Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

Eurocine Q3: Rapportkommentar

Redeye Rating på Eurocine Vaccines

Ledning: 5.0Ledning: 5.0
Ägarskap: 0.0Ägarskap: 0.0
Vinstutsikt: 4.5Vinstutsikter
Lönsamhet: 0.0Lönsamhet: 0.0
Finans.styrk.: 4.0Finansiell styrka: 4.0

Morgonens rapport från Eurocine Vaccines visar att bolaget är starka finansiellt. Företaget rapporterar att den befintliga kassan finansierar driften av befintlig verksamhet under mer än 12 månader.

Likvida medel per den 31 mars 2017 uppgick till 33,0 Mkr. Kostnaderna för forskning och utveckling inklusive löner uppgick för perioden till 14,2 Mkr. Företaget uppger att de ökade kostnaderna jämfört med föregående år kan sättas i samband med den kliniska studien och det efterföljande analysarbetet av Immunose™ FLU.

Den stora händelsen i närtid är nu studieresultaten från den fas I/II-studie i vuxna som gjordes under influensasäsongen 2016-2017, analyser pågår nu och de immunologiska resultaten sammanställs för att presenteras i månadsskiftet juni/juli-17 enligt bolaget. Tidigare i år har bolaget rapporterat en god säkerhet hos vaccinkandidaten.

I sedvanlig ordning kommer vi uppdatera våra prognoser i en kommande uppdatering.

Ulrika Juhlin

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-05-24 Update
2017-05-24 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-22 Update
2017-05-19 Update
2017-05-19 Update
2017-05-18 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-16 Analys
2017-05-16 Update
2017-05-12 Update
2017-05-12 Update
2017-05-12 Update
2017-05-11 Update
2017-05-11 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update