Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

Inbjudan till presentation av Sectras bokslutskommuniké den 30 maj

Publicering bokslutskommuniké:  kl. 08:00 den 30 maj 2017

Tid för presentation:  kl. 12:00 den 30 maj 2017

Plats:  Operaterrassen, Stockholm

Anmäl deltagande:  www.financialhearings.com/event/6797                     

Presentationen hålls på engelska och kan följas via webben på: www.sectra.se/irwebcast. Där kommer även en inspelad version att finnas tillgänglig efteråt.

Torbjörn Kronander, Sectras koncernchef och vd, samt Mats Franzén, Sectras cfo, presenterar bokslutskommunikén och besvarar efterföljande frågor. Även Marie Ekström Trädgård, vd Imaging IT Solutions och vice vd Sectra AB, närvarar för att besvara efterföljande frågor.Sectras kalender för kommande finansiell rapportering

12 september 2017 kl 08:00:  Tremånadersrapport13 september 2017 kl 15:30, i Linköping:  Årsstämma 20178 december 2017 kl 08:00:  Sexmånadersrapport6 mars 2018 kl 08:00:  Niomånadersrapport29 maj 2018 kl 08:00:  Bokslutskommuniké 2017/2018

För mer information om Sectras finansiella event och rapporter: http://www.sectra.com/investor/calendar/

Prenumerera på information

För att prenumerera på finansiella rapporter, inbjudningar och information från Sectra via e-post, vänligen fyll i kontaktuppgifter på: www.sectra.com/prenumerera  

http://news.cision.com/se/sectra/r/inbjudan-till-presentation-av-sectras-bokslutskommunike-den-30-maj,c2269961