Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

AIR FRANCE-KLM: PLAN ÖKA KAP 1-2% KOMMANDE 3 ÅR, MOT 4,7% 2011

STOCKHOLM (Direkt) Air France-KLM avser att öka sin kapacitet med mellan 1 och 2 procent under de kommande tre åren, mot en ökning på 4,7 procent 2011. Som en följd av den lägre kapaciteten kommer flygbolagets investeringar att justeras ned, där det framför allt är flottan som berörs.

Det framgår av bolagets bokslutskommuniké.

Vidare framgår det att rörelseresultatet under det första halvåret 2012 spås bli lägre jämfört med motsvarande period i fjol. Under det andra halvåret väntas positiva effekter från bolagets besparingsprogram.

För 2011 redovisade Air France-KLM ett nettoresultat på -809 miljoner euro och (289 proforma) och en försäljning på 24,4 miljarder euro (23,3).

Analytikernas förväntningar var en nettoförlust på 669 miljoner euro och en försäljning på just 24,4 miljarder, enligt Bloomberg News estimatsammanställning.

Bränslekostnaderna spås bli 1,1 miljarder euro under 2012, jämfört med 1,6 miljarder 2011.

Strax innan klockan 10.30 noterades Air France-KLM:s aktie upp 1,5 procent efter att ha öppnat ned. Parisbörsens CAC40-index visade samtidigt en uppgång på 1,6 procent.