Blogginlägg

Scandidos - Står inför kraftig tillväxt

Scandidos börsvärde är idag 105 MSEK. Många bolag i medicintekniska sektorn värderas mellan 250-1000 MSEK utan att ens ha börjat leverera eller ha färdigställt sin produkt. Scandidos har börjat leverera, dessutom en stor kundbas sedan flera år tillbaka.