Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

FDA godkänner CellaVisions kroppsvätskeapplikation för instrumentet CellaVision DM1200

CellaVision AB (publ), som utvecklar och säljer produkter för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården, har fått tillstånd av den amerikanska myndigheten FDA att marknadsföra och sälja sin applikation för analys av kroppsvätskor tillsammans med bolagets analysinstrument för medelstora laboratorier, CellaVision® DM1200. Med applikationen kan laboratorier för klinisk kemi analysera bland annat spinalvätska, ledvätska och pleuravätska.

Att bedöma blodceller i kroppsvätskeprover är ett komplicerat förfarande på kliniska laboratorier som ofta kräver många års erfarenhet. CellaVision® Body Fluid Application hjälper till att effektivisera processen och att öka kvaliteten på provresultaten.

"Vi ser ett stort behov bland våra kunder för den typ av funktioner som CellaVisions automatiserade produkter nu kan erbjuda. Att snabbt och säkert kunna analysera både blod och andra kroppsvätskor är en idealisk lösning för många laboratorier, speciellt med tanke på deras minskade tillgång till kompetent personal", säger Ron Hagner, Vice President Sales and Business Development på CellaVision North America. "Med FDA:s godkännande för CellaVision® Body Fluid Application kan vi erbjuda medelstora laboratorier ett helautomatiskt analysinstrument för både blod och andra kroppsvätskor med egenskaper som skapar förutsättningar att uppnå säkra resultat inom morfologisk cellklassificering, som ett stöd för att leverera högkvalitativ vård."

CellaVisions nuvarande produktsortiment består av CellaVision® DM96 och CellaVision® DM1200, instrument för morfologisk cellklassificering för stora och medelstora laboratorier, samt applikationer för analys av blod och andra kroppsvätskor, distansarbete och kompetensförstärkning. Lösningen främjar samarbete inom sjukhusgrupper och landsting samt skapar förutsättningar för en väl fungerande hematologiverksamhet.

I USA säljs CellaVisions produkter av såväl dotterbolaget CellaVision Inc. som distributörerna Sysmex America och Beckman Coulter. Sedan 2008 finns applikationen tillgänglig för instrumentet CellaVision DM96. För CellaVision DM1200 har applikationen funnits på marknader utanför USA sedan 2010.

Läs gärna om applikationens främsta egenskaper i bifogat dokument, på engelska.

För mer information, vänligen kontakta: Ron Hagner, Vice President Sales and Business Development, CellaVision Inc. Tel: +1 (919) 619-3909. E-mail:ron.hagner@cellavision.com

Om CellaVision CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som egenutvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, t ex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. 2010 var omsättningen 132 Mkr och försäljningen fortsätter att öka med målet om minst 15 % årligen över en konjunkturcykel. CellaVision har säte i Lund och dotterbolag i USA, Kanada och Japan. Aktien är noterad på Nasdaq, OMX Stockholm, Small Cap. Läs mer påwww.cellavision.se

Key Features CellaVision Body Fluid Application: http://hugin.info/132164/R/1549818/477008pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: CellaVision AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1549818]