Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Sensys Gatso Q4: Vi gissar fel igen

Redeye Rating på Sensys Gatso Group

Ledning: 7.0Ledning: 7.0
Ägarskap: 4.0Ägarskap: 4.0
Vinstutsikt: 8.5Vinstutsikter
Lönsamhet: 4.0Lönsamhet: 4.0
Finans.styrk.: 6.0Finansiell styrka: 6.0

Våra prognoser över försäljning och EBIT avvek återigen betydligt från Sensys rapporterade siffror om 178,7 MSEK respektive 21,4 MSEK (väntat: 223,9 och 44,9). För oss innebär dock inte detta några åtgärder överhuvudtaget. Vår bild av bolaget är oförändrad. Uppenbarligen har en betydligt lägre del än vi väntat oss från jätteordern på 165 MSEK från i somras levererats under perioden. En större del ligger därmed kvar i den redan innan stora orderboken som i och med orderingången på 186,4 MSEK blev ännu större. Den lägre systemförsäljningen skulle även förklara den låga bruttomarginalen på 37 procent (väntat 41 %). Fasta kostnaderna kom däremot in i linje med våra prognoser.

Då konsensus låg ännu högre än vår prognos är det inte konstigt att aktien är ned 8 procent i öppningen. För oss innebär dock inte rapporten som sagt någon förändrad bild av Sensys Gatso. Vi upprepar vår fair value range på 1,1 - 5,2 SEK med ett base case på 2,8 SEK.

Viktor Westman

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-04-28 Update
2017-04-25 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-19 Update
2017-04-12 Update
2017-04-11 Update
2017-04-07 Update
2017-04-03 Update
2017-03-31 Update
2017-03-31 Analys
2017-03-30 Analys
2017-03-29 Update
2017-03-28 Update
2017-03-24 Update
2017-03-22 Analys
2017-03-21 Update
2017-03-21 Update
2017-03-17 Update
2017-03-16 Update
2017-03-14 Update