Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

BASMETALLER: LME-LAGER KOPPAR NED FÖR 16:E VECKAN I RAD (NY)

(Tillägg: uppdatering Shanghai-lager i stycke tre, tabell)

STOCKHOLM (Direkt) Lagren av koppar som mäts av London Metal Exchange sjönk under veckan som avslutades den 20 januari. Det var 16:e veckan i rad som de visade nedgångar.

Det framgår av statistik från handelsplatsen, enligt Bloomberg News.

Kopparlagren sjönk 8.075 ton till 348.750 ton.Lagren som mäts av Shanghai Futures Exchange steg med 11.193 ton till 131.645.

Lagren av zink på LME noterade en uppgång om 25.825 ton till 843.325 ton, medan nickellagren minskade med 792 ton till 91.668.

Aluminiumlagren steg med 34.500 ton till 5.005.050 ton.

LME (ton): Totala lager Förändring v/v Lager 31/12

Koppar 348.750 -8.075 370.900

Zink 843.325 25.825 821.700

Aluminium 5.005.050 34.500 4.970.400

Nickel 91.668 -792 90.048

Tenn 9.800 -1.405 12.190 Bly 347.525 -4.975 353.075

SHFE (ton): Totala lager Förändring v/v Lager 31/12

Koppar 131.645 11.193 93.219

Zink 369.698 2.291 364.186

Aluminium 237.425 10.498 207.966

Bly 29.434 291 30.586