Superintressant info – Extremt bra förutsättningar ?

Peptonic är i slutet av en Fas IIb-studie. Resultatet ska presenteras i Q1. Det som är unikt med denna studie är att det finns en viss typ av facit. Samma studie gjordes 2014/2015 med ett negativt resultat men de sista 76 patienterna visade positiva resultat efter att dessa förvarat gelen på ”rätt” sätt. Enligt PM är ledningen helt övertygade om att denna studie kommer att ge ett positivt resultat (se länk nedan). Historiskt så gick aktiekursen upp 75% (från 10 kr till 17,5) några månader innan resultatet. Idag har vi 1,5-2,5 månader kvar innan ett officiellt Fas IIb-resultat och en aktiekurs på 7 kr (se kursdiagram på Avanza).

Peptonic Medical är ett svenskt bioteknikbolag, som bedriver forskning och utveckling av läkemedel baserade på den kroppsegna substansen oxytocin.

Peptonic har i dagsläget 1 produkt i sin portfölj och befinner sig i slutet av klinisk fas IIb-studie (plus 2 indikationer där de sökt patent) . Läkemedlet Vagitocin är en unik gelformulering av oxytocin för lokalbehandling av det vanligt förekommande klimakteriebesväret vaginal atrofi.

Oxytocin, ett peptidhormon, har använts i medicinskt syfte sedan många år tillbaka, främst vid förlossning och amning, och har dokumenterat välgörande egenskaper av både fysiologisk och psykologisk karaktär. Att Peptonic fokuserar på en sedan länge känd substans med låg riskprofil kortar ned tiden för att ta preparatet till marknaden.

Peptonic främsta värdedrivande tillgång är läkemedlet Vagitocin för behandling av vaginal atrofi. Den unika gelen verkar tillväxtstimulerande och sårläkande på den vaginala slemhinnan. Patent finns för användning av oxytocin för behandling av torra vaginalmembran (USA, 2021 med möjlighet till förlängning fram till 2026), samt för formuleringen av själva gelen (Sverige, övriga länder under behandling, 2032).

Tidigare har man gjort 5 olika studier med mycket bra resultat. Bla Fas IIa och en mindre Fas IIb med 64 kvinnor.

Vaginal atrofi drabbar mellan 65-75 procent av alla kvinnor i klimakteriet och behandlas vanligtvis med så kallad östrogenersättningsterapi. Behandlingsmetoden är kontraindicerad för kvinnor som har eller tidigare haft cancer. Forskning har dessutom påvisat risker för biverkningar vid användning av östrogen såsom bröstcancer, stroke och blodpropp.

De receptbelagda produkterna för behandling av vaginal atrofi som idag finns på marknaden har en varningsetikett som påtalar riskerna, ska Black Box.

Den sammanlagda marknaden för Vaginal Atrofi värderas till ca 2 miljarder dollar/år

Nu till varför en investering i PEPTONIC Medical är helt unik när det gäller biotech.

Peptonic genomförde en Fas IIb-studie under 2014/2015. Resultatet som redovisades i sep 2015 var negativt vilket var mycket överraskande då tidigare studier visat på väldigt goda resultat. Aktiekursen rasade från ca 18 kr till 4,5 kr (aktiekurs idag ca 7 kr). Se kursdiagram Avanza.

Som följd av detta har en ordentlig genomgång av studieresultatet gjorts och då framkom att felet bestod i att materialet i den tub som användes för att förvara gelen har reagerat med oxytocingelen, vilket lett till en viskositetssänkning i gelen, särskilt vid lagring i rumstemperatur. 

Peptonics styrelse gjorde ett intressant uttalande i samband med detta (länk nedan). "Bolagets styrelse, ledning och den kliniskt ansvariga försöksledaren är övertygade om att genom att byta tub, vilket är en enkel åtgärd, så kommer en ny studie att visa en positiv effekt av oxytocinbehandling av vaginal atrofi hos post-menopausala kvinnor. En ny tub har utvärderats som visat sig lösa viskositetsproblemet".

https://www.avanza.se/placera/telegram/2015/10/02/peptonic-tub-bakom-neg-studie-samtal-om-finansiera-ny-studie.html

Det som gör att Peptonic känns helt unikt är att problemet observerades under studiens gång och de sista 76 patienter ombads förvara gelen i kylskåp för att bevara dess konsistens. När resultatet från denna grupp analyserats framgick en signifikant minskning av de mest besvärande symptom, jämfört med placebo. Detta kunde dock inte rädda studien som avslutades med negativa resultat.

En ny Fas llb-studie är nu inne i sitt slutskede och resultatet ska publiceras nu i Q1. Med tanke på vad resultatet visade när substansen förvarades på rätt sätt så bör sannolikheten för ett positivt utfall var mycket goda.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2016/10/25/peptonic-medical-sista-patienterna-till-peptonic-medical-abs-fas-2b-studie-inbokade.html

VD Johan Inborr säger att han är övertygad om att de ska få de resultat som de vill ha i denna Fas IIb-studie (lyssna 3 min in på länken nedan). Han säger också att det redan nu finns flera stora bolag som är intresserade av att de lyckas, så min tolkning är att samtal med partners redan är i ett långtgående skede vilket gör att det bör gå ganska snabbt att få en partner inför Fas III-studien.

http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/Halsovard/Peptonic-Medical/Intervjuer/2015/Intervju-med-VD-Johan-Inborr-pa-Peptonic-Medical/

Det som stärker caset ytterligare och övertygelsen att studien ska lyckas är att bolaget gjort en riktad emission för att bla förbereda Fas III-studien. 

Bolagets motivering till den riktade emission ” De medel som tillförs Bolaget genom denna emission kommer att användas till att starta förberedelserna för det kliniska fas 3 –programmet och till att förbereda och genomföra en pilotstudie inom en ny medicinsk indikation som skyddas av patent som ägs av Bolaget.”

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2016/08/03/peptonic-medical-peptonic-medical-ab-publ-genomfor-en-riktad-emission-pa-6-mkr.html

Vi kan bara spekulera i vad bolagsvärdet kommer att vara vid ett positivt resultat inkl ett partneravtal och start av Fas III-studien. VD Johan Inborr fick frågan hur mycket Peptonic skulle värderas till efter en positiv Fas IIb-studie, partneravtal och Fas III-start 

Svaret blev, multiplicera dagens värdet rejält (ordagrant hör ni detta 28 min in i länken)

http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/Halsovard/Peptonic-Medical/Presentationer/2015/Peptonic-Medical-pa-Stora-Aktiedagen-Stockholm/

Aktiekursen är idag ca 7 kr.

Som jag ser det så är det för mig en unik möjlighet att ta position i ett biotechbolag som har mycket högre sannolikhet att lyckas med tanke på att vi idag redan vet att de 76 sista patienterna som förvarade gelen på rekommenderat sätt visade en signifikant minskning av de mest besvärande symptom, jämfört med placebo. Även en mindre fas IIb-studie har visat positiva resultat (64 kvinnor)

Sen måste man naturligtvis förstå vilka förödande konsekvenser det kommer att bli för aktiekursen om resultatet skulle bli negativt.

Finns väldigt många intressanta länkar på Peptonics hemsida där bla VD Johan Inborr spekulerar kring storleken på ett eventuellt partneravtal. Han hänvisar till 2 liknade affärer som gav 100 - 300 Milj dollar (alltså från 900 milj kr). Han säger också att det är i den nivån han hoppas på. Dagens bolagsvärde är ca 145 milj kr

http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/Halsovard/Peptonic-Medical/Intervjuer/2016/Intervju-med-Johan-Inborr-VD-pa-Peptonic-Medical/

http://www.peptonicmedical.se/pressmedia/presentations/

Tittar man tillbaka på aktiekursens historik i samband med att bolaget närmar sig besked om Fas llb-studien förra gången så kan man konstatera att aktiekursen legat konstant på 10 kr från noteringen 30 juli 2014 till 25 maj 2015.

Studieresultaten nådde marknaden den 7 sep 2015. 25 maj påbörjades en brutal uppgång på ca 75% (17,5-19 kr), under loppet av 2 veckor. Kursen pendlade sedan mellan 16 och 19 kr fram till studieresultatet presenterades den 8 sep.

https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/489579/peptonic-medical

Redan nu håller Peptonic på att förbereda Fas III-studier, vilket indikerar att ledningen är väldigt optimistiska inför Fas IIb-resultatet.

https://www.avanza.se/placera/telegram/2016/11/10/peptonic-har-borjat-forbereda-fas-3.html

Peptonic släppte ett mycket positivt pm i slutet av dec där de sökt patent för ytterligare 2 indikationer (vestibulit respektive genital herpes). Så totalt kommer det att finnas 3 olika indikationer i bolagets produktportfölj.

Möjlig triggerlistan under Q1 2017 ser intensiv och spännande ut..

• Sista patienten ut ur studien (glasspruta)

• Mer information om indikationen vestibulit

• Mer information om indikationen genital herpes

• Rekryteringen klar för studie med laminattub

• Sista patienten ut ur studien (laminattub)

• Resultatet från FAS II-b

• Partneravtal inför Fas III-studierna

http://play.redeye.se/video/sal-1-13-peptronic

Detta är en uppdatera blogg från sep.

Jag äger själv aktier i bolaget.

Disclaimer [Denna analys skall inte ses som rådgivning då den främst är till för att höja marknadens intresse för det valda bolaget. Jag råder alla att göra en kritiskt bedömning av denna blogg och göra en egen självständig analys av bolaget innan man köper aktier. Källorna kan inte garanteras vara korrekta. All aktiehandel innebär en risk, som kan innebära större förluster än intäkter. Läs också den utförligare versionen av disclaimern här - http://alphasanalyser.blogspot.se/2016/01/disclaimer.html]

 

 

Kommentarer

Nu är det upp eller ner som gäller i Pep.

Jag är däremot av erfarenheten att ledningen och Vd i Peptonic är professionella och gör inte om studien om det inte finns självklara argument för positiva fas2b. Aktien blir sannolikt en av vinnarna 2017 om kliniska studierna faller ut väl. Risknivån är hög nu bör man ha i åtanke.

Detta köp inom hudvårda produkter är också intressant för Peptonic https://www.avanza.se/placera/telegram/2016/12/20/allergan-koper-lifecell-for-29-mdr-usd-kontant.html

I länken nedan redogör Vd Johan Inborr vad som gick fel i första Fas IIb-studien. Han redogör också för hur resultaten blev när de ändrade förutsättningarna för de sista 76 kvinnorna genom att förvara gelen på rätt sätt.

Man kan aldrig ta något för 100% givet. Men mönstret är väldigt tydligt. Rekommenderar att titta från 3:e min till 15 min i länken nedan.

Aktieägarmöte i PEPTONIC medical AB (publ) 2015-10-14

http://www.peptonicmedical.se/investors/presentationer/

Tack för en riktigt bra blogg Biotechia, har själv köpt på mig peptonic och tror vi får se en fin resa norrut.

Många paniksäljare idag 13/1, trots goda nyheter.

Tycker johan verkar riktigt bra, gillar att han shapeat upp stilen om man kikar och jämför video från 2015-2016. Man ser på han att det går bra nu, ögonen bara lyser.

Jag skulle vilja få mer i detalj beskrivet vad som gick fel första gången och om de till 100 % kan fastställa att det inte sker igen. NU är svaren mer i termer om "största sannolikhet" eller har jag missat någon info här...?

Så när man kan komma det då lär väl vara Johan inborr's kommentar att

''vi vet att det har fungerat och det ska fungera, det är vi övertygande om''

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.