Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

SVENSKT FÖRETAG BAKOM BILL GATES GAME CHANGER !!!

En av världens främste entreprenör, Bill Gates, är störste investerare i det mytomspunna motorteknikprojektet www.EcoMotors.com som enligt ryktet skall revolutionera motorindustrin. Eller vad sägs om en pigg femsitsig familjebil med 0,23 l per mil i förbrukning, vilket ger lägre CO2 belastning än El-bilen. Industri-insidern John Mortimers rapport alldeles nyligen leder fram till slutsatsen att motorerna görs i CGI. Detta är dynamit för svenska SinterCast. Startskottet går redan nu i höst.

As the world's leading provider of confidential insider information from 1979 to 2000, Auto Industry Newsletter has now re-emerged by popular request to provide chief executives with the insight necessary to meet today's challenges.

Industri-insidern John Mortimer skrev nyligen detta om EcoMotors. http://autoindustrynewsletter.blogspot.se/2014/08/opposed-piston-engines-set-to-bow.html Mortimer med djup insiderinformation hänvisar sedan vidare till denna länk. http://www.sme.org/MEMagazine/Article.aspx?id=80394&taxid=1429 vilket sammantaget bekräftar uttalande i denna lite äldre intervju med EcoMotors. Exakt 49,40 in i intervjun. https://www.youtube.com/watch?v=xaeh4mVIA-U

EcoMotors revolutionerande OPOC-motorer är i Compact Graphite Iron och det börjar redan nu i höst. Materialet CGI är en förutsättning för motorernas enastående prestanda/pris. Det kan knappast finnas någon annan leverantör av CGI än det svenska bolaget SinterCast.  Konstruktionen gör att antalet rörliga delar minskar med ca 80 procent. Något som betyder att den rena CGI-vikten inte går nämnvärt förlorad.

"Our engines are 50 percent more efficient, they are about half the weight and half the size and I’d like to say we have the lowest carbon footprint, including electric cars. A game changer “- EcoMotors

Den som ansvarar för utvecklingen på EcoMotors är grundaren av företaget, Professor Peter Hofbauer. Tidigare chefsingenjör på Audi VW i över 20 år. Det talar sitt tydliga språk. Se även resten av deras Team. Det imponerar minst sagt. 

Bill Gates EcoMotors köpte tidigare i år Katech Inc, ett Michigan baserat tillverkningsföretag känt för att utveckla avancerade motorer till fordonsföretagen i Detroit. EcoMotors har redan kommersiellt produktionsavtal med det största gjuteriet i Kina, Zhongding och biltillverkaren FAW som bl.a har Toyota, GM och VW som kunder. Man har även teamat upp med motorgiganten Navistar. EcoMotors framfart är sannolikt bara en början då det prognosticeras en fordonsförsäljning bara i Kina på 40.000.000 nya fordon år 2020. Häpnadsveckande volymer. Den årliga skrotningen av fordon som inte klarar utsläppskraven landar i år på 6 miljoner enheter. China’s leadership has said it will “declare war” on pollution.

EcoMotors med CGI i motorerna bör betyda att svenska SinterCast står på tröskeln till att bli en unik svensk sedelpress.

SinterCast processtyrningssystem för CGI gör att motorerna kan göras mindre, mer hållfasta och de klarar högre arbetstemperaturer vilket sammantaget leder till färre komponenter, mindre vikt, lägre drivmedelsförbrukning samt minskade utsläpp. SinterCast behöver inte längre bevisa sig. Man äger CGI-marknaden utan konkurrens. Man är lönsamma och tjänar pengar redan idag. De allt strängare utsläppskraven i kombination med konkurrensfördelen låg bränsleförbrukning, driver nu tillverkarna mot det fördelaktigare alternativet CGI. Det tyngsta skälet till att de riktigt stora volymerna låtit vänta på sig är ändå att det tidigare varit svårt att maskinbearbeta CGI. Men nu har världens största tillverkare av maskinutrustning för bilindustrin, MAG Automation, kommit ikapp dessa problem. Compact graphite Iron har alltid varit överlägset som material. CGI är en förutsättning för EcoMotors supermotor.

SinterCast har tidigare i år, (pm 16 jan), meddelat nya installationer i Kina men, i vanlig ordning, inte sagt vem eller vilka det rör sig om. (Zhongding – EcoMotors!!?) Lägg pusslet med hjälp av länkarna i inledningen). Serieproduktionen förväntas att starta under 2014, med en initial kapacitet på cirka 300 000 motorekvivalenter årligen för tunga fordon, off-road samt stationära applikationer inom industriell kraft. Kommer H2.

Fr.o.m 2014 får bara EU6 motorer säljas inom EU vilket steg för steg ökar volymerna av CGI. Resten av världen hakar på. En stor CGI anläggning i Kina går igång i dessa dagar och ytterligare en under Q4. Ford storsatsar och CGI-motorer kommer snart i ett brett sortiment. Första bensinmotorn i stora volymer kommer i höst. Vid årsskiftet kommer sedan Nissan och Toyota med stora CGI-volymer till sina respektive Titan och Tundra. Fler följer. SinterCast bör närma sig 2,4 miljoner motorekvivalenter vid eller strax efter årsskiftet.

Det unika med Sintercast intjäningsmöjligheter är att kostnadsmassan i bolaget är relativt fast. Ca 35 Mkr. Ökad världsproduktion av CGI ökar inte kostnadssidan mer än temporärt då införsäljningen av processtyrningsutrustningen sker.  Men samtidigt ökar då intäkterna i än högre grad. Användarna av SinterCasts CGI-process betalar därefter royalty på producerade enheter.  Fam Rausings skapelse Tetra Pak är stöpt i en liknande affärsmodell. I stort sett all framtida volymökning ger vinster som direkt kan skickas ut till aktieägarna. Utdelningarna blir betydande. Mot bakgrund av detta är det helt fel och missvisande att använda p/e-tal som värderingsgrund när SinterCast skall värderas. Det mest intressanta och korrekta är vilken direktavkastning som SinterCast kommer att ge och hur direktavkastning värderas på börsen rent generellt.

Skatt betalas inte under överskådlig tid, då de skattemässiga underskottsavdragen uppgår till 600 Mkr.

Studerar man den genomsnittliga värderingen av de mer ”mogna” börsbolagens utdelningar framkommer det att börsvärdet ofta landar på multibeln 20-50 ggr den årliga utdelningen. D.v.s direktavkastning mellan 2-5%. Övermogna bolag utan tillväxt kan ibland ha ännu högre direktavkastning som kompensation för obefintlig eller negativ tillväxt. Mindre bolag i stark tillväxt och som samtidigt klarar av att ge utdelning är ovanligt på börsen. Direktavkastningsmultibeln blir därför av naturliga skäl högre än för de bolag med sämre tillväxt. De vanliga på börsen är en multibel på mellan 50-100 för denna kategori vilket även stämmer fint med royaltybolaget BioGaia som under sin begynnade tillväxtperiod värderingssnittade 63 ggr sin egen utdelning. SinterCasts kommande utdelningar ggr 63 blir därmed ett lika naturligt som enkelt riktmärke att ta fasta på när bolaget skall värderas. Under 2014 år var utdelningen1,20kr per aktie och snittkursen under senaste 12 mån ca 75kr. (63 ggr utdelningen).

Redan under nästa år bör det bli vinster på 28-35 Mkr vilket bör generera utdelning på 4-5 kr per aktie. Antal aktier 7,1 miljoner. Utgångspunkten för denna beräkning är att SinterCast uppnår 2,5 miljoner motorekvivalenter i snitt under nästa år. Jmf 1,8 som gällde vid utgången av Q2. VD konfirmerar i uttalanden att 2,5 miljoner är nivån som gäller när pågående produktion och produktion som strax startar når sin fulla kraft. Tumregeln ger varje tillskott av en miljon motorekvivalenter ett utdelningsbart resultattillskott på ca 25 Msek vid nuvarande valutakursförhållande. Intäkterna kommer ifrån produktionsavgifter s,k royalty, programvarulicenser och förbrukningsmaterial. Den svenska kronans rörlighet är även en faktor att ta hänsyn till. Svagare krona särskilt gentemot dollar är en stor fördel.

Absolut lägsta motiverat värde 252kr, (utdelning 4kr * 63 = 252kr). I absolut lägsta värde finns uppsida för teknologivärde och utdelning i det högre häradet av 4-5 kr. 252kr är även oräknat pipeline på motorprojekt under utveckling samt oräknat potentialen av EcoMotors eventuella genombrott. Det är även oräknat potentialen inom en annan marknad. Den för segjärn.

Varje ny miljon motorekvivalenter CGI som adderas till nästa års uppskattade 2,5 miljoner bör sedan höja värderingen med motsvarande ca 180-220kr per aktie.  (25 Mkr / 7 miljoner * 63). Allt annat lika. I intervjun från 20 Aug på introduce.se medger SinterCast överkonservative VD att ytterligare 2,5 miljoner ekvivalenter redan nu finns i utvecklingspipen.  Således det dubbla mot vad som gäller i de program som pågår och inom kort väntas ta vid. Totalt 5 miljoner således.

Riktvärden framgent 702-802 kr. De ytterligare 2,5 miljoner motorekvivalenterna CGI kan betyda ett värderingstillskott på 450-550kr per aktie. Värderingen fortfarande oräknat teknologivärdet, segjärnsmarknaden samt, det viktigaste av allt, nuvärdet av EcoMotors möjliga ”Revolution”. Superentreprenören Bill Gates ”GAME CHANGER” har potential att bli en ny världsstandard. Ingenting av detta finns med i ovanstående värderingsexempel.

Påminner därför om att bara Kina kommer bidra med 40 miljoner nya fordon år 2020. Lägg till Indien, Europa, USA och resten av världen. Alla bränslesorter fungerar med EcoMotors ”CGI-Opoc”, vars utsläpp har lägre koldioxidbelastning och miljöpåverkan än elbilen. Detta faktum slår allt idag med hästlängder. Motorerna är vidare applicerbara inom alla områden där det finns förbränningsmotorer; mopeder, motorcyklar, personbilar, lätta och tunga lastbilar, jordbruksmaskiner, inom sjöfart, kraft, flyg och rymdindustri. Allt i CGI.

Den stora och högst relevanta frågan är vad som händer med aktiekursen om EcoMotors lyckas. Om vi i ett längre perspektiv har CGI från SinterCast som standard i samtliga nya förbränningsmotorer? Världen över.

Ovanstående vore kanske nog så svårsmält men det är ändå på sin plats att avslutningsvis nämna ytterligare en affärsmöjlighet för SinterCast. Världsmarknaden för Segjärn. SinterCast segjärnsteknologi presenterades förra året på Ductile Iron Societys årsmöte i USA. SinterCasts innovativa metod inom termisk analys och processtyrning mottogs mycket väl och samtal pågår med olika företag som har uttryckt intresse för att delta som referenspartner. Den starka händelseutvecklingen inom CGI har emellertid sugit resurser från företaget och man har hittills varit tvungna att prioritera det höga tempot inom CGI utvecklingen. Nyligen har ytterligare personal anställts för att stärka tempot och möta intresset även inom segjärn. Det talas även här om en stor marknad på sikt.

På ett litet anspråkslöst möte i Ängelholm i slutet av förra veckan händer det som egentligen borde vara en världsnyhet. Aktiespararna nordvästra skåne tillsammans med det lokala SEB-kontoret i Ängelholm bjuder in Sintercasts finanschef Daphner Uhmeier för att kort presentera bolaget. På plats finns några kaffedrickande pensionärer samt en påläst aktieägare i SinterCast. Mot slutet av presentationen får Daphner Uhmeier frågan om CGI är aktuellt för Opoc-motorer. (EcoMotors). Daphner Uhmeier svarar bara kortfattat. "Absolut". Ingen av de närvarande förutom Daphner Uhmeier och den pålästa aktieägaren förstår konsekvenserna av det som just bekräftats. Det kan knappast vara någon annan är SinterCast.

Dags för uppvärdering!

 

Kommentarer

Daphner bekräftade väl knappast att det var Sintercast CGI i de nya OPOC-motorerna men kanske att det kunde var CGI rent allmänt i OPOC-motorer just så som VD för EcoMotoros sade. En viss skillnad. I annat fall hade det varit ett brott mot börsreglerna. MEN det kan vara så att det snart kommer en PR om just detta med OPOC.

Det går bra att titta på de olika länkarna på min site. Detta har gått marknaden förbi, totalt. EcoMotors VD är på YouTube, i en intervju där han direkt säger att OPOC-motorn i Kina kommer i CGI. Sintercast har just färdigställt en fabrik speciellt för CGI med samma formuleringar "Serieproduktionen förväntas att starta under 2014, med en initial kapacitet på cirka 300 000 motorekvivalenter årligen för tunga fordon, off-road samt stationära applikationer inom industriell kraft.

http://www.wian.se/2014/08/ecomotors-med-en-ny-motor-i-cgi/

De allra flesta förstår inte vad som är på gång i industrin. Sintercast blir en stor vinnare framöver. Bara lassa på med aktier. Nyheterna är sensationella och Sintercast borde stå långt över 200 kr redan före dessa News:

Bra jobbat Willy!

Att det inte rör sig om SinterCast får väl anses vara uteslutet. Vilket du mer eller mindre själv kommit fram till på den sida som du länkat till.

Från SinterCast kommer du nog inte höra något officiellt förrän EcoMotors godkänt det. Däremot att som Daphmer Uhmeier på ett i sammanhanget informellt möte tala lite om läget kan jag inte se som något problem Det är ju uppenbart att ingen förstod någonting.

Lite synd att din intressanta sida inte har så stor räckvidd. Du får se till och sprida lite mer ljus över allt bra material du samlat. Idag fick du lite hjälp på vägen.

Tids nog kommer det att bli spridning. Jag bryr mig inte så mycket eftersom jag anser min investering vara hemma. Tiden som pensionär räcker inte till mera.

Att det är CGI i deras motorer är ju bekräftat så det är svårt att förstå varför du väljer ordet "kanske". Ditt ordval är missvisande. Här kan du läsa din egen kommentar precis efter att motorjournalisten Mortimer nyligen lyfte på locket. http://borsforum.svd.se/topic/3554-sintercast-gör-sensation-med-ecomotors/

Vet WIP något om vem som står bakom 11% av bolaget? Sintercast har tidigare meddelat att de inte vill avslöja vem det är.

Funderar på om EcoMotors som gör flera uppköp av bolag i branschen kan lägga beslag på Sintercast i form av ett bud. I så fall skulle de få en enorm konkurrensfördel på motormarknaden. Det snackas ju redan om oron i branschen efter Ecomotors tydliga ambitioner.

Nej det vet jag inte. Den posten på ca 11% har varit i flera internationella investerares ägo. Dock tror jag att det blir mycket svårt att få ett tillräckligt attraktivt bud från en så liten posts utgångsläge. Vissa ägare har ju varit med sedan Hedenhös dagar och 1996 stod kursen i motsvarande 314 kr. De släpper inte sina papper under 500 kr idag. Ett uppköp anser jag därför uteslutet. Det blir bra ändå. EcoMotors har ju tungt kapital bakom sig med de har tillkommit mycket senare och jag tror inte de ligger bakom. De grundades 2008. Detta är dock stort, mycket stort http://www.ecomotors.com/video

Betänk när du tittar på videon att den motorn är klar och går i serieproduktion iår. Med block/stomme i CGI.

En av sveriges främsta analytiker bekräftar nyligen min riktkurs på 700-800 kr oräknat EcoMotors eventuella framgångar. Synd att inte så många läser vad som står på allra.se

https://allra.se/marknadsnytt/kronikor/storfoeretagen-vaerderas-efter-foertjaenst

Det är stor skillnad på om jag tror att det är Sintercast eller att kassachefen gör ett uttalande, låt vara i en mindre krets. Mycket stor skillnad

Att det verkligen är Sintercast som finns bakom det CGI som produceras av Zingdong för OPOC-motorer bekräftades av VD Dawson idag i samband med Q4-rapporten. Det fanns i och för sig inga alternativ men det var skönt att höra.

Det är intressant att se hur fort tiden går. Det är bara kursen för Sintercast som står still. Bolaget fördubblade sin vinst under 2015 men ändå står kursen och stampar.

Ta del av analysen på http://www.introduce.se/Global/Bolag/SinterCast/PDF/SINT_4.015.pdf

Kurvor pekar brant uppåt men inget verkar att hända med kursen. Bengtsson spådom och beräkning att kursen skulle avspegla utdelningen ggr 63 innebär att kursen skulle vara 220 kr för tillfället eftersom en rekordutdelning på 3:50 föreslogs till stämman. Vad är felet? Kan produktionsstarten av OPOC som ryktas att komma i mars vara den trigger som vi alla sitter och väntar på? OPOC-motorn finns inte alls medräknad i prognosen.

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.

Fler bloggar

2017-04-07