Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

Axfood intressant kring konsolideringsbotten

Axfood handlas vid initiala stödnivåer där både MA-200 och MA-50 möter upp.

Rek. Köp
Kurs vid analys 144.00
Aktuell kurs 144.7 (+0.5%)
Stöd/motstånd 136 / 160
RSI 42.00
Stopploss 132.00
Målkurs 152.00
Intervall K 136-137

OMXS30 handlades upp 0,13 procent i går och index stängde vid 1372,54 punkter. YTD är OMXS30 ned 5,13 procent. Index handlas vid neutrala kursnivåer till RSI 54. Index handlas i en fallande trend med ett centralt stödområde omkring 1250 punkter på nedsidan och vidare stödnivåer nedåt återfinns vid 1236 respektive 1210 punkter. Stödet vid 1250 punkter testades och höll emot under förra veckan, vilket medförde en positiv signal till marknaden. På uppsidan agerar 1380 punkter motstånd.

Axfood-aktien har sedan i somras handlats inom konsolideringsintervallet 135-165 kronor. Både motståndet och stödet har testats vid ett flertal tillfällen sedan dess. Aktien är intressant i skrivande stund då aktien noteras omkring 200-dagars glidande medelvärde, där även 50-dagars möter upp. Tillsammans skapar dessa ett naturligt intitialt stöd och det är god sannolikhet till att aktien fjädrar upp från dagens nivåer. Den riskvillige investeraren tar position idag, medan den mer riskaverta avvaktar potentiell vidare rekyl och försöker bottenfiska omkring en eventuell rekyl ned mot konsolideringsbotten omkring 136 kronor. Köp föreslås inom affärsintervallet 136-137 kronor med målkurs 152 kronor på medellång sikt. Stop loss anges vid 132 kronor.

Analytiker: David Hansson
Analytikern äger ej aktier i bolaget.


 

De glidande medelvärdena representerar 5 (grön linje) respektive 34 dagar (röd linje).

Fler Tekniska analyser

Här listas ytterligare tekniska analyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2016-05-31 Trading Scenarios
2016-05-31 Trading Alerts
2016-05-31 Trading Alerts
2016-05-30 Trading Scenarios
2016-05-30 Trading Alerts
2016-05-30 Trading Alerts
2016-05-27 Trading Scenarios
2016-05-27 Trading Alerts
2016-05-27 Trading Alerts
2016-05-26 Trading Scenarios
2016-05-26 Trading Alerts
2016-05-26 Trading Alerts
2016-05-25 Trading Scenarios
2016-05-25 Trading Alerts
2016-05-25 Trading Alerts
2016-05-24 Trading Scenarios
2016-05-24 Trading Alerts
2016-05-24 Trading Alerts
2016-05-23 Trading Scenarios
2016-05-23 Trading Alerts
2016-05-23 Trading Alerts
2016-05-20 Trading Scenarios
2016-05-20 Trading Alerts
2016-05-19 Trading Alerts
2016-05-19 Trading Scenarios