Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

Alligator Bioscience: Ett glupskt bett på cancerområdet

Alligator är ett välfinansierat forsknings- och utvecklingsbolag inom immunonkologiområdet. Bolaget var relativt tidiga in i detta snabbväxande fält och har byggt upp stark intern kompetens inom området och en portfölj av projekt i tidig utveckling. Längst framskridna är ADC-1013 och ATOR-1015, där ADC-1013 är licensierat till Janssen Biotech (dotterbolag till Johnson & Johnson). Janssen hanterar och finansierar idag helt utvecklingen av projektet, som sedan början av 2015 är i fas I. Vi ser det som ett troligt scenario att projektet avancerar till fas II under andra halvåret i år, vilket vi bedömer kommer innebära en betydande milstolpebetalning från Janssen. Redeye inleder bevakning av Alligator med ett fundamentalt motiverat värde på 44 kronor per aktie. Den främsta värdedrivaren är ADC-1013, men vi ser även bra möjlighet till värdeökning i bolagets övriga projekt närmaste två åren när de avancerar i utvecklingen.

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-05-22 Update
2017-05-19 Update
2017-05-19 Update
2017-05-18 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-16 Analys
2017-05-16 Update
2017-05-12 Update
2017-05-12 Update
2017-05-12 Update
2017-05-11 Update
2017-05-11 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-09 Update
2017-05-09 Update
2017-05-08 Update
2017-05-08 Update