Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

FED: FLER ÄN TRE RÄNTEHÖJNINGAR KAN INTE UTESLUTAS - HARKER

STOCKHOLM (Direkt) Det går inte att utesluta att USA:s centralbank Federal Reserve kommer att höja styrräntan fler än tre gånger under 2017.

Det sade Fed-chefen i Philadelphia, Patrick Harker, i TV-kanalen CNBC på måndagen enligt Bloomberg News.

Varje möte som centralbanken håller bör betraktas som ett "levande" möte där det kan komma förändringar av penningpolitiken, resonerar han.

Patrick Harker räknar med att inflationen på ett lämpligt sätt kommer att överskjuta målet i viss mån. Samtidigt uppger han sig ännu inte se något stigande inflationsmomentum.

Avseende finanspolitiken från USA:s president Donald Trump anser Patrick Harker att Fed inte kan reagera på politiken förrän man har sett hur lagarna kommer att se ut.

Beträffande Federal Reserves balansräkning, som Fed-kollegan Neel Kashkari vill minska ned på som ett led i den penningpolitiska åtstramningen, uppger Patrick Harker att centralbanken diskuterar balansräkningen.

Harker anser att balansräkningen bör luta mer åt statspapper och mindre åt bolånerelaterade obligationer.

Patrick Harker är i år röstande i den penningpolitiska direktionen FOMC och stödde styrräntehöjningen i förra veckan.