Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

Hur förutsäger man aktiepriset ackurat?

Utbildningsvideo.

Vad som påverkar priset är en sak. Där är de ofta fundamentala aspekter, nyheter osv. Men att förutsäga priset ackurat är en annan process. Där måste du kvantifiera något som är frekvent. Priset! (exempelvis candlesticks). De här lär man sig bland annat i Howards böcker. Statistiska edgarna i de grafiska är också gömda i form av detaljerade exakta regler som vi behöver ha för att kunna göra en statistisk mätning *kvantifiering, på exempelvis candlesticks, indikatorer, volym, orderflöde etc. De är därför de är extremt svårt att trada på känsla. Vinsten för lönsam trading är väldigt hög. 65% sannolikhet är minimum för lönsam trading. Dom höga sannolika signalerna som finns att identifiera är väldigt kortsiktiga. I swingtrading handlar de om prisrörelser på omkring 0,5% I day trading är dom ännu mindre. Ju robustare system, desto högre statistisk edge. Hela grunden i trading bygger på att identifiera ett frekvent ihållande mönster som ger fler vinster än förluster, de är det centrala kravet för trading. Därför måste du identifiera något som sker ofta (för att vara statistiskt tillförlitligt).

 

Texten fortsätter under video filmen.

Mvh Bubo

Video: https://www.youtube.com/watch?v=oFV3G3wjEKw&t=2013s

 

 

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.