Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

NeuroVive Pharmaceutical: Historia kan skrivas igen

NeuroVive utvecklar läkemedel baserat på den kända substansen cyklosporin, mot akuta neurologiska tillstånd. Bolaget har erhållit särläkemedelsstatus för sin läkemedelskandidat NeuroSTAT mot traumatisk hjärnskada, både i Europa och i USA, vilket ger en marknadsexklusivitet på 10 respektive 7 år på respektive marknad. Detta balanserar till viss del ett svagt generellt patentskydd. 1983 lanserades cyklosporin, vilket revolutionerade transplantationsmarknaden. Drygt 30 år senare kan cyklosporin komma att skriva historia igen om NeuroVive lyckas ta någon av sina kandidater till marknaden för sjukdomar som i dag helt saknar behandling. Vårt fundamentala värde är 38 kr per aktie före nu pågående emission

 

Kommentarer

.

På sid 17 i analysen står att Redeye ej räknar med andra och tredje generations cyklofilinanaloger, men det ska förstås vara cyklofilin-D-hämmare.

När det gäller generationerna räknar NeuroVive nu oftast med att NVP014 (NeuroSTAT + G-teknologin) är generation två (för främst stroke), NVP16-NVP017 generation tre dvs cyklosporinanaloger utan immunhämmande komponent(NICAMs) och NVP018-NVP019 generation fyra dvs EJ cyklosporinanaloger men alltså fortfarande cyklofilin-D-hämmare (NCCIMs).

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-04-28 Update
2017-04-25 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-19 Update
2017-04-12 Update
2017-04-11 Update
2017-04-07 Update
2017-04-03 Update
2017-03-31 Update
2017-03-31 Analys
2017-03-30 Analys
2017-03-29 Update
2017-03-28 Update
2017-03-24 Update
2017-03-22 Analys
2017-03-21 Update
2017-03-21 Update
2017-03-17 Update
2017-03-16 Update
2017-03-14 Update