Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Imorgon stannar nästan 50 företag hemma från jobbet - men har öppet som vanligt

Åtta av tio svenskar känner sig pressade av sin partner eller familj att lämna jobbet och komma hem - när de måste arbeta över, visar en färsk undersökning från YouGov. Nästan hälften av de tillfrågade, 47 procent, tror att deras liv skulle bli bättre om de jobbade hemma då och då. Livspusslet har blivit svårare att hantera och kampen för att vinna tid är en viktig prioritering i vardagslivets agenda.

- Trots att förutsättningarna finns är det fortfarande relativt få som väljer att jobba hemifrån regelbundet. Det finns många fördelar med en mer flexibel syn på arbete, för företagen ökar produktiviteten och för de enskilda medarbetarna minskar sannolikt livsstressen. Att det dessutom minskar belastningen på trafiken och miljön är ett annat plus som kommer alla till godo, konstaterar Per Adolfsson, vd på Microsoft Sverige.

Många upplever idag stress över att få ihop kraven från familj, arbete och fritid. En mer flexibel syn på jobbet skulle minska stressen och underlätta för människor att få ihop sin vardag. Med rätt teknik och verktyg finns möjligheten att jobba var man vill.

- Det är första gången som Jobba hemma-dagen arrangeras i Sverige. Vi hoppas att det kommer att skapa en ökad medvetenhet kring fördelarna och vår ambition är att detta ska bli ett årligt återkommande evenemang, fortsätter Per Adolfsson.

Följande företag och organisationer har ställt sig bakom initiativet Jobba hemma-dagen: Naturskyddsföreningen, Kista Science City, Stokab, SWEPOMM, Enfo Zipper, Connecta, IAMCP, NaturCrypzone, PointSharp, Nervogrid, Sitio Systemhuset, Lan Assistans, PDC, GNC, Smebox, Veta, Retune, Crisma, LanTeam, Humandata, Enabling, Netintergrate, AddSkills, SafeNet, Sineqra, Contribit, EXOPEN SYSTEMS, Agero, Absalon, Kalmstrom.com, Spree, Solver, Bizpart, MS Employ , Onevinn, Citrix, Enfo , JSC, redcloud, Pulsen, Donatorm, It-partner, Nitma, Xperta, Portaplus, Icecon, NCG Group, Goodminton, Addition och Active solution.

Jobba hemma-dagen äger rum den 8 februari 2012 och är ett initiativ från Microsoft som manifesterar fördelarna med flexibelt arbete. Deltagare i jobba-hemma-dagen har en gemensam tro på att arbete inte är en plats man går till utan något man gör. Flexibelt kontorsarbete har fördelar för såväl företag som medarbetare - det ger ökad produktivitet och enklare vardag. För att attrahera rätt medarbetare idag och i framtiden, krävs en flexibel syn på arbete. http://www.facebook.com/Jobbahemma