Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

aXichem: Bra utfall av emissionen

Redeye Rating på Axichem

Ledning: 7.0Ledning: 7.0
Ägarskap: 8.0Ägarskap: 8.0
Vinstutsikt: 5.0Vinstutsikter
Lönsamhet: 0.0Lönsamhet: 0.0
Finans.styrk.: 1.0Finansiell styrka: 1.0

Idag meddelade aXichem utfallet från emissionen som tecknades till 120 procent. Intresset var stort från både befintliga och nya aktieägare.

Utfallet blev väldigt starkt för emissionen och bolaget tillförs nu 23,6 MSEK före emissionskostnader. Garantiåtaganden behövde inte utnyttjas då överteckningen uppgick till 120 procent. aXichem kommer nu ha alla möjligheter att förstärka organisationen samt påskynda marknadsbearbetningen i Europa och Asien inom fjäderfäfoder. 2017 kommer bli ett mycket intressant år för aXichem, Redeye menar att vi ser det som sannolikt att bolaget kommer få sitt riktiga kommersiella genombrott under nästa år.

Redeye har agerat rådgivare till bolaget under kapitalresningen och hade därför ingen analysbevakning under emissionsperioden. Vi har nu uppdaterat vår modell över bolaget då vi sett emissionsutfallet, men inte ändrat i våra prognoser. Den nya kapitalstrukturen leder till ett motiverat värde i Base-case på 6,8 SEK per aktie. Bear- respektive Bull-case värderingen indikerar ett spann på 3,5–13,6 SEK per aktie. 

Kristoffer Lindström

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-04-28 Update
2017-04-25 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-19 Update
2017-04-12 Update
2017-04-11 Update
2017-04-07 Update
2017-04-03 Update
2017-03-31 Update
2017-03-31 Analys
2017-03-30 Analys
2017-03-29 Update
2017-03-28 Update
2017-03-24 Update
2017-03-22 Analys
2017-03-21 Update
2017-03-21 Update
2017-03-17 Update
2017-03-16 Update
2017-03-14 Update