Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

TORM: PLANERAR UTÖKA EMISSION TILL 300 MLN USD (TID 100)

STOCKHOLM (Direkt) Till följd av den ekonomiska osäkerheten kring den globala ekonomin under framför allt det andra halvåret ser det danska rederiet Torm över sin kapitalstruktur. Nu planerar Torm att göra en nyemission på upp till 300 miljoner dollar, en ökning från tidigare aviserade 100 miljoner dollar.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget aviserar också nya sparåtgärder som kommer att ge besparingar på minst 100 miljoner dollar över de kommande tre åren.