Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

AKER: "HOPPAS OCH TROR" PÅ FÖRETAGSAFFÄRER 2017 - RØKKE

STOCKHOLM (Direkt) Den norske mångmiljardären Kjell Inge Røkke, som via ägarbolaget Aker ASA kontrollerar en rad bolag inom den norska oljesektorn, är inte främmande för att genomföra förändringar på ägarsidan.

Det skriver han i sitt årliga brev till aktieägarna, daterat 21 april.

"Vi är öppna för att bygga större, starkare bolag tillsammans med andra, och kan sälja hela eller delar av våra andelar", skriver han och fortsätter:

"Aker har inte något problem med att vara en mindre aktieägare i ett större bolag av industriell betydelse."

Sådana förändringar "både hoppas och tror" han ska kunna äga rum under 2017.

Aker ASA äger andelar i storleksordningen 30-40 procent i Aker BP, Aker Solutions, Akastor och Kvaerner. Därtill kontrollerar bolaget närmare två tredjedelar av Ocean Yield och i stort sett hela Aker Biomarine.

Kjell Inge Røkkes tro på olja och gas är obruten, trots den snabba framväxten av alternativa energikällor.

"Olja är och kommer att vara världens största och viktigaste råvara många år framöver", slår han fast, men varnar också för att oljpriserna kommer att fortsätta vara högrörliga.

Akerordföranden drar sig inte heller för att ge råd till de politiker som via statliga bolag ofta utgör partner till Akerbolagen.

"Var försiktiga med vem ni lånar ut skattebetalarnas kreditkort till. Mot bakgrund av de kostnadsöverskridanden vi sett tidigare är det av avgörande betydelse att finanserna granskas utförligt", skriver han och förklarar sig förvånad över att fenomenet inte har uppmärksammas mer.