Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

INVESTOR: SNITTPROGNOS UTDELNING FÖR 2011 5:69 KRONOR - SME

STOCKHOLM (Direkt) Analytikernas genomsnittsprognos för Investors utdelning för 2011 ligger på 5:69 kronor per aktie.

Det visar SME Direkts sammanställning av prognoser från sex analytiker inför investmentbolagets bokslutskommuniké.

En sådan nivå skulle motsvara en direktavkastning i B-aktien på cirka 4,2 procent och vara en höjning från förra årets nivå om 5:00 kronor.

Spannet i utdelningsprognoser i sammanställningen inför rapporten sträcker sig från 5:00 till 6:00 kronor.

Analytikernas snittprognos för utdelningen låg på öret när på samma nivå, 5:68 kronor, när SME Direkt gjorde en sammanställning i slutet av november.

Investors utdelningspolicy innebär att en hög andel av mottagna utdelningar från bolagets kärninvesteringar ska vidareutdelas samt "att en distribution sker till aktieägarna från övriga nettotillgångar som motsvarar en direktavkastning i linje med aktiemarknadens". Målet är en jämn tillväxt i utdelningen över tiden.

Investor lägger fram rapporten för det fjärde kvartalet på tisdag den 24 januari, kring klockan 08.15.