Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Karo Bio handelsstoppad.

Karo Bio blev på morgonen handelsstoppad och man ger ingen annan kommentar än att man avser lämna information i morgon tisdag.En snabb funderare och lite spekulation kring handelsstoppet kan man väl få kosta på sig i väntan på besked?

Potentiella orsaker till handelsstoppet:

Negativa:

  • Man har upptäckt negativa bieffekter under pågående fas III studien för Eprotirome och beslutar att avbryta studien tills vidare.

Sannolikhet: Låg mot bakgrund av mycket solida fas II data under 3 månaders exponering samt omfattande prekliniska säkerhetsdata. Effekt om utfall enligt ovan: Aktien rasar sannolikt ned till nivåer kring kassan om ca 50öre i avvaktan på ytterligare besked.Några övriga negativa nyheter som motiverar ett handelsstopp över en hel dag ser jag som osannolikt och tänker inte spekulera i det.

Positiva:

  • Samarbetet med Zydus Cadila löper ut denna månad och man har nyligen aviserat att man gjort stora genombrott i projektet. Man kan komma att skriva ett samarbetsavtal med globalt läkemedelsbolag för den fortsatta utvecklingen av projektet som delas mellan parterna.

Sannolikhet: medel till hög. Mot bakgrund av att avtalet med Zydus snart löper ut känns detta som ett av några sannolika scenarion. Effekt: Beroende på avtalets utformning samt att man handelsstoppat blir effekten mycket starkt positiv för aktien.

  • Man har utarbetat färdigt kring delningen av bolaget och presenterar nya ägare i kombination med erbjudande till befintliga ägare att teckna sig för andelar i det nya bolaget.

Sannolikhet: Hög eftersom man aviserat att delningen kommer offentliggöras innan stämman i April, känns dock lite tidigt. Effekt: Helt beroende på designen av planen. Man kommer nog akta sig för en alltför krävande plan i frågan om ev kapitaltilskott från befintliga ägare, detta mot bakgrund av den kraftiga kritiken vid den senaste nyemissionen.

  • -Man har skrivit ett stort avtal för sina ER-beta substanser.

Sannolikhet: medel till hög eftersom man befunnit sig i diskussioner med läkemedelsbolag kring sin leadsubstans under en tid. Dock känns det lite tidigt, men att man signat ett avtal med Pfizer nyligen kring ROR-gamma receptorn kan ha drivit på tidigare inledda förhandlingar. Effekt: Ett avtal värt över 200 MUSD är sannolikt. I ett bästa scenario kan det handla om avtalsvärde uppemot 500 MUSD. Utfallet för kursreaktionen kommer avgöras av specifika villkor där marknaden sannolikt bedömer upfrontbetalningen, val av partner samt vilka substanser som avtalet omfattar som viktig.

  • Man har erhållit ett bud på hela bolaget eller delar av bolaget.

Sannolikhet: Låg till medel, börsvärdet är i o f s  mycket lågt, dock så känns det logiskt att en budgivare vill avvakta data för Eprotirome om det nu skulle vara eprotiome man är ute efter. Troligast är att en budgivare inväntar interimsdata för eprotiromes fas III studie som kommer i Maj ca. Utfall: En budniva på hela bolaget kan komma att betyda en betydlig premie, sannolikt minst hundra % över befintlig kurs. För många gamla ägare kommer även detta kännas som en låg premie men den svaga ägarstrukturen i bolaget gör premien svårbedömd.

  • Merck avser att gå vidare med MK6913 i fortsatta klinisk fas II studier för annan  indikation än den som tidigare avbrutits. Sannolikhet: fullt möjligt eftersom man nu i mer än ett år väntat på besked kring hur Merck avser göra med projektet.

Effekt: Stark positiv där en uppvärdering av bolaget med kanske minst ett par hundra MSEK känns motiverat. Detta mot bakgrund av att den stora fundamentala värderingsrabatten bl a grundar sig på bolagets mycket smala kliniska pipeline och de risker det innebär för marknaden.

  • Information kring det tidigare samarbetet med Pfizer för LXR-receptorn.

Sannolikhet: Medel till hög. Det är hög tid att Pfizer kommunicerar något kring projektet. Man är mycket aktiva kring forskningen om man ser till aktiviteten för vetenskapliga publikationer och gör mycket intressanta framsteg. Vad det fortsatta steget skulle innebära återstår att se, men val av läkemedelskandidat är logiskt. Det steget motiverar sannlikt inte handelsstopp dock

  • Man skriver ett avtal för Eprotirome.

Sannolikhet: låg till medel eftersom en partner sannolikt väljer att vänta ut interimsresultaten som kommer under våren.  Dock har man ju mkt solida data från fas II samtidigt som intresset för blodfettssänkare åter börjat ta vid hos industrin. Avatlet med Pfizer samt artikeln i BioCentury nyligen kan ha drivit på ev tidigare inledda kommersiella samtal. Effekt: Starkt positivt för aktien då förtroendet för att bolaget ska teckana avtal kring Eprotirome för närvarande är mycket lågt. Sannolikt minst kursdubbling beroende på partner.

Givetvis kan det också handla om andra saker men ovan känns som de mest sannolika för mig som motiverar handelsstopp.

Om det nu är positiva nyheter som marknaden får så lär marknadsreaktionerna bli kraftiga oavsett vad nyheten gäller. Detta eftersom aktien under lång tid präglats av en kraftig förtroenderabatt. Den nya ledningen verkar ju i s f leverera vad man lovar i ett högre tempo än någon föreställt sig.

I morgon får vi se vad det blir...

 
 

Kommentarer

Krax

Borde man inte bara släppt ett PM om man fått reda på att epro visar något negativt, samt har vi väll inte gått så mkt längre än fas2 ännu?

Är det vanligt att man stoppar handeln en heldag på grund av ett studie misslyckande?

Hej! Ser inte det som särskilt sannolikt som sagt att det handlar om att man stoppat Eprotiromestudien men det kvarstår ändå som ett potentiellt scenario. Man är ju som du säger skyldig att omedelbart meddela marknaden om något av den digniteten sker, å andra sidan kan man kanske i samråd med börsen motivera ett längre handelsstopp om man anser sig behöva tid för att behandla informationen och ge en utförlig kommentar. Sannolikast är som sagt att det handlar om affärer. En strukturaffär, bud eller ett större avtal. Vi får se, men spännande är det.

Hej Mahler,

Vad har du för synpunkt på att Karo i sammanhanget plötsligt "hoppat av" att medverka på BIO CEO i New York? Menar i sammanhanget börsstopp?

Saxat från DI Börssnack!

Upptäckte en sak i helgen och tänkte ta kontakt med karo för att fråga vad som har hänt. Per skulle hålla en presentation i NY på BIO CEO och de var schema lagda i conrad salen i slutet av tisdagen och i sista sekund försvann de från schemat...

www.bio.org/sites/default/files/BIO%20CEO%202012%20Program%20Grid.pdf

Hej! Väljer att inte spekulera i det. Vi får invänta informationen som väntas under morgontimmarna och jag kommenterar då i denna blogg. M v h

Din första gissning var rätt. Epro mot väggen! Är inte överraskad faktiskt, känner med dem som förlorar pengar..

Bra och väntat beslut att lägga ner eländet fast det beslutet skulle förstås tagits för länge sedan precis som jag bloggat och fått sk-t för... Lika bra att lägga ner bolaget när man ändå håller på.

Cyniska besserwissertyper finns överallt tyvärr, dessutom okunniga. En stor tragedi som inträffade nu för bolaget. Scenariot som inträffade var det som kunde anses ha lägst sannolikhet mot bakgrund av extremt omfattande klinisk fas II studier och prekliniska studier i förhållande till ett bolag som Karo Bio, men som ändå var möjligt tyvärr. Aktien handlas väl nu kring kassan och det kommer sannolikt krävas en hel del för att återfå marknadens förtroende. Diskonterat kostnaderna för att avsluta aktiviteterna för Eprotirome så har man ca 100 Msek i kassan vilket ger ett års drift av övriga aktiviteter. Man behöver nu leverera fler avtal för sin preklinik och man behöver sannolikt skära mer kostnader, där personal tyvärr ligger närmast. Oddsen för fler prekliniska avtal är fortsatt mycket goda och liknar scenariot för ROR-gamma projektet men där man har en mer utvecklad bas i projekten. Personligen är besvikelsen givetvis mycket stor då jag lagt ned stort arbete under lång tid kring Eprotiromeprojektet, men det tråkigaste är att många svårbehandlade patienter nu inte ges möjlighet till en bättre behandling med Eprotiromes hjälp. Ett värde av prekliniken bör motsvaraminst 300 Msek mot bakgrund av projektens status samt intresset för de projekt som ännu inte licensierats ut. Marknadens syn på värdering är dock en helt annan och kopplad till förtroende. Det gör en värdering mkt svår i dag. När Karo Bio förhoppningsvis under våren eller senare under året har flera samarbetsavtal att luta sig mot och som ger större utrymme att utveckla sin portfölj blir en värdering lättare.

Ytterligare ett svenskt företag som visar upp sin inkompetens. Hoppas att KB nu snabbt läggs ned och att fiasko glöms bort. Att någon annan skulle vilja anställa någon av klåparna anser jag som helt uteslutet.

Krax

Du skriver verkligen väl och initierat om bioteknik och om Karo Bio i synnerhet.

Men.

Är det inte dags att ta handen ifrån detta bolag nu? Det är ju inte så att börsvärdet "bara" har halverats de senaste åren... En sektorkollega som får mycket skäll, med rätta är Epicept. Skillnaden är dock att de åtminstone har fått ett läkemedel godkänt för användning. Dock skulle jag i dagens läge aldrig rekommendera ett köp i Epicept, inte i Karo heller om inte kursen går ner ytterligare till ca. 15-20 öre. Där kan vi ha en vettig ingång.

mvh

el julio

Om KARO BIO hade ett dåligt rykte tidigare så har det blivit betydligt sämre efter härdsmältan idag.

Och vem litar på ledning och anställda i framtiden? Knappast någon! Så loppet är kört.

LÄGG NED SKITEN. Och gör det omgående.

Om man inte klarar av att leverera så skall man helt enkelt bort från marknaden.

De anställda och ledningen har visat sin inkompetens. Det behövs inga mer föreställningar.

Stockholsområdet behöver fler p-vakter och det är ett jobb som de kanske kan klara av om de får rätt introduktion.

Hej Krax, följt KB under perioder sedan 2007.

Har du några tankar kring varför inte dessa biverkningar som stoppat Epro nu, kommit fram tidigare då det genomförts åtskilliga pre-kliniska studier samt kompletterande tox-studier på djur inför denna kliniska fas-3 studie. Tänker specifikt på den kompletterande studie som pågick under POWs regim 2009, och som troligtvis BPs DD-analyser fick ta del av innan de lämnade utan att vilja gå vidare i bredare Epro-sammarbete med KB.

Tankar som dyker upp efter gårdagens dystra beslut, samt som troligtvis ligger och gror hos många som har följt bolaget under lång tid.

(Vore intressant om även Redeyes KB-analytiker har tankar i ämnet/frågan).

BORTFÖRKLARINGARNAS TID ÄR INTE FÖRBI.

REDEYE FÖRKLARAR SIG

Karo Bio: På spaning efter den tid som flytt

Det är lika bra att erkänna direkt. Vi hade INTE förväntat oss de nyheter som Karo Bio levererade i går, när aktien börsstoppades innan öppning i måndags. Vad vi däremot påtalat vid ett flertal tillfällen är den risk som projektet eprotirome representerade. Denna risk var betydligt högre än genomsnittet för ett projekt i fas III. Vi hade en sannolikhet på 45 procent att projektet skulle gå i mål. Med tanke på de många kommentarerna på olika chatsidor, verkar det som om många på marknaden redan räknade med att projektet var i hamn. Som vi sagt tidigare; eprotirome påverkar centrala mekanismer i kroppen, varför projektet utgör ett högriskprojekt, framför allt måste långtidseffekter beaktas. Hittills har ju eprotirome endast getts under 12 veckor. Vad var det då som hände? I samband med kliniska studier i människa genomförs olika säkerhetsstudier i ett antal olika djurarter för att utröna och eliminera olika risker. Oftast handlar det om olika typer av cancer. Dessa säkerhetsstudier utgör en del av den totala dossier som senare lämnas in till den regulatoriska myndigheten och körs parallellt med de kliniska studierna i människa. Det ska påtalas att säkerhetssignaler i dessa djurstudier tillhör en relativt vanlig orsak till att projekt släcks ned. I Karo Bios fall har man tidigare sett vissa tecken på att eprotirome skulle kunna ha en påverkan på kondrocyter, det vill säga broskceller. Dessa rön har inte ansetts materiella och inga myndigheter har vid godkännande av fas III studien haft några invändningar. Dock, för att eliminera denna risk har Karo Bio genomfört en säkerhetsstudie på 16 hundar, uppdelade i fyra dosgrupper. Efter 6 månader sågs ingen effekt, men däremot såg man effekt efter 12 månader, och det i samtliga hundar. Kontrolldjuren hade inga skador. Det verkar som om eprotirome vid långtidsanvändning påverkar kondrocyterna så att dessa inte återbildas, celler fylls inte på vartefter de dör. Detta leder till erosion och svullnad i leder som lite påminner om artros. Ingen inflammatorisk komponent har dock kunnat fastställas. Eftersom eprotirome är tänkt för långtidsanvändning sågs ingen annan utväg än att blåsa av hela projektet. Risk/reward relationen blev alldeles för dålig. Vi måste dock erkänna att det inte var denna biverkan som vi rankade som högst risk, även om eprotiromes centrala verkansmekanism säkert leder till kedjereaktioner avseende effekter som är svåra att överblicka. Vi hittar dessutom litet stöd i litteraturen eller i den kliniska verkligheten av att överproduktion av sköldkörtelhormon skulle ha en påverkan på broskceller och ge broskatrofi. Syntetiskt sköldkörtelhormon används av människor som lider av för låg egenproduktion. På bipacksedeln till Synthroid, det mest använda medlet, står visserligen som en biverkan att det kan påverka benmineraldensiteten, vilket menas kvaliteten på benen. Dock är det en annan typ av celler som vi har att göra med, osteoblaster. Det kan vara så att påverkan av sköldkörteln även påverkar bisköldkörteln, som är den körtel som styr kalciumproduktionen och i förlängningen benuppbyggnaden, men detta är väldigt mycket spekulation. Vad gör vi i modellen? Naturligtvis åker eprotirome ut. Eftersom fas III studien inte görs färdig, antar vi nu att kapitalbehovet framöver minskar. Kassan var vid årsskiftet 153 mkr och KB bedömer att avveckling av eprotirome kommer kosta 55 mkr. Sedan har bolaget sagt att de prekliniska programmen ska köras så effektivt och så kapitalneutralt som möjligt. Om inget avtal tecknas för ER beta, kommer bolaget behöva pengar slutet av 2012/i början av 2013. I den post-eprotirome tiden som bolaget nu går in i kan vi inte utesluta mer spektakulära lösningar på kassaproblematiken. Vi tror att ledningen kommer tänka högt och brett för att lösa sin prekära situation. Gårdagens besked kan inte lastas på ledningen varför vi behåller vår rating för dem. Vårt nya fundamentala värde på aktien är 0,44 kr per aktie, snäppet högre än där kursen slutade i går. FÖR MIG ÄR DET EN GÅTA ATT DE VARIT SÅ INKOMPETENTA OCH AMATÖRMÄSSIGA.

Att det skulle vara kört för Karo Bio nu är förstås inte korrekt, men helt klart går man in i en svår tid. Eprotirome var bolagets enda projekt i klinik och var helt klart den värdefullaste tillgången. Sannolikheten för denna händelse, eller den kalkylerade risken för den specifika orsaken till att man avbrutit projektet såg jag personligen som extremt låg men det inträffade ju ändå. Den som vill ha lite djupare förklaringar innan Karo Bio själva ger sin analys av handelsen kan läsa Östlings initierade kommentar i Redeyes todayanalys. Självklart förväntar jag mig utförligare förklaringar från bolaget men man måste ju först själva få analysera resultaten av den prekliniska studien som låg till grund för beslutet. Eprotirome var ett av de mest lovande projekten inom forskningsvärlden och har fått otaliga bekräftelser på det genom flertal publikationer i några av de mest ansedda tidskrifterna i forkningsvärlden, man hade även med sig stöd från några av de mest tongivande personerna inom behandlingsområdet. Nu är Eprotirome tyvärr begravd... Det finns flera möjliga vägar nu för bolaget och det är oavsett vilken man väljer tuffa alternativ. Man har ca 100 msek i kassan efter tagna avvecklingskostnader för Eprotirome och det gäller att disponera dessa väl. Man har flera projekt som är igång i form av samarbeten med stora läkemedelsbolag där bolaget själva inte belastas med kostnader och dessa har naturligtvis ett värde, där återfinns ER med Merck, ROR-C med Pfizer och LXR med Pfizer. För GR har man delade kostnader med Zydus men besked väntas i närtid kring den fortsatta strategin för detta projekt. För ER-beta behöver man partner vilket man flaggat för under 2012.Pengarna behöver även räcka till att förstärka pipelinen med ett kliniskt projekt eller flera. Min gissning är en framtida strukturaffär där man erhåller del i något bolag eller projekt mot del i egen pipeline, GR-Erbeta. Många oklarheter nu tyvärr och vi får räkna med att det tar lite tid att samla i hop sig efter det chockerande beskedet. För alla parter. Att samla ihop sig innebär att bl a självklart att man behöver se över alla sina resurser och kostnader. Inom forskningsvärlden och inom forskningsområdet kärnreceptorer är man fortsatt ett av de tongivande bolagen i världen. Inom finansmarknaden har man nu 0 i förtroende och behöver börja bygga igen...

Jacobi, din fråga är en av de jag ställer mig själv. 12 mån studien du hänvisar till var en cancerstudie emn självklart bör man ha tittat på alla möjliga effekter i denna långtidsexponering. Exakt vilka resultat som man erhöll här är inte tillkännagivit och det är heller inte vanligt att man gör det. Man förutsätter ju att resultaten var bra eftersom man dädefter tog beslut om fas III. Möjligen kan man ha sett vissa indikationer på potentiella risker men det har man heller inte kommunicerat kopplat till denna studie. Vi får se vad man själva säger. M v h

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.

Fler bloggar

2017-04-07