Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

BOJ: OFÖRÄNDRAD STYRRÄNTA EFTER POLICYMÖTE

STOCKHOLM (Direkt) Den japanska centralbanken, Bank of Japan, behåller dagslåneräntan på ett intervall på 0,00 till 0,10 procent.

Det beslutade bankens styrelse vid sitt policymöte på tisdagen, skriver Bloomberg News. Beslutet var enhälligt.

I Bloomberg News enkät bland 25 ekonomer trodde 24 att räntan skulle lämnas oförändrad medan en trodde att räntan skulle sänkas till 0,05 procent.

Bank of Japan ändrade senast sin styrränta den 5 oktober 2010, då den sänktes från 0,10 procent till ett intervall på 0,00 till 0,10 procent.

BOJ beslutade också att öka sin fond för tillgångsköp till 30.000 miljarder yen från tidigare 20.000 miljarder yen, för att "säkra återhämtningen". Ökningen öronmärks för köp av statsobligationer.

Samtidigt beslutades att lämna kreditfaciliteten för företag oförändrad på 35.000 miljarder yen.