Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Teknisk analys

Trots lite uppgang den sista tiden pa borserna i varlden signalerar Dow Jones index salj-signal. Det har indexet gjort sedan 7 november 2007. Jag laser i egna anteckningar att den 6 november 2007 sa den amerikanske storinvesterren Jim Rodgers i tidningar och TV i USA att kreditbekymren kommer att vara i atta (8)ar. Han trodde att kreditkrisen kommer att forfolja oss till ar 2015. Dagen efter, 7 november 2007, sa superspekulanten George Sorros att att han var hundra procentigt overtygad om att FED inte forstod krisens allvar. Sedan dess kom ju Sorros med i januari 2008 att finanskrisen ar det varsta varlden upplever sedan andra varldskriget. Men nar Dow Jones index borjade visa saljsignal da hade alltsa Jim Rodgers och George Sorros varit ute och varnat ganska ordentligt. Det har ar intressant for alla som for tekniskt chart har val sedan i augusti 2007 haft kontinuerligt nedgang som resultat, dag efter dag, manad efter manad. Men den sista veckan har nagot hant. Tekniska analytiker i Dagens Industri och andra tidningar och tidskrifter ar nu tveksamma om framtiden. Ar det uppgangs-signaler som visas. Jag tror personligen att vi skall lita pa Dow Jones-indexet som inte later sig paverkas utan pekar nedat. I tidskriften The Economist (16 februari 2008) skrivs det om detta beromda index. Det har funnits mycket lange och ar mest beromt for att i god tid innan kraschen 1929 visat klara signaler om vad som komma skulle. Aven senare har indexet visat sig tillforlitligt. Iden bakom indexets uppbyggnad ar industriutvecklingen och transportutvecklingen. - For a sell signal to be generated, Dow Theory requires there to be big declines in both the Dow Industrials and in the Transportation Average (the idea is that economic weakness should show up in the shares om manufactures and the companies that ships their goods. (The Economist 16 februari 2008). Men analytikerna i svensk affarspress anvander point & figure. Det ar det som borjar vackla nu. Men enligt mitt satt att se ar det en felvisning. De som ar lite aldre kommer ihag professor Sixten Ohman som under 80-talet var stort orakel i svensk affarspress och aven i TV. Den tid nar Sveriges i borjan av 90-talet lamnade fast vaxelkurs sa visade Ohmans och alla andra kollerors till honom, point figure en ordentlig nedgang. Han gick ut i svensk TV och varnade. Svenska folket salde sina fondandelar. Sa kom den beromda 500 procent-rantan och sedan kapitulationen. Da startade en uppgangs-fas som varade hela 90-talet. De som litade pa teknisk analys hade salt innan. De missade den stora uppgangen initialt. Sedan dess har professor Sixten Ohman aldrig upptratt i svensk TV eller nagon annan stans heller. Men jag vill forsvara Ohman. Teknisk analys enligt modell point & figure bygger pa vad aktie-koparna gor och vad aktie-saljarna gor. Inget annat. Den kan inte forutse helt ovantade handelser som att Riksbanken da lamnade fast vaxelkurs och som i dag nar USA:s centralbank gor helt ovantade rate-cuts. Darfor skall nog inte aktie-koparna just dessa veckor handla slaviskt efter sin tekniska analys. Vi ar just nu i en tid dar det hander saker utanfor aktiehandeln som inte gar att forutse med teknisk analys. Just i dag ar det battre att lyssna till fundamental analys som det index som the Economist nu drar uppmarksamheten till.

 

Kommentarer

Jag fann denna blogg när jag sökte på Sixten Öhman. Uppenbarligen så är det denna händelse, när han varnade svenska folket och uppmanade dem att sälja sina aktier som gjort honom mest känd. Aktiemarknaden vände som bekant uppåt dagen efter, och fortsatte så i flera års tid.

--

Den 25:e februari, när ovanstående blogg skrevs stod OMXS30 i 962. Idag är det på 642.

--

Teknisk analys klarläger den rådande kurstrenden.

Sixten Öhman uttalade sig i november 1992, i samband med en kursbotten. Den point & figure modell han stödde sig på gav säljsignal.

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.

Fler bloggar

2017-04-07