Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

Den 11/5 noteras Secits, en blivande Securitas eller blir de uppköpta av Niscayah numera Stanley Security Solution!?.

Torsdag den 11/5 noteras Secits, Security IT Solutions. I den nuvarande IPO-fiaskon på börsen är detta bolag nog en av de man bör ha ett öga på eller äga. Nedan följer lite argument för detta. I förhållande till sitt enda jämförliga bolag på börsen Mindmancer är bolaget enligt min mening mycket lågt värderad.

Säkerhets- och övervakningsföretaget SECITS genomförde under mars månad en nyemission inför sin notering på First north.

Emissionen blev i princip fulltecknad, och inga garantier utnyttjades, således inga garanter som har hamnat snett och behöver dumpa aktier. Bolaget har inte hellerhaft nåt Pre-IPO eller liknande där kompisarfår aktier billigt.

http://investor.secits.se/nyheter/spridningsemissionen-i-secits-holding-ab-publ-nara-fullteckn-55383

Bolaget värderas efter genomfört NE till ca 104 milj SEK.

SECITS har idag ca 625 kunder, varav de största utgörs av Nordea, Swedbank, Dollarstore, ICA, Handelsbanken och SEB.
Detta är säkerhetsbolag (kameraövervakning med alligoritmer) av den högre skolan. Att storbankerna har skrivit fleråriga avtal med de nyligen kan väl inte vara annat än ett riktigt bra kvitto på deras produkter/tjänster.

Kolla även in VD:en som har haft höga positioner i bl.a. Securitas så tror jag att detta är nog ett mycket intressant bolag.

Att marknaden för övervakning och särskild kameraövervakning växer så det knackar är det nog inga problem att förstå.

Tittar man på London så har de 4 milj kameror i den stan, i Stockholm är antalet betydligt färre men trenden är kraftigt ökande.

Klippt från prospektet sid 7

"De centrala avtal som SECITS ingått enbart med kunder inom banksektorn omfattar över sex hundra kontor, i vilka kompletta kamerasystem skall installeras och tas i drift under de närmaste åren."

Alltså en kraftig tillväxt i intäkterna är garanterad då avtalen med banker löper över flera år enligt prospektet.

Vidare så framgår det även att inga av de befintliga ägarna säljer några aktier i samband med denna emission. Nedan en annan text från sid 8 som visar hur avancerad/smart deras teknik är.

"Med en IP-baserad kameralösning har SECITS en tydlig position på säkerhetsmarknaden och ett gott renommé hos befintliga kunder. Systemet bygger på en IP-kamera som är en del av ett nätverk som informerar om förutsed- da och oönskade händelser. Den intelligenta IP-kameran använder sig av edge-teknik, vilket innebär att den tar egna beslut om åtgärder i realtid. Informationen förs sedan vidare gen- om nätverket till mottagaren oavsett var denne befinner sig. Utöver bevakning kan systemet även användas för analyser som tryggar verk- samheten och ger förslag på hur lönsamheten kan stärkas. I en butiksmiljö kan t.ex. kundflö- det analyseras och ge information om butikens utformning är optimal, hur många besökare som handlar och vid vilken tid det oftast sker."

Idag har bolag ca 15000 kameror ute på drift.
I prospektet framgår följande:

"Ett aktuellt och mycket intressant projekt för bolaget är att leverera 25 000 kameror till en operatör för den amerikanska konsumentmarknaden. Tester avseende tjänsten pågår under våren 2017 och kunden skall utvärdera resultatet efter testperiodens slut. USA är en marknad med enorm potential då operatörer och telekomleverantörer vill utveckla sin affär till befintliga kunder."

Alltså om testerna faller väl ut så ökar deras totala volym med över 150% i ett bräde. Naturligtvis inget man vet men då ICA, Swedbank, SEB och Handelsbanken har skrivit avtal med de så tror jag att deras produkt borde kunna klara av även denna testperiod.

Bolaget har även hunnit komma med en 6-mån rapport.

http://investor.secits.se/nyheter/delarsrapport-september-2016-februari-2017-56083

Där kan man se att omsättningstillväxten är över 400%.

Jämför gärna med Mindmancer som är verksam inom liknande område där tillväxten för 2016 stannade på mindre än 30%. Dock har Mindmancer inga kunder av samma kaliber som Secits vad jag har kunnat läsa mig till.

Secits presenterade dessutom i April en följdorder på 5 milj SEK med en av sina befintliga kunder.

http://investor.secits.se/nyheter/secits-och-ahlberg-dollarstore-ab-forstarker-sitt-fyraariga--55431

Det intressanta med denna order är att man kan baklänges räkna ut hur mycket ordern är värd per affär och det ger ett värde på exakt 250 000 SEK per affär där de använder deras tjänster.

Från sid 7 i prospektet kan man läsa följande:

"De centrala avtal som SECITS ingått enbart med kunder inom banksektorn omfattar över sex hundra kontor, i vilka kompletta kamerasystem skall installeras och tas i drift under de närmaste åren."

Om man utgår från att intäkterna från dessa 600 kontor är likvärdiga avtalet ovan så innebär det intäkter på 150 milj SEK som är säkrade. Man kan naturligtvis tänka sig att den större volymen berättigar till rabatter men det kan också vara att banker kräver mer resurser och därför måste betala mer.

Se prospekt:
www.eminova.se/downloads/index/Memorandum/14882043071.pdf 


Se länk:
http://investor.secits.se/emissionen/

 

Även nedan en färsk intervju med VD
http://www.introduce.se/foretag/secits/intervjuer/

 

Summering: Bolaget verkar inom en sektor som växer lavinartad, kravet på övervakning ökar och även politiker kräver mer övervakning med kameror. Nya och troligen mycket generösare lagar för kameraövervakning kommer och starten blir utredningen som peresenteras i junimånad.

http://www.dn.se/arkiv/ledare/lat-linsen-radda-liv/

Att kunder såsom SEB, ICA, Swedbank, Handelsbanken använder/kommer att använda Secits tjänster är ett bevis på att bolaget kan leverera till krävande kunder och per definition har dessa storkunder gjort det kontroll som inte vi kan göra av bolaget.

Det är inget hokus-pokus som bolaget sysslar med utan tjänsten och produkten är något som jag tror vi alla kan förstå.

Gällande värdering så värderas Secits till just 104 milj SEK på kursen 13,71 medan Mindmancer värderas till 85 mlj på kurs 7,3. Givet att Secits just nu växer 10ggr snabbare än Secits så är inte skillnaden direkt utmanande enligt mig.

Omsättningen för båda bolagen är just nu kring 23-26 milj men beaktad Secits nuvarande tillväxt så bör den lätt kunna vara mer än dubblerad till nästa år.

Om bolaget även skulle halvera sin tillväxttakt så skulle de alltså växa med 200% nästa år.

De 4 största ägarna med ca 60% av aktier har lock-up avtal i 12 mån.

Bolaget har inte haft någon Pre-IPO eller liknande fulupplägg såsom de flesta IPO har nuförtiden.

Bolaget kommer även att presentera sig på Aktiespararnas aktiedag den 15/5 i Stockholm kl.10,45

http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2017/Aktiedagen-Stockholm15maj/

 

VD har tidigare varit i 23 år högre chef på bl.a. Securitas teknik, Securitas systems, Niscayah (numera Stanley security solutions).

Bolaget har proppfullt med order och från bl.a våra storbanker och pengarna från emissionen ska användas till kompleterande förvärv och inte marknadsföring ellerdyl.

Givet den enorma tillväxten, kundportföljden och erfarenheterna som ledingen besitter så tror jag sannolikheten är rätt stor att bolaget inte blir allt för långvarig på börsen alt. kommer att kunna få en mycket högre värdering.

Slutligen, i samband med emissionen så kunde inte kunder hos Avanza inte teckna sig för aktier då bolaget inte hade anlitat Avanza. Därför är det nog ytterst få kunder hos AZA som äger aktien. Det informationen har jag fått av rådgivaren till bolaget.

_______________________________________________________

Jag har själv tecknat aktier i Secits, och är ägare i bolaget därmed är jag partisk i min värdering/åsikter och slutsatser. Detta är således ingen objektiv analys, jag uppmanar dig att tänka kritiskt och agera självständigt utifrån dina egna förutsättningar. All aktiehandel innebär risk, det gäller även Secits.

 

 

 

 

Kommentarer

I skrivande stund på kursen 10 spänn värderas Secits till 76 milj sek. Medan Mindmancer värderas till 85 milj sek.

På kursen 8 spänn så är värderingen 61 milj. Tacka NN som säljer som om det inte fanns en morgondag.

Själv köper jag aktier som bara den på låga 8 nivån.

Enda skillnaden är att Mindmancer saknar SEB, Nordea, Handelsbanken, Swedbank och ICA som kunder....

Fann detta om Mindmancer:

Enligt nedan så köpte han in sig där på ca 78-80 milj värdering, därefter har Mindmancer dessutom hunnit vinstvarna och ändå stå högre än när han gick in i det bolaget.

Läser man hans resonemang längsned så framställs Secits som onekligen en mycket bättre placering i jämförelse tycker jag.

2016-12-28 12:00:02 CET

MINDMANCER: GÜNTHER MÅRDER-TWEET FICK FART PÅ AKTIEN

STOCKHOLM (Direkt) Aktien i kameraövervakningsbolaget Mindmancer steg med som mest cirka 30 procent på onsdagsförmiddagen efter att näringslivsprofilen Günther Mårder köpt in sig i bolaget.

Via Twitter och Nordnet-forumet Shareville meddelade Günther Mårder nyheten om en långsiktig placering i teknikbolaget där han hoppas att aktiekursen minst fördubblas från tisdagens nivåer på drygt 6 kronor aktien.

Günther Mårder har tidigare varit öppen med sina aktieaffärer framförallt i sina tidigare roller som vd för Aktiespararna och dessförinnan som sparekonom på Nordnet. I dag är Günther Mårder vd för företagsorganisationen Företagarna, men aktieintresset ska enligt honom själv ses som frikopplat från den rollen.

"Det har inget med Företagarna att göra utan är helt baserat på min bakgrund från Aktiespararna och Nordnet", säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

Du ser inget problem med att twittra om aktieinvesteringar i och med rollen som vd för Företagarna?

"Nej, Företagarna är främst exponerade mot mindre onoterade bolag. Det är en försvinnande liten del av medlemmarna som är börsnoterade och skulle jag ha information som är kurspåverkande skulle jag inte investera", säger han.

Twitterkontot är Günther Mårders privata och ska inte ses som en officiell kanal för Företagarna, säger han vidare.

"Twitter är mitt liv som till stor del består av Företagarna, men detta är inte Företagarnas officiella konto".

Günther Mårder har 27.800 följare på Twitter och drygt 56.000 följare på Shareville, men tror sig nå runt 70.000 följare borträknat viss överlappning.

"Man ska vara försiktig med följarbasen som ger en väldig kraft. En investering i ett större bolag skulle inte fått ett sådant genomslag", resonerar han.

Günther Mårder har köpt sammanlagt 131.668 aktier i Mindmancer och investeringen har en tidshorisont om 3-5 år. Innehavet motsvarar cirka 1,7 procent av aktierna i kameraövervakningsbolaget. Med det blir han det First North-listade bolagets elfte största ägare. Posten är värd nästan 1 miljon kronor.

"Mindmancer är det minsta bolag jag hittills gått in i och ett bolag som befinner sig i ett tidigare skede än vanligt. De aktier jag annars investerar i brukar ha ett positivt kassaflöde, men Mindmancer har goda förutsättningar även om det ska läggas till att det är till väldigt hög risk", fortsätter han.

Tror också på Secits. Snygg hemsida, smart erbjudande, fina kunder, stark tillväxt, flera kontor, duktig ledning och helt rätt i tiden. Som ett Multidocker men med mycket större potential. Kommer helt klart en uppvärdering snabbt och eftersom emissionskursen var 13,70 kronor finns här en fin uppsida både kort och långt. Gått in idag på 11 kronor.

Kul att du delar min uppfattning. Själv tänkte jag, ifall de största bankerna väljer att anlita de med fleråriga avtal så har de gått igenom bolaget från topp till tå. Som gammal Handelsbanken kund tycker jag att då de har anlitat Secits för att bevaka deras kontorer med Kamera så är nog allt bakomliggande väl kontrollerad.

Det roliga är att "marknaden" värderar detta bolag till exakt samma BV som Mindmancer räknat på kursen 11,20 SEK.

Då kan man tycka att kvaliten på kunderna är nog aningen högre hos Secits och även deras krav så en saftig premie borde ges.

Det är dock bara sitta och vänta så löser det sig.

Är det nåt som är på riktigt och alla politiker också skriker efter så är det just kameraövervakning av olika slag.

Lägg därtill bonuset att med deras IP-aligoritm så kan man tex. identifiera köp mönster hos kunder osv, vilket kommer mer och mer med ENORM potential.

Rekommenderar att du går på deras presentation på måndag och frågar om just den biten.

Tänk själv när H&M, IKEA osv har kameror för att se hur kunderna handlar och beter sig för att maximera placering av sina produkter.

Detta blir nog som en Proact tror jag, vem trodde på behovet av datalagring för 10-15 år sedan. Nu kan ingen vara utan.

Detsamma gäller här, det kommer att finnas kameror i varenda affär, gatuhörn osv som läser av beteende och olika mönster för att kunna identifiera faror, köpmönster osv....

Som sagt, mina högst personliga åsikter.

Avslutningen, som jag skrev att inga Avanza kunder hade kunnat teckna aktier verkar ha varit en riktig uppgift som jag hade fått. Då idag efter att Avanza var största köpare igår så finns det inte ens 90 ägare hos Avanza i bolaget. Så jag tror nog att bara lite uppmärksamhet kommer att skicka aktien till himmelen då den är underägt av den stora massan.

So mjämförelse har Mindmancer 965 ägare hos AZA per idag enligt deras hemsida. Tänk om 800-900 AZA ska ha 1000 aktie var i Secits, bolagen är trots allt just nu lika stora...

Trevlig helg.

Håller med dig helt och hållet. Detta blir ett vådligt fint case. Kollade deras videos nu på IR-sidan och läste memorandum. Det här med att Avanza inte fick tilldelning ger ju en enorm ökningspotential när 1000 avanzianer vill in efter ett bra pressmeddelande om ny kund till Secits.

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.