Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

CASTELLUM: TORSPLAN 2 POTENTIAL OMVÄRDERAS 1 KV - ANALYTIKER

STOCKHOLM (Direkt) Castellum har en potential till omvärdering från Stockholmsinnerstadsfastigheten Torsplan 2 som tillträddes under det första kvartalet.

Det framkommer i analytikerkommentarer som Nyhetsbyrån Direkt har tagit del av inför tisdagsmorgonens rapport från fastighetsbolaget.

Enligt SME Direkts analytikerenkät väntas bolaget redovisa hyresintäkter om 1.325 miljoner kronor (855) samt ett förvaltningsresultat om 594 miljoner kronor (366) för det första kvartalet 2017. Bolaget förvärvade i det andra kvartalet 2016 Norrporten, vilket är huvudanledningen till att en kraftig intäkts- och resultattillväxt väntas. Köpet finansierades delvis genom en nyemission.

Draget på fastighetsmarknaden till följd av lågräntemiljön och det starka uthyrningsläget har under de senaste åren hjälpt fastighetsbolags nedersta rader i och med de orealiserade fastighetsvärdeförändringar som det har bidragit till.

I slutet av 2015 avtalade Castellum om förvärv av fastigheten Torsplan 2 i Hagastaden i norra centrala Stockholm från utvecklaren NCC för 1,7 miljarder kronor. Dåvarande lägre hyresnivåer och högre avkastningskrav bör kunna innebära en omvärderingspotential när Castellum i och med att fastigheten tillträddes under det gångna kvartalet, bedömer en analytiker.

Det första kvartalet avslutades med något av en kalldusch för fastighetssektorn då ett utredningsförslag lades fram för att öka skatteintäkterna från sektorn. Atrium Ljungberg framhöll i sin delårsrapport i torsdags att osäkerheten om huruvida skatteutredningens förslag realiseras skapar en osäkerhet i fastighetsbranschen som i sin tur kan komma att ha en negativ effekt på transaktionsvolymen framåt.

Tankar från Castellum till följd av skatteutredningsförslaget, liksom hur arbetet med att realisera synergierna efter Norrporten-förvärvet fortgår, är frågor som kan komma att tilldra sig intresse från marknaden. Efter att 2016 var ett år med rekordhög nettouthyrning har bolaget talat om fortsatta omförhandlingar under 2017. Hur har det gått?

Castellum sålde inför årsskiftet fastigheter för nära 7 miljarder kronor. Bolaget hade tidigare talat om försäljningar om minst 4 miljarder kronor för att helt finansiera köpet av Norrporten (netto investerades nära 25 miljarder kronor 2016).

Vd Henrik Saxborn har talat om att bolaget efter förra årets storaffärer siktar på att öka projektvolymen. Ger bolaget uppdateringar om hur det fortlöper?

Castellums siffror för det första kvartalet publiceras klockan 7.30 på tisdagen den 25:e april med efterföljande telefonkonferens klockan 9.45.