Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Mycronic Q1'17: Rapportkommentar

Redeye Rating på Mycronic

Ledning: 9.0Ledning: 9.0
Ägarskap: 7.0Ägarskap: 7.0
Vinstutsikt: 7.0Vinstutsikter
Lönsamhet: 8.0Lönsamhet: 8.0
Finans.styrk.: 8.0Finansiell styrka: 8.0

Mycronic rapporterar i dag, torsdag, ett starkt Q1 med intäkter och EBIT på 676 respektive 159 MSEK (väntat 641 & 147). Skillnaden i utfall och estimat ligger inom Assembly Solutions som bidrog med 330 MSEK (väntat 298) medan PG-sidan låg på 346 MSEK (väntat 373). Underliggande rörelseresultatet imponerade och uppgick efter förvärvsrelaterade kostnader (kostandsföring av lager, diskonterad tilläggsköpeskilling och avskrivningar av förvärvade tillgångar) till 208 MSEK.

Axxon och AEI presterade något starkare än vi väntat oss. Fotomaskmarknaden sjönk under 2016 med -11 procent, vilket var det första året med nedgång sedan 2012. Rapporten ger stöd för hypotesen att detta är en tillfällig effekt från bildskärmsaktörernas övergång från LCD till AMOLED där LCD-kapacitet försvinner medan AMOLED ännu inte opererar på önskvärda nivåer (troligen yield-relaterat). Mycronic fortsätter att ta fram nya produkter i ett rasande tempo. Nu senast MY700. I övrigt ser vi inga större förändringar utan rapporten blev i stora lag som väntat.

Vi återkommer med en sedvanlig analysuppdatering.

Viktor Westman

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-04-28 Update
2017-04-25 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-19 Update
2017-04-12 Update
2017-04-11 Update
2017-04-07 Update
2017-04-03 Update
2017-03-31 Update
2017-03-31 Analys
2017-03-30 Analys
2017-03-29 Update
2017-03-28 Update
2017-03-24 Update
2017-03-22 Analys
2017-03-21 Update
2017-03-21 Update
2017-03-17 Update
2017-03-16 Update
2017-03-14 Update