Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Multidocker travar på rätt bana

MCH har efter min senaste analys av årsrapporten för 2016 genomfört två mässor. En på ConExpo i USA och en i skogsgiganten Fibrias Lagoas-bruk i Sao Paolo, Brasilien. På mässan i Brasilien ställde man ut samtliga av sina elva maskinmodeller och majoriteten av brasiliens skogsbolag närvarade. Under perioden innan detta erhöll man 3 orders till ett sammanlagt värde av över 20 MSEK.

MCH = Multidocker Cargo Handling

För lite mer än en vecka sedan fick vi veta att MCH inlett ett samarbete med SSAB. Samarbetet innebär att SSAB kommer att leverera mer kostnadseffektiva helhetslösningar av komponenter till MCH. Syftet med samarbetet är att optimera maskinernas lyftförmåga, kvalitet och kostnad.

Detta är ett medvetet steg i MCH:s planerade inriktning att effektivisera verksamheten och uppnå förbättrade marginaler. Det är tydligt att VD Percy Österström och resten av styrelsen aktivt letar efter lösningar som kan stärka värdekedjan från input-sidan.

För ungefär en månad sedan släppte Jarl securities sin uppdaterade analys där man sänkte sin tidigare satta riktkurs från ett nuvärde på 1,6 kr till 1,4 kr, men med en fortsatt köprekommendation. Rubriken löd ”orderstock ger goda utsikter”. I sin analys räknar man med att MCH kommer uppnå en omsättning på 152 MSEK för helåret 2017, vilket är en tillväxt med 25 procent mot 2016.

Här är det viktigt att notera att orderstocken är ungefär 95 MSEK samtidigt som man under årets fyra första månader erhållit orders på mer än 20 MSEK. Detta kan man jämföra med dagens börsvärde som är 124 MSEK.

I och med den stora orderstocken som förskjutits från 2016 års räkenskaper till 2017 så är årets utsikter goda precis som Jarl securities påpekat i sin analys. De tidigare rationaliserings- och effektiviserings-effekterna kan i kombination med den robusta orderstocken leda till ett väldigt gynnsamt utfall i årets tre första kvartal. I Q4 rapporten för 2016 så såg vi hur effektiviserings-satsningarna gett utslag. Intäkterna ökade med 90% samtidigt som EBITDA ökade med hela 320% (jämfört med föregående år). Dessutom så tenderar de tidigare kvartalen att vara MCH:s starkaste, och Q1 rapporten släpps redan om en månad och tre dagar.

Kommer utfallet att överraska positivt så innebär det att Jarls troligen kommer att revidera sin bevakningsanalys och sätta en högre riktkurs, över den defensiva diskonterade nuvärdeskursen på 1,4 kr.

Årsstämman som hölls på fredagen gick bra och det var inte tal om att ta in kapital via nyemission. MCH:s kassa fylldes på under 2016 och ska enligt memorandumet räcka under hela 2017 varpå man förväntar sig antigen vinst, eller break-even.

Nästa mässa som MCH medverkar på hålls i slutet av maj i St. Louis USA. Där kommer man även att ställa ut sin nya CH900 modell. 

 

Dagens kurs är 1,07 kr och aktien är väldigt attraktivt värderad, både ur en teknisk och fundamental synvinkel. Jag väljer att återupprepa min köprekommendation då jag tror på goda utfall i årets inledande kvartal och en stark kursutveckling – kortsiktigt och långsiktigt.

Spekulativ riktkurs: 1,50 kr.

 

 

 

 

 

Källor:

 

MultiDocker genomför framgångsrikt besök på ConExpo i USA

http://multidocker.com/investor-relations/pressmeddelanden/?releaseIdentifier=5A0F5345CB7F0C23

 

MultiDocker säkrar nya ordrar

http://multidocker.com/investor-relations/pressmeddelanden/?releaseIdentifier=339BFCC4751FF8EC

 

Analys Jarls securities

http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/Fordon-och-komponenter/MultiDocker/Analyser/2017/Orderstock-ger-goda-utsikter/

 

Samarbete med SSAB

http://multidocker.com/investor-relations/pressmeddelanden/?releaseIdentifier=B35E9AAF1B0C6A20

 

 

Multidocker letar efter en chief sales officer

http://multidocker.com/wp-content/uploads/2013/10/Chief-Sales-Officer.pdf

 

 

Kommentarer

Tack för uppdateringarna på bolaget. Hur troligt ser du att man når break-even i år? Ligger långt men tror själv att det kan ta lite längre tid än så.

Mvh

Hej AH101, tack för din fråga. Jag tror att det är högst möjligt att vi når break-even i år. Det är sant att 2016 års resultat överraskade negativt, men detta berodde mycket på förseningar i leveranser. Nu har vi istället en kraftig orderstock som realiseras i år.

Det är tidigt att säga säkert vad företaget kommer uppnå för resultat för helåret, mycket beror ju på antalet och volymen av orders. Men orderstocken ser jag som en indikation på att förväntningar kan överträffas.

Vill betona ordet kan.

Vänligen

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.

Fler bloggar

2017-04-07