Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Undvik dyra fonder – Här är beviset

Den senaste tiden har det debatterats en hel del kring fondavgifter. Allt fler har uppmärksammat de höga avgifter som fondbolagen tar ut. Vad får vi då tillbaks för de avgifter vi som småsparare betalar till fondbolagen? Presterar de fonder som tar ut höga avgifter bättre än lågprisfonderna? Jag har tagit mig friheten att undersöka saken.

Undersökningen baseras på drygt 800 fonder ur Avanzas utbud. Jag har exkluderat alla fonder som har köp och/eller säljavgift (dessa borde de flesta som sparar aktivt i fonder ändå undvika?) För att göra jämförelsen enklare har jag även exkluderat alla fonder som tar ut någon form av prestationsbaserad avgift.

Jag har utnyttjat Avanzas fondkategorier i undersökningen. För varje kategori har jag beräknat den genomsittliga förvaltningsavgiften för de ingående fonderna. Därefter har jag delat in fonderna i varje kategori i två grupper - de som har högre förvaltningsavgift än medel för kategorin och de som har lägre förvaltningsavgift än medel för kategorin.

I nästa steg har jag beräknat den genomsnittliga avkastningen för olika perioder för de olika grupperna och kategorierna. Slutligen har jag delat in Avanzas kategorier i fem övergripande kategorier och aggregerat ihop siffrorna för dessa.

Resultatet av min undersökning sammanfattas i tabellen nedan. Notera att förvaltningsavgiften alltid är medräknad i utvecklingen.

Bild i orginalformat: http://www.investerasmart.nu/wp-content/uploads/2012/02/Fondpriser.png

Alla fonder. Denna kategori innehåller alla fonder i undersökningen. Gruppen med höga förvaltningsavgifter har en genomsnittlig avgift på 1,76 % medan gruppen med låga förvaltningsavgifter har en genomsnittlig avgift på 1,19 %.

(Den genomsnittliga förvaltningsavgiften för alla Avanzas fonder ligger på cirka 1,33 %. För endast aktiefonder ligger den på cirka 1.46%. Ha detta i åtanke när ni väljer fonder…)

Utifrån tabellen ser vi att fonder med högre avgift i genomsnitt avkastat 56,4 % de senaste tio åren medan de med lägre avgift genererat 65,1 % i avkastning under samma period. Detta är en betydande skillnad, och studerar ni tabellen mer ingående ser ni att mönstret upprepar sig för alla kategorier och perioder.

Aktiefonder. Innehåller alla aktiefonder i undersökningen.

Sverigefonder Endast aktiefonder som placerar i svenska bolag. Det är intressant att jämföra avkastningen för denna kategori med Avanza Zero vilken är en helt avgiftsfri fond som följer Stockholmsbörsen.

Räntefonder. Alla räntefonder i undersökningen.

Hedgefonder.  Alla hedgefonder. Relativt få fonder i urvalet så resultatet är osäkert här.

Så vad visar då tabellen ovan i klartext? Resultatet är slående. Inte för en enda tidsperiod eller kategori har de fonder med höga avgifter presterat bättre än de med lägre avgifter. Dessutom ser vi vid en jämförelse med Avanza Zero att varken de dyra eller billiga Sverigefonderna presterar bättre än gratisalternativet för någon period.

Detta är genomsnittliga siffror och det finns säkerligen undantag där enstaka dyra fonder presterat bra, men generellt kan man säga att vi som sparare i princip inte får någonting tillbaks för de extra avgifter vi betalar för en dyrare fond. Dessutom presterar förvaltarna för Sverigefonder överlag sämre än börsindex-oavsett förvaltningsavgift.

Min huvudsakliga slutsats är - tänk på avgiften när ni väljer fonder! En lämplig strategi skulle kunna vara att identifiera de kategorier ni vill placera i, och sedan välja den fond med lägst avgift i respektive kategori.

Baserat på det data jag har tillgång till är det möjligt att utvidga undersökningen ytterligare. Kontakta gärna mig på john@investerasmart.nu om ni har några tankar kring detta.

 

Kommentarer

John!

Var och en som intresserat sig för detta, och studerat saken endast översiktligt inser givetvis att det är som så att bankerna tjänar hutlöst med pengar på en tjänst som i princip inte tillför kunden någonting. Det är rena ockret. Undrar hur stor del av de rekommendationer som bankerna så kallade rådgivare ger som pekar ut andra fonder än bankens egna. Att kalla dem rådgivare och påskina att rådgivningen sker för kundens bästa borde kallas för bedrägeri.

Enda försvaret skulle väl vara att man lika gärna kan rekommendera den egna bankens skitfond som en dito hos någon annan bank.

Din sammanställning är mycket förtjänstfull. Jag tycker du borde försöka publicera detta tillsammans med en mer allmän diskussion i någon stor dagstidning med många läsare. Borde det inte gå att försöka få in det på debattsidan i antingen DN eller SvD? Alternativt i någon av affärstidningarna, men DN eller SvD vore mycket bättre.

Jag tycker att det i så fall vore lämpligt att försöka komplettera med hur mycket pengar storbankerna tar i avgifter på fonderna. Det kanske går att få reda på detta ur årsredovisningar eller liknande. Om inte från koncernredovisningar så kanske i redovisningar för dotterbolag som man kan få tag på hos Bolagsverket. I annat fall får man väl sätta sig och räkna utifrån fondrapporterna. Jobbigt men inte oöverkomligt.

Avgifter som alltså inte tillför spararna någonting. Man kan ju också som du noterar jämföra resultatet för bankernas fonder med Avanza Zero. När jag endast tittade på detta lite hastigt så fanns jag dock en Sverigefond som gått bättre än Avanza Zero de senaste 5 åren, nämligen Didner och Gerges.

Som sagt var jag tycker du borde försöka få detta publicerat så att det når en bredare krets. Om du tänker försöka med det så ställer jag gärna upp och lämnar synpunkter

@Derewein

Tack för din kommentar! Håller helt med dig, vore bra att nå ut till en bredare läsekrets med denna eller likande undersökningar. Får fundera på det...

När det gäller att ta reda på hur mycket pengar fondbolagen drar in på sina fonder är en möjlig approach att utgå från den totala fondförmögenheten och helt enkelt multiplicera den med den årliga förvaltningsavgiften. Informationen finns tex här:

http://www.fi.se/Marknadsinformation/Fondinnehav/?fondmode=3

Bra att du nämner att Didner och Gerges presterat bättre än Avanza Zero. Det är det fler fonder som har gjort. Vill därför återigen betona att alla siffror ovan är genomsnittiga. Vill även förtydliga att kategorin Sverige endast innehåller de fonder som även har underkategori "Sverige" hos Avanza (dvs ej Sverige, små/medelstora bolag eller Global & Sverige)

Bland dessa fonder är det två stycken (av totalt 61) som presterat bättre än Avanza Zero de senaste 5 åren och i topp ligger Danske Invest Sverige:

https://www.avanza.se/aza/fonder/fondlista.jsp?company=&category=FUND_STOCK_SWEDEN&subcategory=1771&type=TRADEABLE&searchWord=&currency=&historyType=9

Jag har också positiva erfarenheter av Didner & Gerge men frågan är om de är duktiga eller om det helt enkelt handlar om att de är outliern i en normalfördelning.

I princip borde man testa om avkastningen i fondbolag är normalfördelad kring Avanza Zero. I så fall skulle det vara en stark indikation på att fondförvaltare saknar förmåga att identifiera lovande aktier och att skillnader i avkastning beror på tur snarare än skicklighet.

Kanske finns en viss skicklighetskomponent. Men den absolut avgörande faktorn som skiljer resultatet mellan olika förvaltare är rimligtvis tillfälligheter/slumpen/turen.

När det gäller Didner och Gerge så är jag benägen att tro också på en skicklighetskomponent. Inget hindrar ju att en sådan komponent också har kombinerats med ett mått av tillfälligheter/tur.

Läste i höstas om en upphöjd amerikansk förvaltare som i en lång rad år (10+) uppnått fantastiskt bra avkastning, bara för att det senaste året ha gått katastrofdåligt.

Har för mig att jag kopierade artikeln, men kan inte hitta den. Skall försöka leta lite till.

Hörde för ett tag sedan brottstycken av en TV- debatt om fondförvaltningen och avgifterna på TV. Claes Hemberg argumenterade för fokus på låga avgifter. Vd:n för fondbolagens förening (Pia någonting) sa att man måste väl titta på avkastningen. Underförstått att väljer man en fond med bra avkastning är det att föredra framför bara låga avgifter. Givetvis, men det som Claes argumenterade för och som John visat tydligt är att låga avgifter är det som konsekvent ger högre avkastning .

Fast - hon Pia - måste förstås försvara sina uppdragsgivare, främst de stora bankerna. Försvara deras ocker. Och hon låter ju så rar och försynt (för att inte säga mesig) så hon kan väl inte vara en betald dräng som medverkar till att skinna svenska folket på miljardtals kronor. (Utan att ha gått igenom siffrorna i detalj tror jag man tryggt kan konstatera att det är sådana belopp det handlar om. )

Låter som Claes Hemberg själv skrivit detta ;) Skämt åsido, när du gör en sådan undersökning får du självklart detta resultat, detta eftersom 95% av alla fonder där ute bara är relativt usla, aldrig slår index och därmed drar ner snittet för fonderna som tar mer betalt, t ex de större vanliga aktiefonderna hos bankerna. Men det finns aktörer inom alla kategorier som ständigt levererar och är värda sin avgift, t ex Lannebo eller kanske Didner som nämndes gällande sverigefonder. Sen får nog Hemberg söka nytt jobb om nu alla ska ha avanza zero, det är en inkastare för att locka kunder, intjäningen kommer ju på övriga fonder samt aktiehandeln.

Hej,

Intressant och mycket bra arbete från dig!

Avgifterna i finansbranschen är överlag helt ohemula. De enda vinnarna i dagens system är de som jobbar på bankerna som kan berika sig själva. Finns en bra dokumentär på SvtPlay om en analytiker med rätt klassbakgrund som gick från att leva som en hippie i Indien till att tjäna ca 7-8 miljoner per år på att analysera kraftbolag i Europa. Den höga ersättningen berodde på avgifter om en klient valde att följa bankens råd. Förlorare är pensionsfonder och privatpersoner med dyra förvaltningskostnader.

Till de som kan få del av denna kaka är det bara att gratulera. Finns förstås en del fonder som t.ex. Skagen som kan motivera sina avgifter med performance tycker jag. Men även de får de över tid svårt. Kollar man senaste åren så ligger Skagen nära index, och frågan är om det då är ett jämförelseindex för fonder.

Jag ser det som ett undantagsfall att äga något annat än index-fonder. Om det är krångligt att köpa aktier t.ex. i Sydkorea kan det vara bättre att äga Skagen Global tills dess att finansmarknaderna utvecklats bättre. I takt med att jag själv blir allt säkrare på att placera så ökar jag andelen aktier. På sikt kommer det vara ett undantag om jag äger en fond.

Hälsningar Whimsical

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.

Fler bloggar

2017-04-07