology Venture / nästa Saniona?

Imorgon är sista teckningsdagen i bioteknikbolaget Oncology Venture på Aktietorget. (sista teckning via Avanza mfl idag). Det fullkomligt lyser optimism om ledningen när de pratar om Oncologys möjligheter och den dagen marknaden vågar ta fasta på detta kan Oncology vara en flerdubblare. Bolaget är danskt, involverat i flera långt framskridna projekt, och denna emissionsrunda påminner en del om den Saniona gjorde innan de fick sitt genombrott på aktiemarknaden. Oncology-VD:n ser danska succén Genmab som förebild. (se PM nedan i texten)

Auriant Mining - Årets guldrush

Med ett guldpris som väntas stiga, effektiviseringar som redan sänkt kostnaderna med närmare 40% och en otroligt rik guldfyndighet att bryta ur är Auriant Mining utmärkt positionerade att göra rekordår 2016. Tillsammans med trevliga effekter av rysk skattelagstiftning och pågående prospektering i en redan aktiv gruva där kostnaderna för igångsättande av brytning alltså är minimala är det verkligen guldläge att ta plats inför rapporten.1

Talkpool - Spännande nykomling med fin uppsida

Äntligen får vi ett stabilt, lönsamt och växande bolag in på börsens småbolagslistor till en mycket attraktiv värdering. Talkpool som är verksamma inom nätverksbyggande och drift av telecomnätverk, företrädelsevis i utvecklingslänger, och sitter dessutom på state-of-the-art kunnande inom Internet of Things (IoT) som utgör en intressant tillväxtoption. Om bolagets mål att nå ett EBIT resultat på 40 mkr 2021 uppnås så kan ett börsvärde på 800 Mkr (dvs p/e 20) motiveras. Det skulle ge en aktiekurs om 289 kr. Om årets prognos om 15 mkr i EBIT (före extraordinära kostnader) nås kan vi se kurser över 100 kr inom rimlig tid 6

Arc Aroma Pure - Inför en större uppvärdering!

Med en full kassa, lyckade pilotprojekt, stora insiderköp, expandering i bland annat Kina samt att de för förhandlingar med ett flertal partners, så ligger en uppvärdering runt hörnet...

SIAF 39 NOK ---> 150 NOK?

I januari lämnade Swedbank en köprek på Sino Agro Food (SIAF) och en tänkbar riktkurs på ca 150 NOK. Dagens kurs 39 NOK. Bolaget har under många år vuxit ordentligt. De har haft en, ur aktieägarsynpunkt, lite märklig finansiering då de ofta valt att betala sina leverantörer i nytryckta aktier vilket hållit kursen väldigt nedtryckt under många år. Det har helt enkelt skett regelbundna utspädningar av aktier.5

Clean Motion + Hybricon Bus = Elfordonhype!

Både Clean Motion och Hybricon Bus tillverkar och säljer elfordon. Clean säljer tre hjuliga fordon som kallas Zbee med plats för tre personer och Hybricon säljer 12 och 18 meters elbussar. Jag har investerat i båda bolagen då dom är ...5

Community Entertainment – Potentiell kursdubblare

Med ett börsvärde på 9msek och kunder som Mc donalds, Scan, Ica, DN m.fl. samt en positiv VD som tror på en kraftig intäktsökning samt positivt kassaflöde och resultat så är CEAB årets turnaround. Med hänsyn till låg freefloat bör den kursdubblas redan nu.1

Biotech activism - ett exempel

Om hur man vaskar liv i en avslumrad portfölj1

Anoto race!

Anoto har precis genomfört en nyemsission och aktiekusen har gått från kronan ned mot 20 öre på kort tid. Jag tror att nyemissionen blir kraftigt övertecknad och många småsparare sitter på höga GAV vilket kommer resultera i en kraftig ...

Pledpharma - Hot, slump och reward

Den kronologiska utvecklingen av hur man driver ett kliniskt projekt mot kommers

Taurus Energy nämns i amerikansk artikel ikväll

Jag noterar att Taurus nämns i följande artikel som publicerades i amerikansk media ikväll. För övrigt en mycket intressant och läsvärd artikel om nuläget och de utmaningar och möjligheter som finns inom området: ...

Storytel

Stark tillväxt och höga expansionsplaner bäddar för hög kurspotential!

Analyserar Omxs30

Veckoanalys.

VibroSense Dynamics – ”State of the art” på miljardmarknad

Att hävda att något är ”State of the art” kan låta oseriöst. Men detta är just vad Malmöbolaget VibroSense Dynamics (nedan VSD) känselmätningsinstrument och -metod är. Än mer vågar jag göra detta uttalande efter att ha läst hela diabetesstudien som VSD skickade ut PM om i förra veckan. Denna studie ”Impaired vibrotactile sense in children with type 1 diabetes – signs of peripheral neuropathy” visar att vart fjärde barn med diabetes typ 1 faktiskt har känselnedsättningar i sina fötter, nedsättningar som inte upptäcks med dagens metoder, men som upptäcks med hjälp av VSDs instrument.3

ExeoTech Invest – Laddar inför ny uppgång

Samtliga delar i ExeoTech rör sig i rätt riktning; Finansieringen är klar, Försäljningsbutikerna i Asien ökar och verksamheten i Kalmar utvecklas enligt plan. På så sätt ser jag Exeotech som en potentiell kursdubblare på sikt. Med flera närliggande triggers så förväntas de släppa många PM inom en snar framtid.1

Köpläge i ProstaLund

Efter en lite-sämre-än-väntat-rapport från bolaget tidigare i veckan har kursen dalat från ca 13 kr till 9.50 kr, dvs ca -27 %. Jag bedömer detta som en överreaktion från marknaden och gick själv igår in i bolaget på 9.60 kr. På kort ...