Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

PM DETTA HÄNDER MÅNDAG 12 MARS

RAPPORTER

ÖVRIGA UTLÄNDSKA

- MTS

BÖRS ÖVRIGT

- RNB: presenterar försäljningssiffror för februari kl 8.00

- Beklädnad: veckostatistik från Tyskland av Textilwirtschaft

- Börs: New York-börsen öppnar kl 14.30 pga sommartid i USA, men inte i Sverige ännu

- Svolder: presenterar substansvärde

ÖVRIGA BOLAGSHÄNDELSER

- Artimplant: teckningsperiod nyemission avslutas

- Bioinvent: första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemission

STATISTIK

- Japan: maskinorder januari kl 0.50

- Danmark: KPI februari kl 9.00

- Italien: BNP (def) 4 kv kl 10.00

- AF: veckostatistik kl 10.45

- EMU: bytesbalans (prel) 4 kv kl 11.00

POLITIK

- EMU: eurogruppsmöte kl 17.00