Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Balder i stigande trend

Balder handlas i en underliggande stigande trend och vidare uppgångar förutspås. Aktien är intressant inför test av viktiga motståndsnivåer och rekommenderas hållas under uppsikt inför eventuellt uppbrott.

Rek. Köp
Kurs vid analys 199.80
Aktuell kurs 197.8 (-1%)
Stöd/motstånd 205 / 230
RSI 59.00
Stopploss 202.00
Målkurs 228.00
Intervall K 205-206

 OMXS30 handlades ned 1,03 procent igår och index stängde vid 1368,21 punkter. YTD är OMXS30 ned 5,43 procent. Index handlas kring neutrala kursnivåer till RSI 50. Index handlas i en fallande trend med ett centralt stödområde omkring 1250 punkter på nedsidan och vidare stödnivåer nedåt återfinns vid 1236 respektive 1210 punkter. Stödet vid 1250 punkter har testats och höll emot under, vilket medförde en positiv signal till marknaden. På uppsidan agerar 1380 punkter initialt motstånd, följt av ett sekundärt motstånd om 1450 punkter. 

Balder-aktien handlas i en underliggande stigande trend och vidare uppgångar indikeras på medellång sikt. Aktien är intressant inför test av viktiga motståndsnivåer kring 205 kronor. Aktien handlas mellan mellan neutrala och översålda kursnivåer till RSI 59. Bryter aktien upp genom motståndet utlyses köpsignal och vidare uppgångar indikeras. Sker utbrottet under tilltagande omsättning, förstärker det signalvärdet. Håll aktien under uppsikt och ta position på eventuellt framtida uppbrott. Köp föreslås inom affärsintervallet 205-206 kronor med målkurs 228 kronor på medellång sikt. Stop loss anges vid 202 kronor.

Analytiker: David Hansson
Analytikern äger ej aktier i bolaget.


 

De glidande medelvärdena representerar 5 (grön linje) respektive 34 dagar (röd linje).


 

Fler Tekniska analyser

Här listas ytterligare tekniska analyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2016-05-31 Trading Scenarios
2016-05-31 Trading Alerts
2016-05-31 Trading Alerts
2016-05-30 Trading Scenarios
2016-05-30 Trading Alerts
2016-05-30 Trading Alerts
2016-05-27 Trading Scenarios
2016-05-27 Trading Alerts
2016-05-27 Trading Alerts
2016-05-26 Trading Scenarios
2016-05-26 Trading Alerts
2016-05-26 Trading Alerts
2016-05-25 Trading Scenarios
2016-05-25 Trading Alerts
2016-05-25 Trading Alerts
2016-05-24 Trading Scenarios
2016-05-24 Trading Alerts
2016-05-24 Trading Alerts
2016-05-23 Trading Scenarios
2016-05-23 Trading Alerts
2016-05-23 Trading Alerts
2016-05-20 Trading Scenarios
2016-05-20 Trading Alerts
2016-05-19 Trading Alerts
2016-05-19 Trading Scenarios