Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Orexo: Drar fram kaninen ur hatten

Redeye Rating på Orexo

Ledning: 8.0Ledning: 8.0
Ägarskap: 6.0Ägarskap: 6.0
Vinstutsikt: 7.5Vinstutsikter
Lönsamhet: 2.0Lönsamhet: 2.0
Finans.styrk.: 4.0Finansiell styrka: 4.0

Idag överraskar Orexo med att leverera ett licensavtal med Astrazeneca kring det bortglömda projektet OX-CLI (luftvägssjukdomar). Det hela handlar om att Astrazeneca valt att ta sin option på projektet som tecknades för omkring tre år sedan, när nu en första kandidatsubstans valts. Den tid som löpt sedan optionsavtalet slöts innebär nog att många med oss inte tagit med projektet i sin värdering. Initialt får Orexo 5 miljoner dollar, men är även berättigade till milstolpsbetalningar vid uppnådda utvecklings- och försäljningsmål. Därtill får bolaget en ensiffrigt stegrande royalty på framtida försäljning.

Det är ytterst begränsat med information kring avtalsvillkoren, vilket gör det svårt att räkna fram värden. Vi gör dock en ansats (försiktig), där vi beräknar ett totalt avtalsvärde på 150 miljoner dollar och en royalty på 5 procent. Försäljningspotentialen i luftvägssjukdomar är generellt hög och vanligt med att produkter når miljard försäljning i dollar, ofta på flera miljarder dollar. Vi antar därför en toppförsäljningspotential på 1 miljard dollar. Summerat ger dessa antaganden ett nuvärde för projektet på 101 miljoner kronor eller 2,9 kronor per aktie.

Aktien handlas i den inledande handeln oförändrat från i går, vilket mot bakgrund av ovanstående resonemang av projektvärdet frastår som en oförtjänt svag reaktion. Vårt motiverade värde inför dagens besked var 86 kronor.

Klas Palin

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-04-28 Update
2017-04-25 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-19 Update
2017-04-12 Update
2017-04-11 Update
2017-04-07 Update
2017-04-03 Update
2017-03-31 Update
2017-03-31 Analys
2017-03-30 Analys
2017-03-29 Update
2017-03-28 Update
2017-03-24 Update
2017-03-22 Analys
2017-03-21 Update
2017-03-21 Update
2017-03-17 Update
2017-03-16 Update
2017-03-14 Update