Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Prolight, kompletterande information

I anslutning till mitt tidigare inlägg så har jag läst på mer och funnit följande fakta som gör bolaget än mer köpvärd.

Följande är klippt från memorandum sid 15,

"Investerat kapital Totalt investerat kapital i Prolight Diagnostics AB uppgår för närvarande till ca 35 MSEK. Därtill har ”mjuka värden” till- förts som uppskattas motsvara ca 15-20 MSEK. Inledningsvis finansierades Bolaget via eget kapital."

Detta är alltså innan det nu genomförda NE inför noteringen. Så, ca 50 milj har redan investerats i bolaget i rena pengar och annat.

Tillkommer nu 23 milj kontanter i kassan.

Det ger 73 milj investerad i bolaget varav just nu är 23 milj i kassan per årskiftet.

 

Från sid 4 i memorandum,

"Styrelsens ledamöter och ledande befattningshavare, inklude- rande större aktieägare, har förbundit sig att inför listning teckna s k lock-up avtal, där de förbinder sig att inte sälja aktier under de första 12 månaderna efter första listningsdag."

Och:

"Nuva-rande huvudägare har förbundit sig att i den kommande emis- sionen teckna aktier för 1 250 000 SEK."

Alltså huvudägaren har köpt fler aktier på 75 öre.

 

Från sid 15 i memorandum,

"Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem baserat på patente- rad teknologi, för användning vid s k Point of Care testning (POCT ). POCT-tester utförs utanför det traditio- nella sjukhuslaboratoriet. Små mobila instrument möjliggör testning nära patienten och ger snabba provsvar. Försäljningsvärdet inom området POCT estimerades 2013 till drygt 15 miljarder USD och är i stark tillväxt."

Det finns mao en riktigt stor marknad.

Styrelsen äger ca 10% av bolaget. Se sid 6 o 7 i memorandum.

Slutligen har bolget gett ut även TO i samband med noteringen med förfall under feb. 2018 och lösenkurs 90 öre, vilket kan ses som en fingervisning om vad bolaget själva anser/tror eller i varjefall har för intresse om kursutvecklingen för att få dessa TO inlösta.

Bifogar länk till memorandum:

http://www.bequoted.com/bolag/prolight-diagnostics/prospekt/?file=inbjudan-till-teckning-av-units-i-prolight-diagnostics-50835/Prolight_Diagnostics_Memorandum_2016-11-17.pdf

 

Slutsats,

Det har investerats en hel del pengar och kunskap i bolaget genom åren, dessa värderas till noll just nu, kassan är större än BV, vilket känns rätt fel, det finns en hel del incitament för bolaget att få kursen till rött högre nivåer.

Som jämförelse har ett bolag som Peptonic vilket saknar allt, är barskrapad och en värdelös kräm ett börsvärde som är 75% högre än Prolight.

Observera att ovanstående uppgifter är mina personliga åsikter. Jag är själv aktieägare i bolaget. Du bör själv kontrollera alla uppgifter och läsa på innan du köper/säljer aktier i bolaget. Jag är inte kunnig inom det medicinska eller tekniska området som bolaget verkar men anser att givet ovanstående uppgifter som jag har funnit finns det skäl att tro att börsvärdet just nu är galet litet.

 

Kommentarer

Intressant med större kassa än BV men nästan ingen ville teckna i NE.

Emissionen tecknades till ca 90 % inkluderande garantikonsortiet som tas i anspråk och medför att emissionen inbringar ca 21 Mkr. Därutöver genomförs en riktad emission till motsvarande villkor som inbringar 1,85 Mkr.

http://www.prolightdiagnostics.se/investor-relations/nyheter/nyemission-i-prolight-diagnostics-ab-publ-inbringar-ca-23-mk-51787

Detta trots att garanterna stod för ca 90%. Jag tror att de flesta aktier ska byta ägare några gånger innan det att kurspressen är klar. Garanterna vill inte sitta kvar när omsättningen ett tag efter noteringen går ner än mer.

EMISSIONEN OMFATTAR 31 070 849 UNITS MOTSVARANDE CA 23,3 MSEK FÖRE EMISSIONSKOSTNADER. FÖRETRÄDESEMISSIONEN ÄR GENOM GARANTIÅTAGANDEN GARANTERAD TILL CA 90 %. http://www.prolightdiagnostics.se/investor-relations/nyheter/beslut-om-foretradesemission-50590

Är caset bra borde insiders suga upp allt som finns på dessa nivåer så jag skulle isf avvakta rejäla insiderköp.

Hej,

Det du skriver är inget nytt utan jag skrev detta i mitt förra inlägg igår om bolaget.

Däremot det du skriver om att garanterna har tecknat 90% av emissionen är helt fel.

Emissionen var garanterad upp till 90% så de fick ta till garantier så att den blev fylld.

Det står tom i den länk som du själv har lagt upp.

Tex, om emissionen blev tecknad till 75% så fyller man på med 15% garanter upp till 90%. Det är inte samma sak som att alla aktier tecknades av garanter.

Du kan själv ringa bolaget och få det bekräftad.

Trevlig dag.

Om en NE garanteras till 90% och tecknas till 75% av övriga så får garanterna gå in och dela på resterande 25%, annars är de inte garanter. Om du är garant så garanterar du att ta aktier för en viss summa och får betalt (antingen i pengar eller i aktier för detta). Det samlade värdet av alla garanter om det är 90% eller 100% spelar ingen roll.

Det du skriver är att om en garant går in och garanterar att teckna för en miljon och 20st till gör precis samma så att total teckning från garanterna är 90% så behöver ingen av garanterna ta några aktier om allmänheten tecknar för 21 miljoner även fast NE inte blev fulltecknad? /p>

Om en NE är garanterad till 90% och tecknas till 75% så tecknar garanterna inte 25% utan 15%. Varför, jo för att garantin gäller upp till 90%.

Så ditt påstående är fel.

En garant garantera att teckna om ingen annan tecknar, inte att en garant garanterar att teckna oavsett.

Så, om en NE är på 20 milj, och det är garanterad till 90% så betyder det att om emissionen inte tecknas upp till 18 milj av övrigt folk så tecknar garanterna det som fattas upp till 18 milj.

All annan variant som du påstår är helt fel.

Om inte, kontakta deras rådgivare så kan de berätta för dig hur garantin fungerar i allmänhet och i detta bolag i synnerhet. Se länk.

http://www.gwkapital.se/sv/kontakt.aspx

Du har fel. En garant åtar sig att teckna aktier i ett bolag om NE inte blir fulltecknad. 90% är det totala värdet av alla garanters åtaganden.

Hej igen,

Då jag tror att du inte direkt är på bollen i ämnet så avstår jag från vidare diskussion. Det leder inte till nåt. Förövrigt, jag har varit garant i ca 50+ olika emissioner så jag vet hur garantin fungerar.

Jag tror att du blandar teckningsåtagande med garanti, det är inte samma sak, för det senare får du inte betalt.

Då det inte går att betta med dig, så skulle jag gärna satsat rätt bra på att en garanti gäller upp till det % sats som garantin gäller och inte oavsett vad som du påstår.

Är en NE garanterad till tex 60% så tar garanter inga aktier om NE blir fylld just till 60% av övrigt folk. Men enligt ditt påstående så ska garanterna fylla på även det övriga 40% som inte garantin gäller. Jag tror inte du har förstått det där....

Men gör som du vill och lycka till.

Du förstår inte det jag skriver men lycka till du med.

Jag köper ju inte riktigt din logik i att man ska betala för kassan. Kassan är ju öronmärkt att spenderas i ett projekt med synnerligen hög risk. Det enda kassa gör är ju att köpa bolaget tid, i att lyckas få fram en produkt som kan generera kassaflöde. Misslyckas man så är ju pengarna borta. För alltid.

Förklara gärna om jag missförstått något.

Dina formuleringar känns enbart som ett sätt att försöka lura naiva och oinsatta nybörjare.

Hej,

Klart att kassan ska användas. Ingen har påstått något annat. Men om du kan köpa aktien under kassan så är det naturligtvis mycket mindre riskabelt än att betala överpris för framtida potential. Tittar man på Biotech eller andra forskningsbolag så finns det ingen annan noterad som jag har funnit där man värderar bolaget till lägre nivå än kontanta medel. Redan befintlig kunskap och patenter osv brukar ha ett värde.

Ta som ett exempel just Pledpharma eller Peptonic eller Active osv. Samtliga värderas till allt från 2ggr kassan till 20 ggr. Någon riktig produkt eller slutlig resultat har de inte kunnat uppnå. Och i ett fall så vet vi att de inte har något krut kvar.

Så jag tycker inte att mitt resonemang är fel.

Naturligtvis står det var och en fritt att köpa/sälja. Själv köper jag hellre en potentiell bra möjlighet under kassan än att betala över det för potentialen.

Slutligen, om du vet några andra noterade bolag där man har mer i kassa än BV så tala gärna om det för mig för de vill jag nog köpa.

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.

Fler bloggar

2017-04-07