Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

RÄNTOR/VALUTOR: DOLLARN STÄRKTES EFTER JOBBSTATISTIK

STOCKHOLM (Direkt) Marknadsräntorna i Europas kärnländer steg svagt på fredagen, medan räntorna i framförallt Portugal, men även Spanien däremot sjönk efter Greklands historiska skuldbyte. På eftermiddagen stärktes dollarn efter februari månads amerikanska arbetsmarknadsrapport, trots ett oväntat stort underskott i utrikeshandeln i januari.

Den svenska tioåriga benchmarkräntan slutade 2 punkter upp till 1,82 procent, medan den tyska var upp 1 punkt till 1,79 procent, jämfört med svensk stängning på torsdagen.

Tidigt på fredagsmorgonen kom beskedet att Grekland nått en tillräckligt hög frivillig anslutning till skuldbytet. Med hjälp av tvingande klausuler om kollektiva åtgärder, CAC, kommer anslutningsgraden att totalt uppgå till 95,7 procent, vilket troligen kommer att utlösa CDS-kontrakt, enligt bedömningar på marknaden.

Eurogruppens ordförande Jean-Claude Juncker sade i ett uttalande att eurogruppen är uppmuntrad av hur stort det privata deltagandet var i skuldbytet av grekiska statspapper, men väntar sig samtidigt att deltagandet kan öka.

Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble sade att Grekland har fullföljt de åtgärder som krävts och eurogruppen kommer att besluta om det grekiska stödpaketet nästa vecka.

Enligt Wolfgang Schäuble lägger skuldbytet grunden till en uthållig skuld, men det är avgörande att Grekland nu genomför reformer.

Marknaden var dock inte helt övertygad, även om skuldbytet nu genomförts med framgång, vilket dels beror på osäkerheten kring CDS-kontrakten, dels på att Grekland fortsatt står inför stora politiska och ekonomiska utmaningar, nedskrivning och nytt stödpaket till trots.

Under fjärde kvartalet sjönk Greklands BNP med 7,5 procent från ett år tidigare, enligt definitiv statistik. Preliminärt angavs en nedgång med 7,0 procent.

Kreditvärderingsinstitutet Fitch sänkte sen eftermiddagen sitt kreditbetyg för Grekland till RD, Restricted Default, från tidigare C, efter bekräftelsen om att skuldbytet för grekiska statsobligationer kommer att genomföras.

Här hemma riktades blickarna under förmiddagen mot industristatistik för januari från SCB, som visade att industriproduktionen steg 3,6 procent i januari jämfört med månaden före, och med 2,1 procent jämfört med samma månad föregående år, kalenderkorrigerat.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytiker att produktionen skulle ha stigit 0,2 procent i januari jämfört med månaden före och 0,5 procent jämfört med motsvarande månad 2011.

SCB meddelade samtidigt att de har korrigerat uppgifterna i industriproduktionsindex från och med januari 2011 och har korrigerat ett fel i beräkningar för en bransch, industri för elapparatur, i samband med urvalsbytet 2011.

Orderingången till industrin sjönk med 0,1 procent i januari, jämfört med december, och med 1,2 procent från ett år tidigare. Orderingången från hemmamarknaden steg 3,1 procent under månaden medan exportorderingången sjönk 2,3 procent.

Nordea-ekonomen Mats Hydén skrev i en kommentar till industristatistiken att produktionen ökade betydligt mer än väntat, men att orderingången var negativ för andra månaden i rad.

"Sammantaget ligger ett negativt BNP-utfall för första kvartalet (Q/Q) fortfarande i korten", skrev han och hänvisade till den mycket svaga BNP-siffran för fjärde kvartalet, ett klart lägre inflationsutfall än väntat både av marknaden och av Riksbanken samt att både arbetsmarknaden och tjänstesektorn fått en svag start på året. Han tillade att Nordea håller fast vid bedömningen om en räntesänkning med 25 punkter i april.

Swedbanks Knut Hallberg var besviken på den svaga orderingången, speciellt från exportmarknaden. Han räknar dock inte med något ras i order eller produktion framöver och pekade på att KI-barometern och inköpschefsindex nyligen visat viss stabilisering i förväntningarna.

Svensk Handels Stils blixtindex visade att klädhandelns försäljning steg 0,6 procent i årstakt i februari och att skohandeln ökade med 13,6 procent. Det var första gången sedan april 2011 som klädhandeln ökade, konstaterade Mikael Sandström, branschordförande i Svensk Handel Stil, och tillade att en stor del av försäljningen av såväl skor som kläder var readriven.

Andra siffror på morgonen visade att den tyska exporten återhämtade sig och steg 2,3 procent i januari efter en nedgång med 4,4 procent i december. Importen ökade 2,3 procent och handelsbalansen visade ett överskott på 13,1 miljarder euro. Definitiv statistik bekräftade att den tyska inflationen var 2,3 procent i februari.

Norsk KPI kom in högre än väntat i februari, både för huvudsiffran och för kärninflationen.

Brittisk industriproduktion sjönk däremot oväntat i januari, med 0,4 procent från månaden före, medan förväntningarna låg på +0,3 procent, enligt Bloomberg News. Jämfört med ett år tidigare sjönk industriproduktionen med 3,8 procent, väntat -3,1 procent.

Även produktionen inom tillverkningsindustrin var svagare än väntat med en ökning på 0,1 procent, väntat +0,3 procent.

Brittiska producentpriser ökade samtidigt klart mer än väntat i februari, upp 0,6 procent vilket var dubbelt så mycket som väntade +0,3 procent.

Amerikanska marknadsräntor steg för tredje dagen i följd efter att februari månads arbetsmarknadsrapport på eftermiddagen visat att antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn ökade med 227.000 personer och att arbetslösheten låg stilla på 8,3 procent i februari. Väntat var en ökning med 210.000 personer och en arbetslöshet på just 8,3 procent, enligt Bloomberg News.

Sysselsättningen i privat sektor var också lite starkare än väntat och ökade med 233.000 personer, väntat +225.000.

Sammantaget reviderades januari-decemberstatistiken upp med 61.000 personer. USA:s ekonomi har därmed skapat över 200.000 nya arbetstillfällen i tre månader i följd, vilket ökar förväntningarna om att Federal Reserve ska avstå från att köpa mer statsobligationer då den ekonomiska återhämtningen stärks.

RDQ Economics skrev i en kommentar att de som bevakar amerikansk ekonomi kan dra en lättnades suck och att sysselsättningsökningarna verkar vara brett baserade med tillverkningsindustrin och företagstjänster som särskilt uppmuntrande tecken på en underliggande hälsa i expansionen.

USA:s samlade underskott i handels- och tjänstebalansen steg till 52,6 miljarder dollar i januari, från reviderade 50,4 miljarder dollar föregående månad (48,8), enligt statistik från handelsdepartementet. Det var det största underskottet sedan i oktober 2008.

Analytiker hade räknat med ett underskott på 49,0 miljarder dollar, enligt Bloomberg News snittprognos.

Exporten steg 1,4 procent, medan importen steg 2,1 procent, jämfört med månaden före.

Enligt RDQ Economics var det främst en kraftig uppgång i importen av bilar som bidrog till det ökade handelsgapet.

Amerikanska grossistlager steg med 0,4 procent i januari, väntat +0,6 procent, medan försäljningen sjönk 0,1 procent.

Den tioåriga USA-räntan var vid svensk stängning upp 6 punkter till 2,04 procent från svensk stängning på torsdag eftermiddag.

På valutamarknaden försvagades euron till 1:311 mot dollarn under fredagen, jämfört med 1:323 vid torsdagens svenska stängning.

Dollarn har i sin tur stärkts över 82-strecket mot yenen, från 81:37 dagen före, medan kronan under fredagen har blivit 8 öre svagare till 6:80 mot dollarn och 2 öre svagare till 8:91 mot euron.