Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Saniona: Når milstolpe i samarbete

Redeye Rating på Saniona

Ledning: 0.0Ledning: 0.0
Ägarskap: 0.0Ägarskap: 0.0
Vinstutsikt: 0.0Vinstutsikter
Lönsamhet: 0.0Lönsamhet: 0.0
Finans.styrk.: 0.0Finansiell styrka: 0.0

Samarbetet med Michael J. Fox Foundation utvecklas positivt och bolaget meddelar idag att en milstolpe nåtts som aktiverat en till utbetalning på cirka 1 miljon kronor. Ersättningen är begränsad, men vi betraktar utbetalningen som en bekräftelse på positiv utveckling inom detta intressanta forskningsprojekt, där vi tror det kan finns möjlighet att få till bra licensavtal redan i forskning/preklinisk fas.

Sedan ett drygt år tillbaka finansieras Sanionas forskning inom Parkinsons sjukdom av Michael J. Fox Foundation, vilket hittills genererat utbetalningar om cirka 4,1 miljoner kronor. Forskningen är fokuserad kring nikotinreceptorer och mer specifikt kring subtyp alfa-6, där Sanionas forskning ligger i framkant. Bolaget har identifierat subtyp-specifika nikotinföreningar med potential till symptomatisk och skyddande effekt mot sjukdomen, utan de negativa effekterna från nikotin. Projektet är mycket intressant forskning med stor kommersiell potential om det blir framgångsrikt, men det är ännu i mycket tidig utveckling. Dagens besked innebär i sig inga ändringar av våra antaganden kring projektet.

Klas Palin

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-04-25 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-19 Update
2017-04-12 Update
2017-04-11 Update
2017-04-07 Update
2017-04-03 Update
2017-03-31 Update
2017-03-31 Analys
2017-03-30 Analys
2017-03-29 Update
2017-03-28 Update
2017-03-24 Update
2017-03-22 Analys
2017-03-21 Update
2017-03-21 Update
2017-03-17 Update
2017-03-16 Update
2017-03-14 Update
2017-03-14 Update
2017-03-10 Update