Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Miris: Miris har vunnit en viktig affär i Frankrike

Affären utgör en del av en upphandling via Miris belgiske distributör som täcker Belgien, Holland och Frankrike och avser instrument för bröstmjölksanalys på mjölkbanker (samlar in mjölk från mödrar, som har överskott, för vidare distribution till neonatalkliniker, d.v.s. avdelningar för nyfödda barn, ofta förtidigt födda) i Frankrike. Det första instrumentet har levererats. Frankrike tillhör en av de länder som hittills har köpt flest analysinstrument för bröstmjölkanalys. Miris uppskattar antalet neonatalkliniker och mjölkbanker i Frankrike till ca 200. I hela Europa finns drygt 1600 neonatalkliniker och mjölkbanker. Detta befäster Miris ledande ställning inom området.

Miris har etablerat sig som den främste leverantören inom analys av bröstmjölk på neonatalavdelningar och mjölkbanker inom en metod som levererar analysresultat inom 30-60 sekunder på basis av små provvolymer. Detta har uppnåtts i de flesta länderna i Europa och i ett antal länder i Asien. Enligt vetenskapliga rön är det viktigt att förtidigt födda barn får rätt anpassad näring - s.k. individuell nutrition - för optimal utveckling, vilket också möjliggör att sjukhusvistelsen kan förkortas med reducerade vårdkostnader som följd.

Uppsala den 13 juni 2011

För ytterligare information kontakta:

Tony MalmströmVD, Miris Holding AB
Telefon: 018-14 69 07
E-post: tony.malmstrom@miris.se

Miris tillhandahåller instrument och kompletterande produkter för mjölkanalys, så att våra kunder kan leverera högkvalitativ mjölk till vuxna och barn.