Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKA

MÅNDAG DEN 22 MAJ

=================

kl 15.00: EMU: eurogruppsmöte

Grekland står återigen högt uppe på agendan. Efter att ha gått med på reformåtgärder (främst betydande sänkningar av pensionerna) är chansen, enligt EU-källor, 50-50 för att eurogruppen på måndag kan enas om denna reformomgång för Grekland, inklusive skuldlättnader.

En uppgörelse skulle innebära att eurogruppen kommer att kunna besluta om nästa delutbetalning i tid för Greklands lånebetalning på 7 miljarder euro i juli.

Det skulle också betyda att IMF kan delta i räddningsprogrammet fullt ut och bidra med nödlån. IMF har satt som villkor att Greklands skuld är uthållig.

Utgångspunkten för diskussionen om skuldens uthållighet är de skuldlättnader som beslutades i maj ifjol på kort sikt, medellång sikt och lång sikt.

Eurogruppen ska också diskutera det ekonomiska läget mot bakgrund av kommissionens prognos från den 11 maj, och även kontrollera att eftervården av Spaniens bankräddningsprogram löper på bra.

TISDAG DEN 23 MAJ

=================

kl 9.30: SCB: arbetslöshet april

Väntas ha stigit till 7,1% i april från 6,8% i mars, ej säsongsrensat, enligt SME Direkts enkät bland analytiker.

Säsongsrensat väntas arbetslösheten ha stigit till 6,6% i april, från oväntat låga 6,4% i mars.

Nordea räknar med ett litet och tillfälligt bakslag i april, med lägre sysselsättning på månadsbasis och en mindre uppgång i arbetslösheten från månaden före.

"Låt det inte bli något missförstånd: arbetsmarknaden är mycket stram", skriver de i ett kundbrev.

Swedbank bedömer att styrkan i AKU inte är hållbar på sikt.

"Den starka utvecklingen under det första kvartalet är troligen inte hållbar utan vi räknar med att det blir en rekyl uppåt i arbetslösheten under det andra kvartalet", skriver de och noterar att Riksbanken gör en liknande bedömning.

kl 10.00: Tyskland: IFO-index maj

I april steg IFO-index över klimatet inom näringslivet i Tyskland oväntat till 112,9, från 112,4 i mars, väntat var ett oförändrat index.

Näringslivsföreträdarna var klart mer positiva än väntat om det aktuella läget, men oväntat negativa om framtiden.

I maj väntas IFO-index har stigit en aning till 113,1.

Nordea tror på en liten positiv effekt från Emmanuel Macrons seger i det franska presidentvalet.

ONSDAG DEN 24 MAJ

=================

kl 9.00: KI: konjunkturbarometer maj

Steg oväntat mycket i april efter en rejäl uppgång i tillverkningsindustrin och stärkt konsumentförtroende.

Barometerindikatorn väntas i maj ha sjunkit tillbaka något till 111,8, från 112,8 i april.

Konfidensindikatorn för industrin (MCI) spås ha vänt ner till 118,4 från 123,2, medan hushållens förtroende för ekonomin däremot väntas ha ökat något till 103,7 från 103,4.

kl 9.30: Riksbanken: rapport om finansiell stabilitet

I den förra stabilitetsrapporten (i november) konstaterade Riksbanken att det svenska banksystemet är sårbart genom sin storlek, koncentration och sammanlänkning. Bankerna är exponerade mot likviditetsrisker, och det är viktigt att se till att de har tillräckligt med kapital.

Riksbanken såg det också som nödvändigt att hantera riskerna med de fortsatt höga och stigande bostadspriserna och hushållens ökande skuldsättning.

Att stärka bankernas och hushållens motståndskraft har varit ett återkommande tema och togs även upp av riksbankschef Stefan Ingves i hans årliga anförande på Handelshögskolan den 16 maj. För banker kan det gälla bruttosoliditetskrav och för hushåll skuldkvotstak och minskade ränteavdrag.

kl 10.00: EMU: PMI (prel) maj

I april steg det sammanvägda indexet för industrin och tjänstesektorn (composite) i euroområdet till 56,8, från 56,4 i mars.

Chris Williamson, chefekonom på Markit, sade att PMI visar en ekonomi som växer i en "uppmuntrande robust" takt och att riskerna rör sig från nedsidan till en mer balanserad situation.

Commerzbanks ekonomer tror att PMI mycket väl kan ha toppat eftersom impulsen från den globala ekonomin verkar ha försvagats. De pekar på att globala inköpschefsindex utanför euroområdet sjönk i mars och april.

"Tidigare har det korresponderande indexet för eurozonen följt efter med en eller två månaders fördröjning", skriver Commerzbank i ett kundbrev. De lyfter bland annat fram att de underliggande problemen i Kinas ekonomi återigen gjort sig påminda.

Nordea räknar inför majutfallet med att den senaste tidens uppgång ska plana ut, men att det kombinerade indexet ska ligga kvar på en hög nivå.

"Marknadsreaktionerna blir sannolikt små, men lutar mot en negativ överraskning eftersom PMI redan ligger på en hög nivå och även en ytterligare uppgång i PMI-talen verkar inte garantera en snabbare BNP-tillväxt", skriver Nordea i ett kundbrev.

Konsensus för det sammanvägda indexet ligger på 56,6 för maj.

kl 15.45: USA: Markit PMI (prel) maj

Efter att ha sjunkit sedan årsskiftet väntas detta inköpschefsindex nu ha stigit till 53,4 från 52,8 föregående månad. Motsvarande index från ISM har sjunkit de senaste två månaderna efter en successiv uppgång under ett halvår.

Bland de regionala indexen sjönk Empire till -1,0 från 5,2 medan Philadelphia Fed steg till 38,8 från 22,0.

kl 20.00: Fed: protokoll från FOMC-mötet den 3/5

Vid mötet lämnade Fed som väntat räntan oförändrad, efter att ha höjt i mars.

Credit Suisse konstaterar att FOMC-uttalandet efter mötet i maj var utan några direkta överraskningar, men att protokollet kan ge mer insikt i den väntade policyriktningen.

Uttalandet erkände viss svaghet i inflations- och tillväxtdata men tonade uttryckligen ned betydelsen av detta och såg det som övergående.

"Vi skulle därför inte bli överraskade om Fed indikerar att det kan vara lämpligt att höja räntan igen 'relativt snart' om data berättigar detta (upprepat språkbruk från februariprotokollet)", skriver Credit Suisse.

De kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt diskussionen om inflationen. Sannolikt såg de flesta KPI-utfallet i mars som en tillfällighet men varje tecken på tvivel om inflationsbanan kommer tolkas duvaktigt, särskilt i ljuset av en andra besvikelse i april-KPI (släppt efter maj-mötet).

Mer diskussion väntas ha skett om balansräkningen och policyn för återinvesteringar, men inget avgörande väntas komma, utan diskussionen i stället i stort återspegla den tidigare offentliga kommunikationen, skriver Credit Suisse.

Detta budskap har varit att en minskning av balansräkningen ska ske gradvis och vara väl kommunicerad, för att inte störa marknaderna.

Den senaste tidens politiska turbulens i USA har fått marknaden att till viss del börja dra ned sannolikheten för att det blir en räntehöjning i juni.

"Men så länge som det inte blir någon stor nedgång på finansmarknaderna och ekonomiska data är i linje med förväntningarna så kommer Fed gå vidare och höja räntan", skriver Commerzbank.

TORSDAG DEN 25 MAJ

==================

Opec: möte i Wien

Oljepriset handlas fortsatt högre jämfört med förra mötet, även om det fallit tillbaka från toppen runt 60 dollar per fat i början av året.

Beslut ska nu fattas om de produktionsbegränsningar (som initierades i november och gällt första halvåret) ska förlängas. Flera länder har indikerat att de är redo att göra detta, bland annat Saudiarabien och Ryssland.

Det avtalet innebar att Opec skulle minska produktionen med cirka 1,2 miljoner fat per dag (till cirka 32,5 miljoner) medan länder utanför Opec skulle minska med 0,6 miljoner fat per dag.

Nordea konstaterar att mötet kommer att bli viktigt eftersom ett beslut om förlängt avtal kan dra upp oljepriset till 53-57 dollar per fat medan det kan sjunka till 44-50 dollar om det inte blir någon förlängning.

Opec befinner sig i ett besvärligt läge. Den extremt svåra balansakten att minska produktionen för att få bort överutbudet har visat sig vara mer svårhanterlig än väntat.

I början var produktionsavtalet från november en framgång då oljepriserna steg mer än 10 procent, men den snabbare än väntade återkomsten av amerikansk skifferolja gör Opecs mål mycket svårare att nå denna gång.

"Det är egentligen inte ett alternativ att inte förlänga avtalet då marknaden skulle förlora förtroendet för Opecs roll som 'swing producer' och Opec skulle kapitulera för amerikansk skiffereffektivitet", skriver Nordea.

Saudiarabiens oljeminister har uppgett att koalitionen kommer att göra vad som krävs för att rebalansera marknaden, men med olika politiska och ekonomiska intressen inom koalitionen (inom och utanför Opec) som går emot varandra så kommer det att bli svårt. Det finns en uppenbar risk att de kommer att misslyckas med att åter få upp oljepriserna, skriver Nordea.

FREDAG DEN 26 MAJ

=================

kl 14.30: USA: BNP (prel) 1 kv

Det första estimatet visade en uppgång på 0,7 procent (annualiserat), bland annat med svag privatkonsumtion. Nu väntas en upprevidering till 0,9 procent i spåren av bland annat högre investeringar och större lagerbidrag.

Första kvartalet har under senare år varit osedvanligt svagt, bland annat på grund av problem med säsongskorrigering. Federal Reserve tonade också vid sitt möte i maj ned betydelsen av inbromsningen första kvartalet, och såg den som tillfällig.

kl 14.30: USA: order varaktiga varor april

Väntas ha sjunkit 1,8 procent under månaden, men stigit 0,4 procent exklusive fordon.

Commerzbank noterar att de privata investeringarna har ökat sedan hösten 2016, och högre företagsvinster är sannolikt den främsta orsaken till detta. Det faktum att orderingången väntas vara oförändrad i april betyder inte att denna trend är över. Order på kapitalvaror väntas fortsätta öka men har motverkats av volatila flygorder och försvarsbeställningar.