Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

Multidocker överraskar – vänder till blå siffror

Multidocker har precis släppt årets första kvartalsrapport, nu på fredagen. Intäkterna under Q1 har ökat från 10 MSEK (2016) till 44 MSEK, en ökning med 334%. EBITDA ökar från – 4,3 MSEK till 1,3 MSEK, en ökning med hela 556%. Vinsten vänder från -4,2 MSEK till blygsamma 10 TKR, men I och med att Q1 brukar vara Multidockers sämsta kvartal så är utfallet överraskande bra. Kassan är för närvarande ca 15,5 MSEK, i och med att man tagit in pengar från privata investerare. Utgående orderstock från Q1 är 57 MSEK, vilket även sätter en bra grund för Q2 i och med att mindre än halva orderstocken från 2016 räknats in i Q1.

Detta innebär även att Multidocker nu kan börja stå på egna ben, vilket minskar risken för att man behöver ta in ytterligare kapital.

För tre veckor sedan så meddelades marknaden om att Multidocker genomfört en riktad nyemission till privata investerare om 14 miljoner aktier. Innan detta så fick vi veta att man tagit över Caterpillars maskiner, i deras medelstorlekssegment, maskiner som kan konkurrera i premiumsegmentet, enligt Multidocker. Caterpillar har producerat maskinerna och stödjer lanseringen. Multidocker kommer även att använda Caterpillars återförsäljarnätverk för att nå kunderna.

Man förväntar sig att dessa maskiner kommer få genomslag under år 2018.

Percy har även slutit avtal med SSAB för att få fram en mer effektiv stållösning, SSAB shape, som syftar till att öka kostnadseffektiviteten från input-sidan. Detta är ett av flera steg som han tagit för att förbättra kostnadsstrukturen, bland annat har man rationaliserat verksamheten under tidiga 2016 genom att anpassa leverantörskedjan.

En rimlig fråga att ställa är om detta räcker. Utfallet i Q1 och den stora utgående orderstocken signalerar att Multidocker kan vara på god väg att uppnå sitt mål om 250 MSEK i omsättning 2017. Man vill även uppnå en vinstmarginal på 8-9%, men det kvarstår att se om detta realiseras eller om det är ett högt satt mål.

 

Oavsett så är förutsättningarna goda för att 2017 ska bli Multidockers bästa år hittills. Aktien är precis som vanligt väldigt likvid och den dagliga omsättningen är hög i relation till andra småbolagsaktier. 

 

Nu i slutet av maj genomförs en mässa i St Louis, USA, där Multidocker kommer ställa ut nya modeller.

Den 7-10 juni ställer man även ut på Elmia Wood i Jönköping.

 

Uppdateringar kommer.

 

Lycka till med investeringarna!

 

 

Källor:

http://multidocker.com/blog/news/2017/05/12/kvartalsrapport-q1-2017/

http://news.cision.com/se/ssab/r/ssab-mojliggor-effektivisering-for-multidocker-via-shape-losning,c2258609

http://www.nyemissioner.se/foretag/nyemission/multidocker_cargo_handling_ab/2904

 

Kommentarer

Ser bra ut. Tror absolut att dom kan nå upp till JS's projekterade EBIT för detta år och då har dom använt sig utav blygsamma värden för tillväxten. Valde att öka på mig idag då jag tror att Q1 sätter tonen för resten av året. Tack för uppdateringarna!

Och idag så höjde Jarl Securities riktkursen från 1.4kr till 1.5kr.

http://www.aktiespararna.se/pagedir/1138387/MD%202017-05-16P.pdf

Kursen måste upp. Förr eller senare. Allt går åt rätt håll.

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.