Aktieurval och analys för vecka 2: 2011-01-10─14

 

Utvärdering av föregående vecka

Av de aktier som analyserades förra veckan kunde jag tänka mig köp för följande (Aktieurval och analys för vecka 1 (3-7/1)):

 

 

Utveckling vecka 1 (%)

 

Hexagon

−3,1

Haldex

−2,5

Höganäs

+1,3

Medeltal

 

−1,4

 

 

 

Dessa aktier har alltså minskat med 1,4 %. Det ska jämföras med en minskning på 0,2 % för OMX Stockholm 30. Förklaringen kan vara att Hexagon och Haldex rekylerat för att därefter åter vända uppåt. Det är åtminstone det scenario jag arbetar efter. I det perspektivet är det förstås irrelevant att jämföra utvecklingen för dessa aktier med OMX30. Fråga jag därmed ställer mig är hur relevant den utvärdering av föregående vecka som jag hittills gjort är.

 

 

Om jag i stället redovisar de köp jag gjort sedan jag inledde dessa bloggar kan jag konstatera att Lundin Petroleum (köp 2010-12-13) har gått upp med 10,75 % och Höganäs B (köp 2011-01-04) har backat med 0,76 %. Bra utveckling för Lupe, och Höganäs räknar jag med ska fortsätta uppåt efter en kort andhämtning. Kanske är det köp och sälj samt utfall för portföljen som jag i stället borde redovisa. Något att fundera på. Till att börja med ska jag undersöka portfölj-modulen i Hitta kursvinnare Bas, som är det analysprogram jag använder (och för övrigt kan rekommendera; mycket nytta för pengarna!), för att se om den kan vara till någon nytta. Är det någon som har tips och önskemål på det här området så tar jag tacksamt emot dessa. Hur utvärderar ni era portföljer och vad rekommendera ni?

Analys av marknaden

Investtech (http://www.investtech.se) konstaterar i torsdagens nyhetsbrev att OMX Stockholm 30 Index ligger i en stigande trend och fortsatt positiv utveckling innanför denna indikeras. Gav emellertid köpsignal från en rektangelformation vid utbrottet upp genom motståndet vid 1105. Ger signal om vidare uppgång till 1202 eller mer. Har dock brutit en stödnivå på kort sikt och gett säljsignal från en kortsiktig trading range. Indexet har stöd vid ca 1070 punkter. Indexet anses totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 

Tobbe RosénWinningtrading menar att så länge de positiva trenderna består ska vi navigera för fortsatt uppgång. Avståndet ner till MA-200 vid 1061,1 minskade igår till 9,0 procent vilket får anses vara ett betryggande avstånd men samtidigt innebär det att det är alldeles för stor spänning mellan kursstaplarna ner till de medellånga och långa trendlinjerna. Denna spänning kommer att leda till en rekyl, men det kan ta några dagar till.
http://www.tradingportalen.com/omxs30-effekturerar-en-bearish-dark-cloud-cover/

 

 

Trenden är med andra ord att betrakta som stigande. Vi navigerar efter en positiv utveckling men har också att räkna med en rekyl. Utvecklingen på marknaden talar alltså inte emot köp vid rätt läge.

Analys av sektorer

En jämförelse mellan OMX Stockholm 30 och sektorsindex visar som tidigare att det är två sektorsindexsom avviker markant positivt, nämligen SX10 Energy PI och SX20 Industrials PI. Ett annat sektorsindex, SX15 Materials, avviker positivt sedan mitten av december om än inte i lika hög grad som de två andra.

 

 

För ett att annat sektorsindex, SX45 Information Technology_PI, rör sig RS (60) ovanför ettan, men det är en hackig rörelse och det är inte möjligt att betrakta detta som en uppåtriktad trend:

Övriga sektorsindex visar ett sämre resultat än OMX Stockholm 30.

Aktieurval

Jag baserar mitt urval av aktier för vidare analys på följande kriterier:

  • Large Cap och eventuellt Mid Cap
  • ADX >= 30
  • Tilltagande ADX för både Period=Dag och Period=Vecka
  • RS (60) > 1 över en period av 3 månader
  • Aktien visar en ny två månaders högsta notering
  • Kursen ligger över 20, 50 och 200 MA som alla ligger över varandra och pekar uppåt.

Large Cap

Denna gång har jag endast hunnit med Large Cap-bolag. När det gäller ADX och ny två månaders högsta har jag tagit hänsyn till eventuell rekyl, dvs. dessa två kriterier kan ha varit uppfyllda strax innan en rekyl aktien är inne i just nu.

 

 

Resultatet av urvalet är följande:

·         Alfa Laval (industrials)

·         Boliden (materials)

·         Hexagon (industrials)

·         Industrivärden A (financials)

·         Lundbergs B (financials)

·         Lundin Petroleum (energy)

·         Melker Schörling (financials)

·         Saab B (industrials)

·         Seco Tools B (industrials)

·         Volvo B (industrials)

 

 

Håller vi oss till företag i de sektorer som avviker positivt, industrials och energy men även materials, så faller Industrivärden, Lundbergs och Melker Schörling bort.

Aktieanalys

Large Cap

Alfa Laval

StoS har den senaste veckan sökt sig ned till översålda nivåer. OBV rör sig i trendens riktning. Bollingerbanden har dragit ihop sig något sedan slutet av december. MACD visar en ny lägre topp, vilket innebär en divergens gentemot aktiekursen. Inte bra. Passerade 21/12 ett motstånd från november 2007. Ovanför denna gräns saknas motstånd. Stöd vid 130.

 

 

Även om StoS skulle komma att ge köpsignal den närmaste tiden är det inte läge för köp. Divergensen i MACD och bara svagt minskande volatilitet vid den senaste nedgången tyder inte på att vi kan hoppas på bra uppgångar framöver.

Boliden

StoS har rört sig en bra bit på väg ned till översålda nivåer. OBV rör sig i trendens riktning och visar inte på några divergenser. Volatiliteten är låg och Bollingerbanden är sammandragna. Den näst senaste kursuppgången skapade en ny högre bred topp i MACD. Det senaste lilla hoppet uppåt gav knappt utslag i indikatorn.

 

 

Den gångna veckan bjöd inte på några positiva nyheter för Boliden:

 

 

Slutsatsen är att vi vill se en tydlig ökning av volatiliteten, gärna kombinerat med en köpsignal från StoS, för att det ska vara möjligt att motivera ett köp.

Hexagon

Hexagon har rekylerade vecka 1, vilket innebär att StoS nu befinner sig på rejält översålda nivåer. OBV rör sig i trendens riktning. Utvidgning av Bollingerbanden startade i mitten av december men visar för tillfället ingen tydlig ökning av volatiliteten. MACD bildaden en ny jämn högre topp i vecka 51. Aktien bröt 15/12 upp genom ett motstånd vid 135. Ovanför detta saknas motstånd.

 

 

Inga nyheter i veckan.

 

 

Hexagon ser positiv ut och köp kan bli aktuellt efter att StoS ger köpsignal. Initial stopp vid 129.

Lundin Petroleum

StoS halvvägs ned till översålda nivåer. OBV visar inga divergenser. MACD har bildat en ny lägre topp. Detta innebär en negativ divergens gentemot kursen. Aktien har med andra ord tappat momentum. Bollingerbanden visar på en hög volatilitet. Ökande sedan början av december. Sammandragning av banden i början av vecka 52 tycks ha kommit av sig. Passerade 21/12 ett motstånd på 80 från maj 2006. När detta motstånd passerades 7/12 kom en rekyl. Denna gång är uppgången mer tydlig. Ovanför denna gräns saknas motstånd. Stöd vid ca 65 som testades svagt två gånger i mitten och slutet av november.

 

 

Nyheter i veckan:

 

 

Det tycks fortfarande inte vara något bra läge att gå in Lupe. MACD visar på negativ divergens, och jag skulle vilja se aktien mer ordentligt distansera motståndet vid 80 för att riktigt övertyga. Vill man ändå köpa så kan StoS snart ge signal för det.

Saab B

StoS befinner sig på överköpta nivåer. OBV följer trenden och visar inte på några divergenser. Vi såg en stark sammandragning av Bollingerbanden i slutet av december som därefter följdes av en mycket tydlig ökning av volatiliteten. Den senaste uppgången i början av december genererade en ny högre och bred topp i MACD. Därefter rörde sig kursen sidledes under december. Den senaste uppgången startade 3/1 och fått MACD att flytta sig till nollstrecket. Aktien testar nu ett motstånd på 128 från januari 2010. Nästa motstånd är från juli 2008 och ligger på 140.

 

 

Utvecklingen under december var inte positiv för Saab och antydde inte att aktien skulle kunna generera någon större rörelse. Den senaste antydan till uppgång kan vara början på en ny rörelse men då måste motstånden på 127 passeras tydlig. Eventuellt köp därefter på en rekyl.

Seco Tools B

StoS ligger kvar på överköpta nivåer men den senaste rekylen är på väg att generera säljsignal. Inga divergenser i OBV. Den senaste uppgången visade på en liten ökning i volymen jämfört med förra uppgången. Bollingerbanden visar att volatiliteten har ökat kraftigt sedan mitten av december. Aktien rörde sig dessutom i senaste uppgången utanför det övre Bollingerbandet. Den senaste kursuppgången bildade en ny högre topp i MACD. Passerade 3/1 ett motstånd på 124 från oktober 2007 efter att 30/12 ha passerat ett motstånd på 118. Har nu rekylerat tillbaka till strax ovanför 124. Nästa motstånd finns vid 128 och därefter 140.

 

 

Inga nyheter i veckan.

 

 

Många positiva tekniska signaler för Seco Tools. Nya motstånd har passerats, ny högre topp i MACD, röresler utanför det övre Bollingerbandet. Frågan är om rörelsen inte är så stark att det är läge att köpa på den nuvarande rekylen. Initial stopp vid 117,50.

Volvo B

StoS börjar närma sig översålda nivåer. Inga divergenser i OBV. Vi såg en tydligt minskande volatilitet i slutet av december, vilket åter följdes av vidgning av Bollingerbanden som nu fortgår. Den senaste uppgången i aktiekursen har gjort marginellt avtryck i MACD. Detta ger oss en negativ divergens som pekar på bristande momentum. Bröt 1/12 upp från ett motstånd på ca 102. Nästa motstånd finns vid ca 129 från oktober 2007.

 

 

Nyheter i veckan som kan spä på det positiva sentimentet:

 

 

Ser inte så bra ut för köp. MACD visar på negativ divergens. Återstår fortfarande att se vad en eventuellt ökande volatilitet ha att bjuda på.

Sammanfattande slutsatser

 

 

För flera av de analyserade bolagen saknas det köptillfälle. Alfa Laval, Lundin Petroleum och Volvo visar på negativ divergens mellan kursen och MACD. Boliden verkar ha stannat av i sin rörelse uppåt. Samma gäller Saab.

 

 

Seco Tools och Hexagon kan däremot motivera ett köp. Många positiva tekniska signaler för Seco Tools. Nya motstånd har passerats, ny högre topp i MACD, samt rörelser utanför det övre Bollingerbandet. Kanske är rörelsen så stark att det är läge att köpa på den nuvarande rekylen, med en initial stopp vid 117,50. Hexagon har rekylerade vecka 1, vilket innebär att StoS nu befinner sig på rejält översålda nivåer. MACD bildade en ny jämn högre topp i vecka 51. Köp kan bli aktuellt efter att StoS ger köpsignal. Initial stopp vid 129.

 

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.