Tibia Konsult AB: Tibia Konsult AB har uppnått över 30% av röstetal och aktiekapital i LifeAssys AB (publ).