Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

VOLVO: NA-MARKNADENS ORDERINGÅNG TUNGA LV 22.500 FEB - ACT

STOCKHOLM (Direkt) Orderingången på tunga lastbilar i Nordamerika uppgick preliminärt till 22.500 enheter i februari.

Det visar orderingångssiffror från ACT Research.

Siffrorna är preliminära, men ligger vanligtvis inom intervallet +/- 5 procent jämfört med det definitiva utfallet.

Tunga lastbilar avser den så kallade Class 8-kategorin.