Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Alligator Bioscience: Bra rapport utan större överraskningar

Redeye Rating på Alligator Bioscience

Ledning: 7.0Ledning: 7.0
Ägarskap: 7.0Ägarskap: 7.0
Vinstutsikt: 5.5Vinstutsikter
Lönsamhet: 0.0Lönsamhet: 0.0
Finans.styrk.: 2.0Finansiell styrka: 2.0

Morgonens rapport över det fjärde kvartalet och den första som noterat bolag visar på ett något bättre finansiellt utfall än vad vi räknat med. I övrigt bekräftas en fortsatt positiv utveckling kring bolagens projekt.

För det fjärde kvartalet 2016 rapporterar Alligator Bioscience (Alligator) intäkter på 6,4 (0,5) miljoner kronor, vilket var högre än de 2,7 miljoner kronor vi räknat med. Intäkterna under perioden utgörs huvudsakligen av ersättning från licenspartner Johnson & Johnson, men även för projektet Biosynergy. Även på kostnadssidan blev utfallet något bättre än vad vi räknat med och rörelsekostnaderna uppgick till 28,6 (39,9) miljoner kronor mot förväntade 30,5 miljoner kronor.

Den framgångsrika noteringen av bolaget under slutet av förra året har förbättrat bolagets finansiella läge och vid utgången av 2016 uppgick likvida medel till 659,1 (365,6) miljoner kronor. Finanserna är robust och möjliggör offensiv satsning på sina projekt.

I rapporten nämner bolaget att den prekliniska utvecklingen av ATOR-1015 fortskrider enligt plan och att cellinjeutvecklingen är genomförd. Nästa steg är processutveckling inför produktion av kliniskt material. Detta ligger i linje med vår förväntansbild om att kliniska studier med ATOR-1015 ska kunna inledas under nästa år.

Det framgår även i rapporten att bolaget under första halvåret i år räknar med att kunna lyfta upp ett till av sina forskningsprojekt i preklinisk fas. Det vi vet så här långt är att det handlar om en monoklonal antikropp som aktiverar en medlem av tumör nekrotisk faktor receptor (TNFR) superfamiljen (SF).

Det är en bra rapport över ett händelserikt fjärde kvartal som levereras idag. Baserat på innehållet i rapporten ser vi i nuläget inget större behov av att justera våra antaganden kring projekten eller prognoserna. Inför rapporten uppgick vårt fundamentalt motiverade värde till 44 kronor.

Klas Palin

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-04-28 Update
2017-04-25 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-19 Update
2017-04-12 Update
2017-04-11 Update
2017-04-07 Update
2017-04-03 Update
2017-03-31 Update
2017-03-31 Analys
2017-03-30 Analys
2017-03-29 Update
2017-03-28 Update
2017-03-24 Update
2017-03-22 Analys
2017-03-21 Update
2017-03-21 Update
2017-03-17 Update
2017-03-16 Update
2017-03-14 Update