Aktieurval och analys för vecka 1: 2011-01-03─07

 

Utvärdering av föregående vecka

Av de aktier som analyserades förra veckan kunde jag tänka mig köp för följande (Aktieurval och analys för vecka 52 (27-30/12)):

 

 

Utveckling vecka 52 (%)

 

Fabege

+2,01

Hexagon

−0,69

Lundbergs B

+1,81

Melker Schörling

+1,47

SEB A

−0,44

Seco Tools B

+0,17

Medeltal

 

+0,72

 

 

Dessa aktier har alltså ökat med 0,72 %. Det ska jämföras med en utveckling på −0,42 % för OMX Stockholm 30.

Analys av marknaden

Investtech (http://www.investtech.se) konstaterar i fredagens nyhetsbrev att OMX Stockholm 30 Index ligger i en stigande trend och vidare uppgång innanför denna indikeras. Vid reaktioner tillbaka finns ett stöd mot golvet i trendkanalen. Gav också köpsignal från en rektangelformation vid utbrottet upp genom motståndet vid 1105. Ger signal om vidare uppgång till 1202 eller mer. Indexet har stöd vid ca 1070 punkter. Indexet anses totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

I veckan har vi sett en sidledes rörelse i OMX30. Bollingerbanden har dragit ihop sig. Volatiliteten är låg och volymerna har minskat drastiskt. MACD visar på en negativ divergens. Det står med andra ord och väger.

 

Tobbe RosénWinningtrading konstaterar i årets sista analys att dagar före och efter långhelger i är regel svårbedömda. Alltid något att navigera efter.
http://winningtrading.vinnarbyran.se/stockholmsborsen-avslutar-aret-skvalpigt-dragning-mot-arshogsta?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+vinnarbyran%2FTqXh+%28Daytrading+-+Winning+Trading%29&utm_content=Google+Reader

Analys av sektorer

En jämförelse mellan OMX Stockholm 30 och sektorsindex som tidigare att det är två sektorsindexsom avviker markant positivt, nämligen SX10 Energy PI och SX20 Industrials PI. Ett annat sektorsindex, SX15 Materials, avviker positivt om än inte i lika hög grad som de två andra. Övriga sektorsindex visar ett sämre resultat.

Aktieurval

Jag baserar mitt urval av aktier för vidare analys på följande kriterier:

 • Large Cap och eventuellt Mid Cap
 • ADX >= 30
 • Tilltagande ADX för både Period=Dag och Period=Vecka
 • RS > 1 över en period av 3 (och eventuellt även 12) månader
 • Aktien visar en ny två månaders högsta notering
 • Kursen ligger över 20, 50 och 200 MA som alla ligger över varandra och pekar uppåt.

Large Cap

Vi börjar med Large Cap. När det gäller ADX och ny två månaders högsta har jag tagit hänsyn till eventuell rekyl, dvs. dessa två kriterier kan ha varit uppfyllda strax innan en rekyl aktien är inne i just nu.

 

Resultatet av urvalet är följande:

 • Alfa Laval (industrials)
 • Fabege (financials)
 • Hexagon (industrials)
 • Industrivärden A (financials)
 • Lundbergs B (financials)
 • Lundin Petroleum (energy)
 • Melker Schörling (financials)
 • Seco Tools B (industrials)
 • Volvo B (industrials)

 

Håller vi oss till företag i de sektorer som avviker positivt, industrials och energy men även materials, så faller Fabege, Industrivärden, Lundbergs och Melker Schörling bort.

 

Jämför vi de olika aktiernas styrka relativt sitt index får vi fram att följande aktier har RS > 1 för de senaste tre månaderna: 

 • Hexagon (industrials)
 • Lundin Petroleum (energy)
 • Volvo B (industrials)

Vi kan alltså som tidigare veckor konstatera att Alfa Laval och Seco Tools har utvecklats sämre än sektorsindex. Men de har trots detta utvecklats bra sedan början av december.

Medium Cap

Går vi till Medium Cap och gör ett urval enligt samma kriterier som ovan landar vi i följande bolag: 

 • Addtech B (industrials)
 • Beijer Alma B (industrials)
 • Beijer B (industrials)
 • Haldex (industrials)
 • Hexpol AB, ser. B (industrials)
 • Höganäs B (materials)
 • Indutrade (industrials)
 • JM (consumer discretionary)
 • Klövern (financials)
 • Peab B (industrials)

 

Håller vi oss även här till företag i de sektorer som avviker positivt, industrials och energy men även materials, så faller JM och Klövern bort.

 

Jämför vi de olika aktiernas styrka relativt sitt index får vi fram att följande aktier har RS > 1 för de senaste tre månaderna: 

 • Addtech B (industrials)
 • Haldex (industrials)
 • Hexpol AB, ser. B (industrials)
 • Höganäs B (materials)

Aktieanalys

Large Cap

Alfa Laval

Inga större förändringar i aktien jämfört med förra veckan. StoS ligger på överköpta nivåer. OBV rör sig i trendens riktning. Bollingerbanden visar att volatiliteten är hög och expanderande. MACD visar en ny lägre topp, vilket innebär en divergens gentemot aktiekursen. Inte bra. Passerade 21/12 ett motstånd från november 2007. Ovanför denna gräns saknas motstånd. Stöd vid 130.

 

En nyhet i veckan:
27/12: Handelsbanken Capital Markets har höjt riktkursen för Alfa Laval från 120 till 140 kronor efter de förvärv bolagen nyligen offentliggjort. Bankens analytiker menar samtidigt att Aalborgförvärvet förstärker den sen-cykliska profilen för Alfa Laval. Det finns därför bättre placeringsalternativ i det här skedet bland bolag om ligger tidigare i konjunkturcykeln med bättre hävstång, menar SHB som håller fast vid rekommendationen att minska i aktien.
http://www.dn.se/Pages/Economy/NewsDetails.aspx?NewsId=5b3c2861-2c28-4423-9aef-5b5c6f174038

 

Detta bör inte precis elda på en uppgång. Divergensen i MACD säger dessutom att att det inte är läge för köp.

Hexagon

Hexagon har vecka 52 rört sig sidledes. StoS är nu halvvägs ned till översålda nivåer. OBV rör sig i trendens riktning. Utvidgning av Bollingerbanden startade i mitten av december. Från att förra veckan ha visat viss tendens till sammandragning expanderar banden åter. Volatiliteten tycks alltså öka något. MACD bildaden en ny jämn högre topp i vecka 51. Aktien bröt 15/12 upp genom ett motstånd vid 135. Ovanför detta saknas motstånd.

 

Inga nyheter i veckan.

 

Hexagon ser positiv ut och köp kan bli aktuellt efter en rekyl eller att StoS ger köpsignal. Initial stopp vid 129.

Lundin Petroleum

StoS befinner sig på överköpta nivåer. OBV visar inga divergenser. MACD har bildat en ny lägre topp. Detta innebär en negativ divergens gentemot kursen. Aktien har med andra ord tappat momentum. Bollingerbanden visar på en hög volatilitet. Ökande sedan början av december. Viss tendens till sammandragning av banden sedan början av vecka 52. Passerade 21/12 ett motstånd på 80 från maj 2006. När detta motstånd passerades 7/12 kom en rekyl. Denna gång är uppgången mer tydlig. Ovanför denna gräns saknas motstånd. Stöd vid ca 65 som testades svagt två gånger i mitten och slutet av november.

 

I veckan medelades Lundin Petroleum säljer i Indonesien (http://www.va.se/nyheter/2010/12/29/lundin-petroleum-saljer-i-indon/index.xml).

 

Det tycks fortfarande inte vara något bra läge att gå in Lupe. MACD visar på negativ divergens, och jag skulle vilja se aktien mer ordentligt distansera motståndet vid 80 för att riktigt övertyga.

Seco Tools B

StoS ligger kvar på överköpta nivåer. Inga divergenser i OBV. Dock visar de senaste uppgången inte samma utslag i volym som förra uppgången. Detta är förstås i sig en divergens. Bollingerbanden visar att volatiliteten har ökat kraftigt sedan mitten av december. Den senaste kursuppgången bildade en ny lägre topp i MACD. Vi har därmed en divergens som visar på att aktien tappat momentum. Passerade i november ett motstånd vid 99 (från juni-juli 2010) och senare ett annat vid 102 (från september 2009). Testar nu ett motstånd vid 118 från april 2008. Nästa motstånd finns vid 124 från oktober 2007.

 

Inga nyheter i veckan.

 

Divergensen i MACD säger oss att momentum saknas och att det inte är läge för köp.

Volvo B

Gav köpsignal 14/12 och ligger nu på överköpta nivåer. Inga divergenser i OBV. Ökande volatilitet sedan slutet av november. En viss sammandragning av bollingerbanden sedan mitten av december. Den senaste uppgången i aktiekursen har gjort marginellt avtryck i MACD. Inte bra. Bröt 1/12 upp från ett motstånd på ca 102. Nästa motstånd finns vid ca 129 från oktober 2007.

 

Nyheter i veckan som kan spä på det positiva sentimentet:

 

Ser inte så bra ut för köp. MACD visar på negativ divergens. Återstår att se vad en eventuellt ökande volatilitet ha att bjuda på.

Medium Cap

Addtech B

StoS befinner sig på kraftigt överköpta nivåer. Kursen måste med andra ord ned innan ev köp. Bröt 21/12 upp över ett motstånd på 170 och passerade på vägen motstånd på 175 och 180 från 2007. Nu rör sig aktien på motståndslöst territorium. OBV visar inte på några divergenser gentemot kursrörelserna men den senaste kraftiga uppgången sedan 21/12 matchas inte av en motsvarande uppgång i omsättning, utan i stället tvärtom en klart skönjbar nedgång. Kraftig ökning av volatiliteten sedan 21/12. Den nu pågående uppgången är på väg att bygga upp en ny bred högre topp i MACD vilket visar på momentum.

 

Tunt med nyheter om bolaget, men den senaste uppgången förklaras av följande:
20/1: SEB Asset Management har ökat i Addtech varefter innehavet motsvarar 5,1 procent av kapital och 3,6 procent av rösterna.
http://www.dn.se/Pages/Economy/NewsDetails.aspx?NewsId=47ba55c2-1887-4b9d-bf40-c4866e745d67

 

Slutsatsen är att även om vissa tekniska indikatorer ser bra ut så får divergensen i volym och omsättning mig att dra örona åt mig. Det är tveksamt om aktien orkar vidare. Kanske följer en konsolidering i likhet med perioden efter förra uppgången i början av november. Initial stopp vid 170.

Haldex

StoS på väg nedåt mot översålda nivåer. Visar tecken på att vända uppåt innan köpsignal enligt denna indikator ges. OBV visar inte på några divergenser. Volatiliteten är hög. Bollingerbanden expanderar sedan början av december. Visar viss tendens till sammandragning. De två senaste kursuppgångarna har bildat nya breda högre toppar i MACD. Aktien bröt 1/12 upp över ett motstånd på 86. Närmar sig nu ett motstånd på 108 och därefter 115 (båda från 2007).

 

Den senaste tidens nyheter om Haldex har handlat om avyttringen av Traction-divisionen. Kortsiktigt kan det ge aktieägarna klirr i kassan, men kritikerna menar att det långsiktigt är sämre än att behålla denna lönsamma del av bolaget. Se:

 

Andra nyheter i närtid:

 

Slutsatsen är att det tekniskt ser bra ut. MACD visar på momentum. StoS måste ned innan köp. Dock är de näraliggande motstånden en smolk i bägaren. Marknaden mottog föga förvånande avyttringen av Traction med en uppgång för Haldex. Frågan är om eftertanken i kölvattnet av kritiken kan komma att mildra denna glädje. En viss avvaktande hållning kan med andra ord vara på sin plats. Initial stopp på 90 eller, om tajtare sådan önskas, på 102.

Hexpol AB, ser. B

StoS på överköpta nivåer. OBV visar inte på några divergenser. Volatiliteten ha ökat sedan mitten av december. Bollingerbanden expanderar fortfarande. Aktien har senaste tiden rört sig utanför eller strax innanför det övre bandet. MACD ha bildat en hög bred topp, dock inte lika hög som vid förra uppgången i slutet av oktober. Bröt 20/12 upp över ett motstånd på 135. Ovanför detta saknas motstånd.

 

Inte mycket till nyheter den senaste tiden:

 

MACD anger att uppgången denna gång inte visar lika mycket momentum som förra uppgången i oktober. Hur som helst bör kursen rekylera ned innan köp, såvida vi inte får en ny rörelse utanför övre Bollingerbandet vilket skulle visa på en rejäl kraft i aktien, som vi i så fall kan ta rygg på. Frågan är om den senaste uppgången kan tillskrivas intåget i Redeyes trendsportfölj. Initial stopp på 135.

Höganäs B

StoS %K befinner sig på översålda nivåer och kan de närmaste dagarna förväntas vända upp genom 30-nivån och korsa %D, dvs. generera köpsignal. OBV visar inte på några divergenser. Volatiliteten är hög och Bollingerbanden har expanderat sedan början av december. Vi kan notera en viss sammandragning sedan början av vecka 52. De två senaste kursuppgångarna har bildat nya högre toppar i MACD, den senaste både hög och bred. Detta visar att det finns momentum i kursrörelsen. Aktien bröt 14/12 upp över ett motstånd vid 245. Saknas högre motstånd. 20/12 meddelades att Alecta har minskat sitt innehav i Höganäs till 5,9 procent av kapitalet och 4,6 procent av rösterna.

 

Slutsatsen är att Höganäs ser bra ut. MACD ger tecken på att rörelsen uppåt kan fortsätta, StoS att köpläge kan infinna sig de närmaste dagarna. Initial stopp på 245.

Sammanfattande slutsatser

Precis som förra veckan ser vi för flera av de analyserade Large Cap-bolagen negativ divergens mellan MACD och kursen. Med tanke på börsstiltjen i veckan är det inte att förvånas över att de tappat momentum. Inget köp här, och det gäller för Alfa Laval, Lundin Petroleum och Volvo.

 

Hexagon däremot ser positiv ut och köp kan bli aktuellt efter en rekyl eller att StoS ger köpsignal. Initial stopp vid 129.

 

Bland Medium Cap-bolagen är det Haldex och Höganäs som känns som mest köpvärda på kortare sikt. I båda fallen visar MACD på momentum. För Haldex del bör vi först se en rekyl, och för Höganäs ger oss StoS kanhända köpsignal endera dagen.

 

Momentum för Hexpol är inte lika tydlig, vilket får mig att tveka. När det gäller Addtech är det den negativa divergensen i volym som talar emot köp. 

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.