Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Bubblor i guld eller bostadsrätter?

Jag har läst Ture Tratts blogginlägg i dag om att visst är guldet en bubbla.

Han talar om hur en ekonomisk bubbla skall upptäckas:

Det var en intervju i Dagens Industri får någon tid sedan med någon som hette Edward Chancellor och  jag citerar ordagrant hans definition på vad en bubbla i varande är. Det är alltså taget från Dagens Industri:

För att känna igen en bubbla krävs lite mod, och förmågan att upptäcka följande egenskaper:

* En bubbla handlar per definition om höga värderingar, som till slut blir ohållbara då spekulanter försöker gissa sig fram till hur marknaden ska utvecklas längre fram.

* Stor tillgång på pengar är en annan förutsättning för bubblor. Edward Chancellor tror att "easy money" alltså gynnsamma förhållanden för att få finansiering, ligger bakom alla fall av marknadshysteri. Det förklarar han med att ett lågt pris på pengar gör att investerare lämnar trygga sparformer som räntor, och blir allt mer riskbenägna.

* Stark kredittillväxt är ett annat adelsmärke för prisbubblor.

* Mängden ohederliga aktörer brukar också öka innan en bubbla brister, eftersom starka prisuppgångar lockar till sig lycksökare utan skrupler.

* De djuriska drifterna ökar i bubbeltider. Spekulativ eufori går bland annat att mäta i antalet avslut på börsen och i antal företagsaffärer. Ökad aktivitet ger en signal om att en bubbla växt..

Min bloggkommentar till ovanstående och Ture Tratts reflektioner om guldbubblan.

Det kan inte vara en bubbla inom bostadsrättshandeln i Stockholms innerstad eller ej heller landsorten.

Det finns inga "kriminella" som försöker lura vanligt oskyldigt folk att köpa bostadsrätt.

Ingen som försöker skapa panik, alltså köper du inte nu så kommer du att missa världens chans att tjäna pengar. Tvärtom.

Det som stämmer på eventuell bostadsbubbla är att det finns stor kreditexpansion.

I TV visades går att Familjebostäder (kommunalt) bostadsföretag i Stockholm) bygger om på Valhallavägen. En trea som i dag kostar mellan fem och sextusen skall efter ombyggnad kosta 11 000.

Som alla vet är hyresregleringen borta och nu är det fritt fram i Stockholm och annorstädes att ta ut marknadshyran.

Vad händer då med bostadsrätterna. De stiger.

I Stockholms innerstad med miljonen kanske?

I en landsortstad men något hundratal tusen kronor.

Inom bostadsrättsverksamheten gäller marknadsvärdet, Det har ju hittils som bekant ej gällt hyresbostäder.

Guldet uppvisar alla tecken på bubbla som Ture Tratt skriver. Men gör bostadsrätterna detta?

Mitt intryck är att alla de som inte köpt bostadsrätt just på grund av tron att de skall komma en krasch där, att bostadsrättmarknaden är en bubbla.

Mitt intryck är att just denna kategori som ej köpt, går och väntar på kraschen och till och med önskar den, för att få uppleva glädjen att ha gjort rätt, som inte köpt.

Denna kategorien "gottar" sig redan vällustigt i hur härlig det kommer att kännas när bostadsrätterna går ned med 50 procent och de dumma köparna får gå från hus och hem.

Då skall de som inte köpt tidigare gå in och köpa billigt?

 

Kommentarer

Det fanns en blogg med en länk här för en tid sedan http://www.youtube.com/watch?v=EgMclXX5msc/watch?v=-fKoYsG9txQ Tycker du skall ta dig tid att titta på den.

Man borde ha samma regler här som i USA att om man inte kan betala är det bara att lämna tillbaka bostaden och banken får ta smällen om den är överbelånad.Men man måste se till att det på inga villkor drabbar skattebetalarna utan långivaren står för hela risken

det kriminella elementet du pratar om är banken

Jag anser att det snarare ser ut som ett pyrmaidspel än en bubbla. Man flyttar in, betalar räntan som "hyra" och betalar sedan lånet med pengarna som man får för att sälja. Att försöka betala tillbaka lånet är lönlöst eftersom det är gigantiskt i förhållande till inkomsten.

Det läskiga är vad som händer om räntorna stiger. Får vi ett säljtryck orsakat av ränteökningar kommer det att bli väldigt, väldigt tungt för människor som ser sina lånekostnader minska samtidigt som husets värde börjar understiga lånets storlek.

Jag är själv i den ålder där det börjar bli dags att skaffa bostad men känner att det trots bra utbildning med lön över medel skulle vara en enorm risk att köpa en bostad i mälardarlsregionen.

Tack för länken Hannibal, synnerligen vettiga resonemang från Peter Schiffs håll. Hittade en nyare om hans syn på guld/silver http://www.youtube.com/watch?v=6SOHF5i7Iuk

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.

Fler bloggar

2017-04-07