Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Ögat på Betting Promotion, Diamyd och Topotarget

Diamyd Medical kom nmed sin delårsrapport förra veckan och bolaget väntar fortsatt på att sista patient i studien med NP2 ska nås. Topotargets partner Spectrum Pharmaceuticals har lagt ett bud på Allos Therapeutics och vi ger vår syn på effekter för Topotarget. Vi följer även upp förra veckans nyhet från Betting Promotion där vd avgår.

Diamyd Medical: Fas II-resultat dröjer till slutet av andra kvartalet Förra veckan kom Diamyd Medical med sin delårsrapport för andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2011/12. Den kostnadsreduktion bolaget genomförde efter bakslaget för diabetesvaccinet i fjol är nu synligt och under kvartalet sjönk rörelsekostnaderna till 17,3 miljoner kronor från 45,2 miljoner kronor samma period i fjol. Tack vare tvärniten på utgiftssidan har en stor del av bolagets kassa kunnat bevaras och den uppgick per den sista februari till 408,4 miljoner kronor. Kassaflödet före förändringar av rörelsekapital under kvartalet uppgick till -11,6 miljoner kronor. Huvudfokus för Diamyd i nuläget är att slutföra fas II-studie med läkemedelskandidaten NP2 (svår cancersmärta) och i rapporten uppges att endast ett fåtal patienter återstår att rekrytera. Det har gått trögt att få ihop de 32 patienter till studien och bolaget uppger att det beror på att det är svårt att hitta patienter med svår cancersmärta som inte är "för" sjuka för att kunna orka och vilja delta i studien.

Inledningen av året har varit positivt för bolagets aktie som stigit med 13 procent sedan årsskiftet, men som trots det handlas under nivån för likvida medel som uppgår till 13,8 kronor per aktie sista februari. Den höga rabatten mot kassan visar dels på en förtroendekris och dels på en stor osäkerhet från mot bolagets genterapiplattform. Vad gäller det senare stundar som sagt svar mot slutet av innevarande kvartal. Att det finns osäkerhet kring genterapiprojekten är berättigat då det hittills visat sig vara svårt att utveckla denna typ av läkemedel och genterapi inte har några framgångar att luta sig tillbaka mot. Inom det amerikanska dotterbolaget Diamyd Inc. finns dock lång erfarenhet och lärdomar från att utveckla genterapiläkemedel. Därtill, om än mycket begränsade till sin omfattning, finns lovande patientdata från fas I-studien som visade på kraftigt och varaktig smärtreducering hos behandlade patienter. Tillsammans med bra förutsättningar för framgång i pågående fas II-studie och bolagets stora kassa är förhållandet mellan risk och avkastning fortsatt attraktivt.  Aktien ingår i vår Life Science-portfölj och vi bedömer att aktien kan dubblas vid positiva fas II-data.

Topotarget: Partners bud visar vartåt det barkar I slutet av förra veckan offentliggjorde Spectrum Pharmaceuticals ett förankrat bud på Allos Therapeutics, vilka ligger bakom läkemedlet Folotyn som är godkänt för behandling av perifert T-cellslymfom (PTCL). Budet uppgick till 1,82 dollar per aktien motsvarande ett bolagsvärde på 206 miljoner dollar. Folotyn är en sorts cellgift som är godkänt på den amerikanska marknaden sedan september 2009. Försäljningen under fjolåret uppgick till drygt 50 miljoner dollar och växte med omkring 20 procent. För att ytterligare stärka försäljningen av Folotyn siktar Allos på att få läkemedlet godkänt i Europa för indikationen PTCL (initialt fått negativt utlåtande). Dessutom pågår expansionsstudier till andra hematologiska indikationer som kutana lymfom (CTCL). Styrelse och huvudägaren till Allos är positiva till budet som netto värderar bolaget till omkring 100 miljoner dollar. I våra ögon framstår det som ett lågt pris för Spectrum som förväntas kunna utvinna stora synergier från förvärvet genom försäljning och administration, då Spectrum redan har en specialiserad säljstyrka som arbetar med att sälja Zevalin (non-Hodgkins lymfom) till hematologer.

Folotyn är ett av två godkända läkemedel för PTCL tillsammans med Istodax (Celgene), vilket likt Topotargets belinostat är en HDAC-hämmare. Trots godkännande för dessa två läkemedel mot PTCL finns fortsatt stort medicinskt behov inom indikationen och kombinationsbehandlingar kan vara ett framgångsrecept för att förbättra behandlingsresultaten. Primärt är Spectrums förvärv av Allos baserat på möjliga synergier i befintlig produktportfölj. Folotyn ska dock inte ses som en direkt konkurrent till belinostat utan snarare en möjlighet att kombinera dessa läkemedel för Spectrum inom PTCL anser vi. En relativt mild biverkningsprofil talar för en sådan möjlighet.

Förvärvet av Allos anser vi är ytterligare ett tecken på att Spectrum vill växa och bredda sin läkemedelsportfölj internationellt och kommer vara intresserade av att förvärva Topotarget vid positiva resultat för pågående PTCL-studie. Nettopriset på dryga 100 miljoner dollar ger en fingervisning på vad Spectrum anser rimligt pris för belinostat inom hematologisk cancer, vilket motsvarar en aktiekurs på omkring 4,5 danska kronor. Belinostat har visat på potential mot även solida tumörer, vilket är en betydligt större marknad. Närmast väntar vi oss resultat från en pågående större fas II-studie inom indikationen cancer av okänt ursprung (CUP) där belinostat kombineras med de etablerade och utbrett använda karboplatin och paklitaxel. Aktien har senaste månaderna avancera på börsen i väntan på CUP-resultaten där avläsningen från studien flyttats framåt. Topotargets relativt låga värdering gör det attraktivt att syna korten i fas II-studien, men det ska poängteras att riskerna fortsätter vara höga trots positiva signaler.

Betting Promotion: tongivande VD avgår

Betting Promotion meddelade i torsdags att bolagets VD Johan Moazed sagt upp sig på egen begäran och att en rekryteringsprocess inleds i veckan. Vi har ännu inte pratat med Johan Moazed men eftersom uppsägningen kommer i nära anslutning till rapporteringen av den svaga omsättningen i Q1 ligger det nära till hands att tro att Moazeds uppsägning hänger ihop med det svaga utfallet. Bolagets resultat har varit fallande sedan ett par år tillbaka och även om satsningen på bookmakers nu bär frukt kan det vara så att Moazed anser att någon annan är bättre lämpad att leda bolaget. Moazed är störst ägare i Betting Promotion med 11,5 procent av aktierna och hans avsikt med aktieinnehavet kan förstås påverka kursens utveckling framöver. Även om Moazed varit en av nyckelpersonerna i bolaget anser vi inte att hans avgång kommer att få någon materiellt negativ påverkan på bolagets verksamhet. Efter den svaga utvecklingen i Q1 räknar vi dock med en förlust för bolaget på helåret och anser att en investering i bolaget innebär en hög risk.

Redaktionen

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-04-28 Update
2017-04-25 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-19 Update
2017-04-12 Update
2017-04-11 Update
2017-04-07 Update
2017-04-03 Update
2017-03-31 Update
2017-03-31 Analys
2017-03-30 Analys
2017-03-29 Update
2017-03-28 Update
2017-03-24 Update
2017-03-22 Analys
2017-03-21 Update
2017-03-21 Update
2017-03-17 Update
2017-03-16 Update
2017-03-14 Update