Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

ASPIRO: SCHIBSTED NÅTT 63,7%, FULLFÖLJER BUD (NY)

(Tillägg: ny information i rubriken, samt tillägg från fjärde stycket)

STOCKHOLM (Direkt) Schibsted hade nått en ägarandel på 63,7 procent i Aspiro när anmälningstiden i budet löpte ut.

Schibsted fullföljer nu budet och förlänger anmälningstiden till den 2 mars.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Schibsteds hade villkorat sitt bud bland annat med att ägare motsvarande minst 90 procent av aktierna skulle tacka ja, men väljer ändå att fullfölja budet.

"Även om vi inte har nått en ägarandel på 90 procent, så har vi skaffat oss en klar majoritetspost och har bestämt oss för att fullfölja budet. Vi är övertygade om att ett fullt övertagande hade varit det bästa för Aspiro, men vi har kommit fram till att det näst bästa alternativet för att säkra bolagets framtid är att fullfölja budet", säger Schibsteds finanschef Trond Berger i en kommentar.

Han pekar på att Schibsted som största aktieägare kommer att fortsätta att stötta och utveckla Aspiro med ett långsiktigt perspektiv.