Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

RÅVAROR: NEDÅT FÖR RÅOLJA, KOPPAR OCH ZINK - TABELL

Noteringar klockan 20.30Råolja (pris/fat): 31/12WTI, första termin -0:53 USD 48:25 -1,09% -12,95%Brent, första termin -0:05 USD 51:71 -0,10% -10,91%Basmetaller LME (pris/ton, tremånaderstermin)Koppar -55 USD 5.884 -0,93% 6,22%Zink -18 USD 2.866 -0,62% 11,18%Aluminium +8 USD 1.920 0,42% 13,53%Nickel -95 USD 10.175 -0,93% 1,45%Bly -16 USD 2.271 -0,70% 12,77%Tenn +60 USD 20.300 0,30% -3,67%Ädelmetaller (pris/uns, spot)Guld +4:45 USD 1.233:74 0,36% 7,07%Silver +0:01 USD 17:41 0,04% 9,37%Dollarindex +0.04 100.34 0,04% -1,83%(högre = starkare USD)