Blogginlägg

Massolit, intressant värdering inför q3 rapporten

Som jag skrev i mitt första inlägg i juni motiverar en av de tre delarna i caset det nuvarande bolagsvärdet. Slår man ihop dessa tre delar, utan att dra alltför stora växlar av framtida vinster, ansåg jag redan då att Massolit borde värderats till 60 mkr eller 3,60 kr/aktie. Sedan dess har många saker gått Massolits väg och min bedömning är att aktien mycket väl kan komma att dubblas till 4 kr innan årsskiftet om q3 rapporten på fredag kommer in enligt mina förväntningar.
Ecorub ett nytt Recyctec Lukretia 2014-11-26 09:11 2