Blogginlägg

Aktietorgets tysta raket

Detta bolag har haft det tufft under 2015 men nu så har bolaget blivit en ”tyst” raket. Faktum är att för 2016 är detta bolag i skrivande stund det bolag som har gått näst bäst på hela Aktietorget. Bolaget har ännu inte uppmärksammats i någon större utsträckning. Denna raket går tystare än en Tesla!
Easyfill där satt den! trading@ 2016-04-28 18:53 0