Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

Senzime: Livsviktig diagnostik ger framtidstro

Senzime är ett bolag med fokus på sensorer och instrument för mätning av funktionskritiska vätskor. Bolagets instrument Biosenz finns på marknaden och distribueras via ett globalt partneravtal. Senzime har kommit långt i utvecklingen av ett nytt instrument, Clinisenz, som skall användas för patientnära diagnostik inom sjukvård, så kallad Point of Care. Marknaden för PoC-instrument likt Clinisenz beräknas till 10 miljarder årligen.I vårt basscenario uppgår motiverade värde för Senzime till 8 kronor per aktie motsvarande ett bolagsvärde om 108 miljoner kronor, vi räknar i detta scenario att Senzime ingår ett avtal kring Clinisenz inom 24 månader.

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-22 Update
2017-05-19 Update
2017-05-19 Update
2017-05-18 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-16 Analys
2017-05-16 Update
2017-05-12 Update
2017-05-12 Update
2017-05-12 Update
2017-05-11 Update
2017-05-11 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update