Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

G5 Rapportkommentar

G5 rapport kom in något sämre än väntat.Värderingen tycker jag är låg om man jämför med andra bolag i branschen med liknande nisch. Om man lyfter blicken framåt är G5 fortfarande ett mycket bra case.

G5 rapport kom in något sämre än väntat. Några viktiga punkter följer här: 

* Koncernens intäkter under perioden uppgick till 45 931 tkr (14 724 tkr under fjärde kvartalet, 12 065 tkr under tredje kvartalet, 9 594 tkr under andra kvartalet och 9 548 tkr under första kvartalet) vilket är en ökning med 101 procent jämfört med 22 822 tkr under samma period 2010. Det är dock 2 procent lägre än den prognos på 47 mnkr som lämnats tidigare. 

*Rörelseresultatet för perioden var 16 958 tkr (5 490 tkr för fjärde kvartalet, 3 706 tkr för tredje kvartalet, 3 841 tkr för andra kvartalet och 3 921 tkr för första kvartalet) vilket är en uppgång med 93 procent jämfört med 8 793 tkr under motsvarande period 2010. Resultatet är 3 procent bättre än den tidigare angivna prognosen på 16,5 mnkr. Vinsten per aktie (EPS) för perioden landar på 1,72 kronor, det vill säga 9 procent lägre än prognosen 1,90 kronor. Avvikelsen från EPS-prognosen 2011 beror på koncernens internationella struktur och olika skattesatser i olika jurisdiktioner samt på flera spelprojekt, studiokontrakt och royaltyuppgörelser. Denna struktur gör det svårt att förutsäga utdelningen av vinster mellan jurisdiktioner och ge en korrekt prognos för vinsten per aktie. Därför tänker ledningen vara mer försiktig i kommande EPS-prognoser. Prognosen för vinsten per aktie för helåret 2012 ligger dock kvar på 3,20 kronor. 

*Under perioden hade koncernen ett positivt kassaflöde på 12 491 tkr. Kassareserverna uppgick till 17 513 tkr den 31 december 2011. Under perioden investerade bolaget aktivt för framtida tillväxt med målsättningen att lansera ett spel per vecka. I fortsättningen avser ledningen att behålla balansen mellan tillräckliga kassareserver, lönsamhet och aktiva investeringar för framtida tillväxt. Detta innebär att kassaflödet var ca – 3 Msek under q4. 

*Ledningen räknar med en omsättning på 16 mnkr och ett rörelseresultat på 5 mnkr under perioden januari till mars 2012. Vilket är det högsta hittills under något kvartal. Ledningen kommer att lämna en uppdatering av prognosen för perioden januari till december 2012 i rapporten för det första kvartalet som publiceras den 15 maj 2012." 

Mellan den 5:e och 9:e mars kommer G5 att presentera en rad nya spel på Developers conference i San Fransisco. Nästa prognosuppdatering för q1 2012 borde komma i början av april. 


Värderingen idag på årets prognostiserade vinst på 3,2 vid kurs 44 ligger pe-talet på 13,75. Då har jag inte räknat med kassan. Värderingen tycker jag är låg om man jämför med andra bolag i branschen med liknande nisch. Om man lyfter blicken framåt är G5 fortfarande ett mycket bra case. Lycka till! 

Länk till rapporten:
 
http://aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID_News=61141&Language=2

 

Kommentarer

Klippt från avanza forum

Netto 2011 (13,6 - avskrivning 5,6) =8 milj av resulatatet 2011 kommer från balansräkninge och blir en skuld att beta av Netto 2012(7,1 - avskrivning 4,1)=3 milj av resultate 2010 kom från balansräkningen Dvs en ökning på 267%. Om man räknar på kassaflödet under 2011 kommer nu hela det positiva tillskottet från traction , annars hamnar kassaflöet på +/-0 Känlslan efter att ha föjt och ägt bolaget sedan 2010 är att de egna produktionerna är i stark avtagande snarare än ökande i denna takt. och jag har svårt att utrifår det förstå denna ökningen. känslan är snarare att man tar en given del av kostnadsmassan helt enkelt och hanterar på detta sätt. De flesta spelen som släppts under 2011 är ju förläggar spel ska man balansera kostnaderna för dessa???

Hej spixgarden. G5 intäkter består av 50 procent från egenutvecklade spel och 50 procent från andra förläggares spel. Denna intäktfördelning kommer nog att fortsätta,trots att antalet egenutvecklade spel är färre än 50 procent. När g5 tar andra förläggares pc-spel och konverterar dem till iOS så tar detta ca 3-6månader. Det är kostnader för detta arbete som läggs i g5 balansräkning. Sen tar det2-3 veckor att konvertera till android, även detta arbete läggs i balansräkningen. Lycka till!

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.

Fler bloggar

2017-04-07