Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

ASPIRO: FÖRLÄNGT AVTAL MED TELEKOM TYSKLAND

STOCKHOLM (Direkt) Aspiro har tecknat en förlängning av sitt tidigare avtal med Telekom Tyskland för leverans av tv- och videotjänster i Tyskland och Österrike.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet ger Aspiro en nettoomsättning motsvarande i storleksordning 24-32 miljoner kronor över en period på 18 månader.

Aspiro har som mål att uppnå minst 20 procent tillväxt inom affärsområdet TV under 2012 jämfört med 2011. TV förväntas uppnå ett positivt ebitda-resultat under 2012.